anulate

Indicativul standardului Titlul standardului Inlocuit prin
SR CEI 60050-446:2005 Vocabular Electrotehnic International. Partea 446: Relee electrice SR CEI 60050-444:2005
SR CEI 60050-446:2005 Vocabular Electrotehnic International. Partea 446: Relee electrice SR CEI 60050-445:2005
SR CEI 60050-446:2005 Vocabular Electrotehnic International. Partea 446: Relee electrice SR CEI 60050-447:2015
SR CEI/TS 62257-1:2006 Recomandari pentru sisteme mici de energie regenerabila si hibride pentru electrificarea rurala. Partea 1: Introducere generala in electrificarea rurala
SR CEN/TS 12872:2008 Placi pe baza de lemn. Ghid de utilizare a placilor portante in plansee, pereti si acoperisuri
SR EN 12342+A1:2010 Tuburi de respiratie destinate a fi utilizate cu aparatura de anestezie si ventilatoare SR EN ISO 5367:2015
SR EN 13787:2002 Elastomeri pentru regulatoare de gaz si dispozitive de siguranta asociate pentru presiuni de intrare de pana la 100 bar
SR EN 14089:2004 Asigurarea produselor spaaiale. Verificarea echipamentelor cu durata de viata de raft limitata SR EN 16602-70-22:2015
SR EN 14090:2004 Asigurarea produselor spatiale. incercarea la inflamabilitate pentru alegerea materialelor pentru un proiect spatial SR EN 16602-70-21:2015
SR EN 14091:2004 Asigurarea produselor spatiale. incercarea de degazare in vid termic pentru alegerea materialelor pentru un proiect spatial SR EN 16602-70-02:2015
SR EN 14098:2004 Asigurarea produselor spatiale. Incercari la cicluri termice pentru alegerea materialelor si proceselor unui proiect spatial SR EN 16602-70-04:2015
SR EN 14100:2004 Asigurarea produselor spatiale. Determinarea produselor de degazare pentru materialele si elementele de asamblare utilizate in cabina echipajului unui vehicul spatial pilotat SR EN 16602-70-29:2015
SR EN 14101:2004 Asigurarea produselor spatiale. Alegerea materialelor pentru prevenirea fisurarii prin coroziune sub tensiune SR EN 16602-70-36:2015
SR EN 14612:2004 Asigurarea produselor spatiale. Verificarea si aprobarea lipirii moi automate cu val de metal topit SR EN 16602-70-07:2015
SR EN 1598:2012 Sanatate si securitate la sudare si procedee conexe. Perdele, benzi si ecrane transparente pentru procedee de sudare cu arc electric SR EN ISO 25980:2015
SR EN 300 135-1 V1.2.1:2011 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu modulatie unghiulara in banda de utilizare comuna (Citizen Band-CB) (PR 27 echipamente radio). Partea 1: Caracteristici tehnice si metode de masurare
SR EN 300 135-2 V1.2.1:2008 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu modulatie unghiulara in banda de utilizare comuna (Citizen Band-CB). Partea 2: EN armonizat acoperind cerintele esentiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE
SR EN 50164-1:2009 Componente de protectie impotriva trasnetului (CPT). Partea 1: Prescriptii pentru componente de conectare SR EN 62561-1:2013
SR EN 50164-2:2009 Componente de protectie impotriva trasnetului (CPT). Partea 2: Prescriptii pentru conductoare si electrozi de pamant SR EN 62561-2:2013
SR EN 50164-3:2007 Componente de protectie impotriva trasnetului (CPT). Partea 3: Prescriptii pentru eclatoare de separare SR EN 62561-3:2013
SR EN 50164-3:2007/A1:2009 Componente de protectie impotriva trasnetului (CPT). Partea 3: Prescriptii pentru eclatoare de separare SR EN 62561-3:2013
SR EN 60439-3:2001 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Prescriptii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasa tensiune destinate instalarii in locuri accesibile persoanelor neautorizate in timpul utilizarii lor. Tablouri de distributie SR EN 61439-3:2012
SR EN 60439-3:2001/A1:2001 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Prescriptii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasa tensiune destinate instalarii in locuri accesibile persoanelor neautorizate in timpul utilizarii lor. Tablouri de distributie SR EN 61439-3:2012
SR EN 60439-3:2001/A2:2002 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Prescriptii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasa tensiune destinate instalarii in locuri accesibile persoanelor neautorizate in timpul utilizarii lor. Tablouri de distributie SR EN 61439-3:2012
