BIBLIOGRAFIE

 1. PRINCIPIILE CONSERVARII SI RESTAURARII MONUMENTELOR ISTORICE
 2. ISTORIA ARHITECTURII ROMANESTI DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PANA LA 1900, G. Ionescu, 1934
 3. COMBATEREA IGRASIEI SI ASANAREA SUBSOLURILOR, Frank Frossel, Editura Tehnica, 2004
 4. Degradari si defecte in constructii – cauze si solutii, Osztroluczky Miklos, Editura M.A.S.T.
 5. REABILITAREA CLADIRILOR DE CULT, Note introductive de curs pentru studii aprofundate, secția Tehnologii speciale, Facultatea de construcții civile, industriale şi agricole, PARTEA ÎNTÂI,  ASPECTE ISTORICE, ECLEZIASTICE, STILISTICE, STRUCTURALE, Conf. Dr. Ing. Daniel STAN, BUCURESTI, 2004
 6. BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE, 1908-1945
 7. BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE, nr. 1-2, 1998
 8. „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istoricela 100 de ani de la aparitie”, Radu Motoc Alexandru Budisteanu, Revista BNR, An XIV – Nr. 1/2008
 9. CHOAY, Francoise – L’allegorie du patrimoine, Paris: Seuil, 1996;
 10. CUNNINGTON, Pamela – Care of Old Houses, Londra: A&C Black, 1991;
 11. CURINSCHI-VORONA, Gheorghe – Restaurarea monumentelor istorice, Bucuresti: Ed. Tehnica, 1968;
 12. CURINSCHI-VORONA, Gheorghe – Arhitectura. Urbanism. Restaurare., Bucureşti: Ed. Tehnica, 1996;
 13. FITCH, James Marston – Historic Preservation, Curatorial Management of the Built World, University Press of Virginia, Charlottesville 1992;
 14. FEILDEN, Bernard M. – Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, 1994;
 15. PEARCE, David – Conservation Today, Routledge, London, 1989.
 16. Giovanni Carbonara – Atlante del Restauro
 17. Jan Hulsemann – Casa taraneasca saseasca din Transilvania, Ghid pentru restaurarea caselor vechi

Acte internaționale:

 

UNESCO

1. Carta internațională pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor, Veneția 1964

2. Convenție privind protecția patrimoniului mondial, cultural şi natural, Paris, 21.11.1972

3. Convenția UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (2003)

4. Convenția UNESCO privind protecția şi promovarea diversității expresiilor culturale, din 20.10.2005

5. Convenția UNESCO referitor la măsurile ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea  operațiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate ale bunurilor culturale (14 .11.1970)

6. Convenția UNESCO privind protecția patrimoniului cultural subacvatic din 2.11. 2001

7. Convenția de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat din 14.05.1954. Protocolul

din 26.03.1999, Protocolul nr 2

8. Recomandare privind principiile internaționale aplicabile săpăturilor arheologice, decembrie 1956,  

 

UNIDROIT

• Convenția UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal din 24.06.1995

 

ICOMOS

• Carta turismului cultural, ICOMOS, noiembrie 1976

• Carta de la Florența privitor la grădinile istorice, ICOMOS, dec. 1982

• Carta internațională privind protecția oraşelor istorice, ICOMOS, oct. 1987

• Carta pentru protecția şi gestiunea patrimoniului arheologic, ICOMOS, oct. 1990

• Carta ICOMOS, Principiile pentru analiza, conservarea şi restaurarea structurilor patrimoniului

arhitectural, ICOMOS, oct. 2003

• Principiile ICOMOS pentru protejarea şi conservarea/restaurarea picturilor murale, oct. 2003

• Carta ICOMOS pentru interpretarea şi prezentarea siturilor de patrimoniu cultural, 4.10.2008

• Carta ICOMOS privitor la itinerarele culturale, 4.10. 2008

 

Alte organizații

• Rezoluția de la Berlin, 25.05.2003

• Codul de etică pentru muzee al ICOM

Revino la inceputul articolului