Parchet din lemn masiv

 GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor din parchet din lemn masiv, cu lamba si uluc, sau parchet lamelar din fag, stejar, etc.

A. Montarea parchetului prin lipire se face cu adeziv pe:

 • un strat de beton cu față fin drişcuită sau şapă din mortar de ciment
 • dală flotantă
 • pe plăci din fibre de lemn aglomerate

B. Montarea parchetului prin batere în cuie:

 • Pe planşeul din beton prin intermediul duşumelei oarbe fixată pe grinzişoare
 • Pe planşeul din beton prin intermediul duşumelei oarbe lipită pe mastic bituminos

 

Standarde si normative de referinta

Standarde

 • STAS 44-84 Produse petroliere. White-spirit rafinat.
 • STAS 62-86 – Toluen.
 • STAS 545/1-80 – Ipsos pentru constructii.
 • STAS 790-84 – Apa pentru betoane si mortare.
 • STAS 1667-76 – Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
 • STAS 2111-90 – Cuie din sârma de otel.
 • STAS 3360-86 – Smoala de huilă.
 • STAS 7058-91 – Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.
 • STAS 7848-78 – Plăci din fibre de lemn. Placi moi tip S, B si BA.
 • STAS8625-90 – Aditiv plastifiat mixt pentru betoane.
 • STAS 8819-88 – Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos în betoane si mortare.
 • SR EN 14342:2013     Pardoseli si parchet din lemn. Caracteristici, evaluarea conformitatii si marcare
 • SR EN 14762:2006     Pardoseli de lemn. Proceduri de eşantionare pentru evaluarea conformității
 • SR EN 335-1:2007      Durabilitatea lemnului şi a produselor pe baza de lemn. Definirea claselor
 • de utilizare. Partea 1: Generalități
 • SR EN 335-2:2007      Durabilitatea lemnului şi a produselor pe baza de lemn. Definirea claselor
 • de utilizare. Partea 2: Aplicare la lemn masiv
 • SR EN 336:2004         Lemn pentru constructii. Dimensiuni, abateri admisibile
 • SR EN 338:2004         Lemn pentru constructii. Clase de rezistenta
 • SR EN 942:2007         Lemn pentru tâmplărie. Cerințe generale
 • SR EN 1912:2005         Lemn de constructii. Clase de rezistenta.Atribuirea sorturilor si speciilor prin examinare vizuala
 • SR CEN/TS 12872:2008   Plăci pe bază de lemn. Ghid de utilizare a plăcilor portante în pardoseli, pereți şi acoperişuri
 • SR EN 14081-1:2006        Structuri de lemn. Lemn de constructii cu secțiune dreptunghiulară sortat după rezistență. Partea 1: Cerințe generale
 • SR EN 14080:2005            Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat.Cerințe.
 • SR EN 14251:2004            Lemn rotund pentru construcții. Metode de încercare
 • SR EN 13163:2003/AC:2006  Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren         expandat (EPS). Specificatie
 • SR EN 13172:2002/A1:2005        Produse termoizolante. Evaluarea conformității
 • SR EN 13499:2004        Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de polistiren expandat. Specificație
 • SR EN 15274:2008            Adezivi structurali pentru aplicații generale. Cerințe şi metode de încercare
 • SR EN 12271:2007            Tratamente bituminoase. Cerințe

Normative

 • C 35-82 – Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.
 • GP 037/0-1998       Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile;
 • NP 068-2002        Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de  siguranta in exploatare;
 • SR EN 22768/1-1995 Tolerante generale. Partea 1: Tolerante pentru dimensiuni liniare si unghiulare fara indicarea tolerantelor individuale
 • SR EN 22768/2-1995 Tolerante generale. Partea 2: Tolerante geometrice pentru elemente fara indicarea tolerantelor individuale
 • STAS 10265-1975    Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate.  Termeni si notiuni de baza

Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta detalii de executie pentru asezarea (desenul) lamelelor de parchet si alcatuirea structurii straturilor, functie de materialele utilizate si destinatia încăperilor.

Mostre si testari

Se va executa un panou-mostra cu dimensiunile de l000x1000 mm pe care se va monta parchetul conform cu indicatiile din proiect si se va supune aprobarii Consultantului, panoul- mostra rămânând pe santier pâna la terminarea si receptionarea lucrarilor.

Livrare, depozitare, manipulare

Transportul lamelelor de parchet, a frizurilor de perete si pervazurilor se va face numai cu mijloace de transport acoperite si curate.

Pachetele cu piese de parchet, frizuri si pervazuri se vor depozita în stive, în încaperi închise (pentru a asigura o temperaturä constanta), pardosite cu lemn, ferite de umezeala si de razele soarelui.

Transportul placilor din fibre de lemn moi (poroase) se va face cu mijloace de transport acoperite, curate si uscate.

In timpul transportului placile vor fi asezate orizontal, în stive, pe sortimente.

Placile de lemn moi (poroase) se vor depozita în încaperi închise si uscate asezate în stive, functie de grosime, format si calitate; stivuirea se va face în pozitie orizontala pe suprafete plane (platforme).

Depozitarea ambalajelor (butoaie, bidoane metalice) cu toluen sau aracet se va face în magazii închise, aerisite, ferite de actiunea razelor solare, la temperatura de +50C … +40°C.

Condiții tehnice specifice pentru montareastratului de uzură al pardoselilor calde

In încăperile în care se execută pardoseli cu stratul de uzură din parchet se va asigura următorul climat interior:
• temperatura minimum + 5°C;
• umiditatea relativă a aerului, max. 65 %.