SR EN 62282-3-1:2007 Tehnologii in care se utilizeaza celule cu combustibil. Partea 3-1: Sisteme de generare a energiei, utilizand celule cu combustibil stationare. Securitate SR EN 62282-3-100:2012
SR EN 9111:2006 Serie aerospatiala. Sisteme de management al calitatii. Evaluarea organizatiilor de intretinere (bazata pe ISO 9001:2000) SR EN 9101:2011
SR EN 9121:2009 Serie aerospatiala. Sisteme de management al calitatii. Evaluare aplicabila organizatiilor de distributie stocare (pe baza ISO 9001:2000) SR EN 9101:2011
SR EN ISO 10366-1:2003 Materiale plastice. Materiale pe baza de metacrilat de metil/acrilonitril/butadien/stiren (MABS) pentru injectie si extrudare. Partea 1: Sistem de codificare si baza pentru specificatii SR EN ISO 19066-1:2015
SR EN ISO 1872-1:2003 Materiale plastice. Materiale pe baza de polietilena (PE) pentru injectie si extrudare. Partea 1: Sistem de codificare si baza pentru specificatii SR EN ISO 17855-1:2015
SR ENV 12404:2003 Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate din lemn. Evaluarea eficacitatii unui fungicid de zidarie pentru impiedicarea dezvoltarii in lemn a ciupercii Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray. Metoda de laborator
SR ETS 300 135:1999 Sisteme si echipamente radio (RES). Echipament radio in banda de utilizare comuna (Citizens Band) cu modulatie unghiulara (Echipament radio CEPT PR). Caracteristicile tehnice si metode de masurare SR EN 300 135-1 V1.2.1:2011
SR ETS 300 135:1999 Sisteme si echipamente radio (RES). Echipament radio in banda de utilizare comuna (Citizens Band) cu modulatie unghiulara (Echipament radio CEPT PR). Caracteristicile tehnice si metode de masurare SR EN 300 135-2:2003
SR ETS 300 135:1999/A1:1999 Sisteme si echipamente radio (RES). Echipament radio in banda de utilizare comuna (Citizens Band) cu modulatie unghiulara (Echipament radio CEPT PR). Caracteristici tehnice si metode de masurare SR EN 300 135-1 V1.2.1:2011
SR ETS 300 135:1999/A1:1999 Sisteme si echipamente radio (RES). Echipament radio in banda de utilizare comuna (Citizens Band) cu modulatie unghiulara (Echipament radio CEPT PR). Caracteristici tehnice si metode de masurare SR EN 300 135-2:2003
SR ETS 300 403-1:1997 Retea digitala cu servicii integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare numarul 1 de abonat digital (DSS1). Stratul retelei de semnalizare pentru controlul apelului de baza in mod circuit. Partea 1: Specificatia de protocol SR EN 300 403-1 V1.3.2:2015
SR ETS 300 417-1-1:1997 Transmisie si multiplexare. Cerinte generice pentru echipamente de transmisiuni cu ierarhie digitala sincrona (SDH). Part 1-1: Procese generice si performante SR EN 300 417-1-1 V1.2.1:2015
SR ETS 300 417-1-2:1998 Transmisie si multiplexare (TM). Cerinte functionale generice pentru echipament cu ierarhie digitala sincrona (SDH). Partea 1-2: Informatie generala despre forma declaratiei de implementare a conformitatii (ICS) SR EN 300 417-1-2 V1.1.3:2015
SR HD 384.7.714 S1:2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 7: Prescriptii pentru instalatii si amplasamente speciale. Sectiunea 714: Instalatii de iluminat exterior SR HD 60364-7-714:2012
SR ISO 9022-20:2001 Optica si instrumente optice. Metode de incercare la conditii de mediu. Partea 20: Atmosfera umeda cu continut de dioxid de sulf sau hidrogen sulfurat
SR ISO 9022-6:1999 Optica si instrumente optice. Metode de incercare la conditii de mediu. Partea 6: Praf
SR ISO 9022-8:1999 Optica si instrumente optice. Metode de incercare la conditii de mediu. Partea 8: Presiune ridicata, presiune scazuta, imersare
SR ISO/CEI 18043:2008 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Alegerea, instalarea si operarea sistemelor de detectie a intruziunii
STAS 10589-76 Aditivi pentru uleiuri de motoare. Aditiv detergent dispersant
STAS 11112-79 Etilena
STAS 11113-79 Propilena
STAS 11310-79 Uleiuri minerale pentru instalatii frigorifice. Determinarea punctului de floculare.
