Mozaic roman

Principii generale de execuție a pardoselilor cu strat de uzură din mozaic roman

• pardoselile cu mozaic roman se execută conform schemei din figura urmatoare


• pardoselile din mozaic roman se execută din spărturi şi fragmente de plăci de marmură diferite, ca forme şi mărimi, după desenele din proiect;
• plăcile se lipesc pe hârtie, realizându-se astfel nişte panouri; lipirea se va face urmărind ca plăcile să fie cât mai aproape una de alta, respectiv rosturile să nu fie mai mari de 1,5 mm;
• în cazul modelelor mai complicate, fiecare panou trebuie numerotat conform desenului din plan;  într-un panou sau în mai multe panouri se pot reprezenta orice fel de desene în funcție de indicațiile din proiect;
• montarea se va începe prin aşezarea a două rânduri de panouri care vor servi ca reper şi care se pun de-a lungul a doi pereți paraleli;
• se întinde apoi sfoara de trasare între rândurile reper, fixându-se
în cuie bătute în stratul suport; după aceea se va începe aşezarea panourilor după sfoară;

pentru fixarea panourilor se va folosi mortar de ciment de marcă M100T; nisipul va avea granulozitatea 0… 1 mm; mortarul de poză va fi turnat într-un strat de cca. 15 mm grosime;
• pentru a se realiza o grosime uniformă se vor îngloba la turnarea mortarului şipci de lemn (unse cu ulei de in) de înălțime egală cu grosimea stratului de mortar;
• şipcile se vor scoate imediat după executarea stratului de mortar de poză, iar locul gol rămas se va completa cu acelaşi mortar;
• înainte de aşezarea panourilor, se recomandă să se presare uniform praf de ciment pe stratul de mortar;
• panourile se aşează după sfoara de trasare cu hârtia în sus şi se presează uşor cu coada mistriei sau cu uşoare lovituri aplicate cu un ciocan, pe o şipcă aşezată pe panou;
• panoul se presează până când mortarul intră printre rosturile dintre plăcuțe şi ajunge să umezească hârtia; din acest motiv mortarul de legătură trebuie să aibă consistența 8, măsurată cu conul etalon;
• imediat după montarea panourilor se înțeapă hârtia, pentru eliminarea aerului prins sub acestea;
• fiecare rând de panouri se va monta folosindu-se echerul, dreptarul sau nivela, pentru a se realiza continuitatea rosturilor, executarea corectă a desenului dorit şi pentru asigurarea planeității şi orizontalității;
• panourile se vor aşeza alăturate, astfel încât rostul între ele să nu fie mai mare de 1,5 mm, adică egal cu rosturile dintre pietrele care compun panoul;
• la cca. 3-4 zile de la aşezarea panourilor, după ce mortarul s-a întărit suficient, suprafața pardoselii se va uda cu apă caldă şi se va curăța hârtia de panou. Rosturile dintre pietre, care au rămas neacoperite cu mortar se vor umple cu un mortar fluid de ciment;
• stratul de uzură se va curăța prin spălare cu o soluție de acid clorhidric diluat (5 %), după care se vor spăla din nou cu apă curată. După aceea pardoseala se va lustrui cu ceară. Dacă pietrele sunt din marmură de diferite culori, suprafața se va freca cu maşina şi apoi se va lustrui.

Revino la inceputul articolului