EXECUTIA PARDOSELILOR

Lucrari care trebuie terminate înainte de începerea executiei pardoselilor

 1. Tencuielile interioare, inclusiv reparatiile la pereti si tavane, ca si pragurile între încaperi.
 2. Zugravelile si vopsitoria.
 3. Montarea tâmplariei, ferestre (inclusiv geamurile) si tocurile usilor.
 4. Instalatiile electrice si de încălzire (inclusiv probele de presiune).
 5. Turnarea stratului de beton simplu marca BC 3,5, cu grosimea de 80… 100 mm peste infrastructura pardoselii.
 6. Turnarea stratului suport din mortar de ciment sau asternerea stratului de egalizare din nisip uscat care vor acoperi toate denivelarile planseului si eventualele conducte existente la suprafata acestuia; suprafetele acestor straturi trebuie sa fie plane.

A. Montarea parchetului prin lipire
► se face cu adeziv pe:
♦ un strat de beton cu față fin drişcuită sau şapă din mortar de ciment
♦ dală flotantă
♦ pe plăci din fibre de lemn aglomerate
►înainte de începerea montării, suprafața suportului se va curăța de praf cu o mătură cu păr moale, pentru a se crea astfel condițiile necesare unei bune aderențe a parchetului cu stratul suport.
►înainte de montare, piesele de parchet se vor sorta după fibră şi culoare pentru unul sau două rânduri complete;
►montarea parchetului se va începe cu lipirea frizurilor de perete la o distanță de cea 10… 15 mm de perete, îmbinarea frizurilor la colțurile încăperii se va face la 45°. Frizurile de perete se vor înțepeni față de perete cu pene aşezate la cea 50 cm distanță una de alta, pentru a-i împiedica orice deplasare în timpul montării parchetului;
►montarea frizurilor de perete se va face prin lipire cu adeziv întins pe stratul suport cu un şpaclu, într-un strat continuu şi uniform, în grosime de cel mult 1 mm;
►lipirea parchetului se va face după minimum 3 ore de la lipirea frizurilor de perete.
► pentru lipirea parchetului în câmp, aplicarea adezivului se va face pe fâşii, egale cu suprafața unui rând complet de piese de parchet, pe o lungime de cea 1 m;
►parchetul se va aplica după cea. 10 minute de la întinderea adezivului, fixându-se în lambă
şi uluc cu o lovitură uşoară dată lateral cu ciocanul;
►pentru o mai bună ancorare în timp a parchetului, din loc în loc se vor încastra dibluri de lemn în şapă, în care lamelele de parchet se vor fixa şi prin batere în cuie. Cuiele se vor bate oblic în ulucul pieselor şi apoi se vor înfunda cu ajutorul unui dorn de oțel;
►la aşezarea fiecărui rând de piese de parchet se va verifica alinierea față de rândul anterior, gata montat;
►aşezarea pieselor de parchet se poate face la 45° sau paralel cu pereții, rezultând desene (în zig zag,
în şah, împletit etc);
►după lipirea parchetului pe întreaga suprafață a pardoselii se vor scoate penele de înțepenire a frizurilor;
►circulația peste parchetul lipit se poate face după 24 ore de la aplicare.

B. Montarea parchetului prin batere în cuie
a) Pe planşeul din beton prin intermediul duşumelei oarbe fixată pe grinzişoare:

► pe planşeul din beton se fixează cu mastic bituminos, la o distanță de 0,5…0,6 m grinzişoare de lemn de 8×10…6×8 cm;
► duşumeaua oarbă de 1,8…2,2 cm grosime şi 14…20 cm lățime, montată cu rosturi de l…l,5 cm, reazemă pe grinzişoare (fig. lb);
►la perete se montează frizurile cu interspațiu de 1… 1,5 cm față de perete, pentru a asigura libera deformare a parchetului datorită umidității;
► frizurile se fixează în cuie de 4 cm lungime, bătute la 30 cm distanță, fixate ca şi parchetul cu şpițul metalic;
■ montarea parchetului se poate face în prelungire sau în frizuri, când lamelele sunt dispuse cap la cap, în zigzag simplu când lamelele sunt dispuse la 45°, la 45° în şah cu bordură tot din lamele, împletit etc.;

b) Pe planşeul din beton prin intermediul duşumelei oarbe lipită pe mastic bituminos:
► duşumeaua oarbă se aşează direct pe planşeul din beton prin intermediul unui strat de mastic bituminos (fig. 1c);
► în continuare tehnologia de execuție este identică cu
cea prezentată la pct. a;

Finisarea pardoselilor cu stratul de uzură din parchet:
• curățarea parchetului după montare se va face mecanizat şi anume cu maşina de raşchetat parchet (cu cuțite) sau cu maşina de şlefuit parchet (cu hârtie abrazivă);
• curățarea parchetului lipit se poate executa după 4 zile de la montare, adică după întărirea suficientă a adezivului;
• la racordul dintre pardoseală şi pereți după curățarea parchetului se vor monta pervazuri din lemn masiv. Ele se vor fixa prin batere în cuie;
parchetul, după raşchetare, se va lustrui imediat cu ceară de parchet dizolvată în whitespirt sau se va proteja cu lacuri speciale.

 

Verificari în vederea receptiei

Pe pancursul executiei lucrarilor se vor verifica:

 • respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a desenului (modelului) pentru rnontarea parchetului;
 • calitatea stratului suport

MASURARE SI DECONTARE

Pardoselile de parchet se vor deconta la metrul pătrat de pardoseală inclusiv pervazul aferent, conform planselor din proiect. In costul pe metru patrat, corespunzator articolului de pardoseala din cantitativul de lucrări, se include si costul pentru executarea suprafetei suport, în alcatuirea indicata în proiect.

 

 

Revino la inceputul articolului