STAS 11341-79 Uleiuri minerale de turbina. Determinarea capacitatii de eliminare a aerului
STAS 11434-80 Uleiuri textile lavabile
STAS 11449-80 Uleiuri minerale pentru motoare. Determinarea temperaturii de decongelare
STAS 118-68 Uleiuri de turbine. Determinarea stabilitatii la oxidare cu aer
STAS 1201-74 Mangal de retorta
STAS 12387-85 Etanolamine tehnice. Metode de analiza
STAS 12428-86 Uleiuri pentru motoare. Determinarea pierderilor la evaporare prin curent de aer
STAS 12546-87 Uleiuri minerale. Ulei pentru prelucrarea cauciucului. Ulei IC 46
STAS 12651-88 Bitum pentru etansarea bateriilor
STAS 12659-88 Parafina. Determinarea compozitiei fractionare
STAS 12700-89 Aditivi. Determinarea continutului de sulf
STAS 12712-89 Desene tehnice. Principiul fundamental de tolerare
STAS 12823-90 Unsori lubrifiante multifunctionale. Unsori de litiu-calciu-plumb cu sulfura de molibden
STAS 12917-90 Combustibil pentru calibrarea carburatoarelor
STAS 12994-91 Produse petroliere lichide. Determinarea urmelor de clor
STAS 13112-92 Combustibili. Determinarea continutului de aditiv antigheata
STAS 1311-86 Cerezina
STAS 1532-71 Mangal de bocsa
STAS 2150-90 Titei. Determinarea randamentului in produse de prima distilare
STAS 2436-87 Creozot de huila pentru negru de fum
STAS 2721-86 Unsori in brichete pentru lagare deschise. Unsoare LD 180 Li-Ca-Pb 7G
STAS 2800-72 Uleiuri minerale pentru prelucrarea metalelor. Ulei sulfurat P1C
STAS 30-80 Uleiuri minerale. Proba Natron
STAS 35-81 Titei, produse petroliere lichide, semisolide si solide. Determinarea densitatii
STAS 44-84 Produse petroliere. White-spirit rafinat
STAS 4954-80 Uleiuri aditivate pentru motoare. Determinarea corozivitatii
STAS 52-80 Diluanti petrolieri pentru impregnari de conservare a lemnului
STAS 6320-83 Unsori pentru temperaturi joase
STAS 7198-79 Uleiuri minerale aditivate. Ulei T16A
STAS 7332-80 Ulei mineral pentru lagare LDE
STAS 742-81 Uleiuri minerale neaditivate pentru turbine
STAS 7571/2-91 Produse petroliere lichide. Determinarea punctului de inflamabilitate si a punctului de aprindere cu aparatul Tag cu creuzet deschis
STAS 8042-83 Combustibil pentru motoare. Determinarea continutului de sulf mercaptanic
STAS 8043-67 Unsori consistente. Determinarea stabilitatii la oxidare, prin metoda bombei cu oxigen
STAS 8044-67 Unsori consistente. Determinarea rezistentei la apa
STAS 8351/10-77 Smoala de huila. Determinarea densitatii
STAS 8351/11-77 Smoala de huila. Determinarea aromaticitatii
STAS 8351/1-90 Smoala de huila. Determinarea punctului de inmuiere
STAS 8351/2-83 Smoala de huila. Determinarea continutului de substante insolubile in benzen sau toluen
STAS 8351/3-83 Smoala de huila. Determinarea cenusii
STAS 8351/4-83 Smoala de huila. Determinarea continutului de apa
STAS 8351/5-77 Smoala de huila. Determinarea cocsului (carbon fix) si a substantelor volatile
STAS 8351/6-83 Smoala si huila. Determinarea continutului de substante insolubile in ulei de antracen (raini alfa)
STAS 8351/7-69 Smoala de huila. Determinarea rainilor beta
STAS 8351/8-80 Smoala de huila. Determinarea cocsului (carbon fix) din raini beta si a indicelui de umflare
STAS 8351/9-83 Smoala de huila. Distilare fractionata
STAS 8440-69 Uleiuri minerale rafinate cu solventi selectivi. Determinarea continutului de furfurol
STAS 8611-87 Combustibili pentru turboreactoare. Determinarea impuritatilor mecanice
STAS 8847-72 Emulgator pentru insecticide
STAS 8855-84 Pacura pentru negru de fum
STAS 8908-84 Uleiuri electroizolante. Determinarea stabilitatii la oxidare. Metoda Boader
STAS 8909-79 Emulsii de uleiuri minerale. Determinarea continutului de ulei mineral
STAS 8959-80 Produse petroliere lichide. Determinarea continutului de hidrogen si de carbon
STAS 9300-73 Ulei alb usor
STAS 9504-74 Concentrat emulsionabil pentru lichide de ungere si racire
STAS 9578-74 Gudron de lemn
STAS 9911-74 Uleiuri minerale. Uleiuri pentru ghidajele masinilor-unelte
STAS 9912-88 Catalizatori de tip cobalt-molibden si nichel-molibden pe suport de alumin pentru hidrofinarea fractiilor petroliere. Metode de analiza
STAS 9968-80 Ulei alb greu

 

Indicativul

standardului

Titlul standardului înlocuit prin
SR 7278:1999 Garnituri de cauciuc rezistente ├«n medii petroliere. Condi╚Ťii tehnice generale de calitate SR EN 682:2002
SR CEN ISO/TR 14969:2010 Dispozitive medicale. Sisteme de management de calitate. Ghid pentru aplicarea ISO 13485:2003 SR EN ISO 13485:2016
SR EN

13163+A1:2015

Produse termoizolante pentru cl─âdiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specifica╚Ťie SR EN

13163+A2:2016

SR EN 14872:2006 Biciclete. Accesorii pentru biciclete. Portbagaje SR EN ISO 11243:2016
SR EN 28049:1997 Feronichel în granule. Prelevare probe pentru analiză SR EN ISO 8049:2016
SR EN 60044-3:2004 Transformatoare de m─âsur─â. Partea 3: Transformatoare de m─âsur─â combinate SR EN 61869- 4:2014
SR EN 61754-4- 1:2004 Interfe╚Ťe de conectare pentru fibre optice. Partea 4-1: Familie de conectoare tip SC. Interfe╚Ťe de conectoare SC – PC cu soclu simplificat SR EN 61754-4- 100:2016
SR EN 61754-6- 1:2004 Interfe╚Ťe de conectoare pentru fibre optice. Partea 6-1: Familie de conectoare tip MU. Interfe╚Ťe de conectoare MU-PC cu soclu simplificat SR EN 61754-6- 100:2016
SR EN ISO 16140:2005 Microbiologia alimentelor si nutre╚Ťurilor. Protocol pentru validarea metodelor alternative SR EN ISO 16140-1:2016
SR EN ISO 16140:2005 Microbiologia alimentelor si nutre╚Ťurilor. Protocol pentru validarea metodelor alternative SR EN ISO 16140-2:2016
SR EN ISO

16140:2005/A1:2012

Microbiologia alimentelor si nutre╚Ťurilor. Protocol pentru validarea metodelor alternative. Amendament 1 SR EN ISO 16140-1:2016
SR EN ISO

16140:2005/A1:2012

Microbiologia alimentelor si nutre╚Ťurilor. Protocol pentru validarea metodelor alternative. Amendament 1 SR EN ISO 16140-2:2016
SR EN ISO 7027:2001 Calitatea apei. Determinarea turbidit─â╚Ťii SR EN ISO 7027-1:2016
SR ISO 10083:2006 Sisteme de alimentare cu concentratoare de oxigen pentru utilizare ├«n sisteme de distribu╚Ťie de gaze medicale SR EN ISO 7396-1:2016
SR ISO 14708- 1:2001 Implanturi chirurgicale. Dispozitive medicale implantabile active. Partea 1: Cerin╚Ťe generale de securitate, marcare si informa╚Ťii furnizate de produc─âtor
SR ISO 238:2011 Reduc╚Ťii si prelungitoare pentru scule cu coad─â conic─â Morse
SR ISO 2451:1996 Cacao boabe. Specifica╚Ťii
SR ISO 5832-7:1996 Implanturi chirurgicale. Produse metalice. Partea 7: Aliaj deformabil rece cobalt-crom- nichel-molibden-fier
SR ISO 622:2012 Combustibili minerali solizi. Determinarea con╚Ťinutului de fosfor. Metoda fotometric─â prin reducerea fosfatului de molibden
SR ISO 7176-8:2002 Fotolii rulante. Partea 8: Cerin╚Ťe si metode de ├«ncercare pentru rezisten╚Ťa static─â, rezisten╚Ťa la soc si rezisten╚Ťa la oboseal─â
STAS 6648/1-82 Instala╚Ťii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de c─âldur─â din exterior. Prescrip╚Ťii fundamentale SR 6648-1:2014
STAS 6648/2-82 Instala╚Ťii de ventilare si climatizare. Parametri climatici exteriori SR 6648-2:2014

 

Indicativul

standardului

Titlul standardului înlocuit prin
SR

12177:2008

Instala╚Ťii de ridicat. C├órlige forjate de o╚Ťel. Controlul ├«n exploatare SR EN 13001-3- 5:2017
SR CEI 60754- 1:1997 ├Äncercarea pe gazele degajate ├«n timpul arderii materialelor prelevate din cabluri. Partea 1: Determinarea cantit─â╚Ťii de gaz acid halogenat SR EN 60754- 1:2014
SR CEI 60754- 2+A1:1999 ├Äncercare pe gazele degajate ├«n timpul arderii materialelor prelevate din cabluri. Partea 2: Determinarea acidit─â╚Ťii gazelor prin m─âsurarea pH-ului si a conductivit─â╚Ťii SR EN 60754- 2:2014
SR CEI 62198:2002 Managementul riscului de proiect. Ghid de aplicare SR EN 62198:2014
SR EN 13129-1:2004 Aplica╚Ťii feroviare. Aer condi╚Ťionat pentru material rulant de lung parcurs. Partea 1: Parametri de confort SR EN 13129:2017
SR EN 13129-2:2005 Aplica╚Ťii feroviare. Aer condi╚Ťionat pentru material rulant de lung parcurs. Partea 2: ├Äncerc─âri de tip SR EN

13129:2017

SR EN

14607-

8:2005

Inginerie spa╚Ťial─â. Mecanic─â. Partea 8: Materiale SR EN 16603-32-

08:2017

SR EN 14736:2004 Asigurarea produselor spa╚Ťiale. Asigurarea calit─â╚Ťii pentru centrele de ├«ncercare SR EN 16602-20- 07:2017
SR EN 15220- 1+A1:2011 Aplica╚Ťii feroviare. Indicatoare de fr├ón─â. Partea 1: Indicatoare de fr├ón─â pneumatice SR EN 15220:2017
SR EN 350- 1:1997 Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea natural─â a lemnului masiv. Partea 1: Ghid de principii de ├«ncercare si de clasificare a durabilit─â╚Ťii naturale a lemnului SR EN 350:2017
SR EN 350- 2:1997 Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea natural─â a lemnului masiv. Partea 2: Ghid de durabilitate natural─â a lemnului si de impregnabilitate a esen╚Ťelor de lemn alese dup─â importan╚Ť─â lor european─â SR EN 350:2017
SR EN 50267- 1:2001 Metode de ├«ncercare uzuale pentru cabluri ├«n condi╚Ťii de foc. ├Äncerc─âri asupra gazelor emise ├«n timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 1: Aparatur─â SR EN 60754- 1:2014
SR EN 50267- 1:2001 Metode de ├«ncercare uzuale pentru cabluri ├«n condi╚Ťii de foc. ├Äncerc─âri asupra gazelor emise ├«n timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 1: Aparatur─â SR EN 60754- 2:2014
SR EN 50267-2- 1:2001 Metode de ├«ncercare uzuale pentru cabluri ├«n condi╚Ťii de foc. ├Äncerc─âri asupra gazelor emise ├«n timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-1: Proceduri. Determinarea cantit─â╚Ťii de gaze acide halogenate SR EN 60754- 1:2014
SR EN 50267-2- 1:2001 Metode de ├«ncercare uzuale pentru cabluri ├«n condi╚Ťii de foc. ├Äncerc─âri asupra gazelor emise ├«n timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-1: Proceduri. Determinarea cantit─â╚Ťii de gaze acide halogenate SR EN 60754- 2:2014
SR EN

50267-2-

2:2001

Metode de ├«ncercare uzuale pentru cabluri ├«n condi╚Ťii de foc. ├Äncerc─âri asupra gazelor emise ├«n timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-2: Proceduri – Determinarea gradului de aciditate a gazelor din materiale prin m─âsurarea pH-ului si a conductivit─â╚Ťii SR EN 60754- 1:2014
SR EN

50267-2-

2:2001

Metode de ├«ncercare uzuale pentru cabluri ├«n condi╚Ťii de foc. ├Äncerc─âri asupra gazelor emise ├«n timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-2: Proceduri – Determinarea gradului de aciditate a gazelor din materiale prin m─âsurarea pH-ului si a conductivit─â╚Ťii SR EN 60754- 2:2014
SR EN

50267-2-

3:2001

Metode de ├«ncercare uzuale pentru cabluri ├«n condi╚Ťii de foc. ├Äncerc─âri asupra gazelor emise ├«n timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-3: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din cabluri prin determinarea mediei ponderate a pH-ului si a conductivit─â╚Ťii SR EN 60754- 1:2014
SR EN

50267-2-

3:2001

Metode de ├«ncercare uzuale pentru cabluri ├«n condi╚Ťii de foc. ├Äncerc─âri asupra gazelor emise ├«n timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-3: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din cabluri prin determinarea mediei ponderate a pH-ului si a conductivit─â╚Ťii SR EN 60754- 2:2014
SR ISO 1085:2011 Scule de montaj pentru ┼čuruburi si piuli╚Ťe. Chei duble. Combina╚Ťii de deschideri
SR ISO 1213- 2:1995 Combustibili minerali solizi. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la luarea probelor, încercare si analiză
Indice Titlu romana
SR CEI 60940:1996 Ghid pentru utilizarea condensatoarelor, rezistoarelor, inductoarelor ┼či filtrelor complete de antiparazitare
SR CEI/TS 62257-7- 3:2010 Recomand─âri pentru sisteme cu energii regenerabile ┼či hibride de putere mic─â pentru electrificarea rural─â. Partea 7-3: Grup generator. Selec╚Ťia grupurilor generatoare pentru sistemele de electrificare rural─â
SR CEN/TS 15912:2013 Durabilitatea performan╚Ťelor reac╚Ťiei la foc. Clasificare a produselor pe baz─â de lemn, ignifugate, pentru utilizare final─â ├«n interior ┼či ├«n exterior
SR EN 12605:2004 U┼či pentru spa╚Ťii industriale, comerciale ┼či pentru garaje. Aspecte mecanice. Metode de ├«ncercare
SR EN 13363-1+A1:2007 Dispozitive de protec╚Ťie solar─â aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solar─â ┼či luminoas─â. Partea 1: Metod─â simplificat─â
SR EN 13363- 1+A1:2007/AC:2009 Dispozitive de protec╚Ťie solar─â aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solar─â ┼či luminoas─â. Partea 1: Metod─â simplificat─â
SR EN 13463-2:2005 Echipamente neelectrice pentru utilizare ├«n atmosfere poten╚Ťial explozive. Partea 2 : Protec╚Ťie prin carcas─â cu restric╚Ťie la curgere “fr”
SR EN 13463-3:2005 Echipamente neelectrice pentru utilizare ├«n atmosfere poten╚Ťial explozive. Partea 3: Protec╚Ťie prin carcas─â antideflagrant─â “d”
SR EN 14727:2006 Mobilier de laborator. Elemente de depozitare pentru laboratoare. Cerin╚Ťe ┼či metode de ├«ncercare
SR EN 14776:2005 Inginerie spa╚Ťial─â. Sisteme la sol ┼či comenzi. Utilizarea ├«n pachet a telemetriei ┼či telecomenzii
SR EN 15243:2008 Ventilarea ├«n cl─âdiri. Calculul temperaturii ├«nc─âperilor, a sarcinii termice ┼či a energiei pentru cl─âdiri prev─âzute cu instala╚Ťii de condi╚Ťionare a aerului
SR EN 15649-1+A2:2014 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafa╚Ťa apei sau ├«n ap─â. Partea 1: Clasificare, materiale, cerin╚Ťe generale ┼či metode de ├«ncercare
SR EN 15649-2+A2:2013 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafa╚Ťa apei sau ├«n ap─â. Partea 2: Informa╚Ťii pentru consumatori
SR EN 15649-3+A1:2012 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafa╚Ťa apei sau ├«n ap─â. Partea 3: Cerin╚Ťe suplimentare specifice de securitate ┼či metode de ├«ncercare pentru dispozitive de clas─â A
SR EN 15649-4+A1:2012 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafa╚Ťa apei sau ├«n ap─â. Partea 4: Cerin╚Ťe suplimentare specifice de securitate ┼či metode de ├«ncercare pentru dispozitive de clas─â B
SR EN 15649-5:2010 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafa╚Ťa apei sau ├«n ap─â. Partea 5: Cerin╚Ťe suplimentare specifice de securitate ┼či metode de ├«ncercare pentru dispozitive de clas─â C
SR EN 15649-6+A1:2014 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafa╚Ťa apei sau ├«n ap─â. Partea 6: Cerin╚Ťe suplimentare specifice de securitate ┼či metode de ├«ncercare pentru dispozitive de clas─â D
SR EN 15649-7:2010 Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafa╚Ťa apei sau ├«n ap─â. Partea 7: Cerin╚Ťe suplimentare specifice de securitate ┼či metode de ├«ncercare pentru dispozitive de clas─â E
SR EN 301 908-3 V11.1.1:2016 Re╚Ťele celulare IMT. Standard armonizat acoperind cerin╚Ťele esen╚Ťiale ale articolului 3.2 al Directivei 2014/53/EU. Partea 3: Sta╚Ťii de baz─â (BS) CDMA cu ├«mpr─â┼čtiere direct─â (UTRA FDD)
SR EN 50132-7:2013 Sisteme de alarm─â. Sisteme de supraveghere TVCI utilizate ├«n aplica╚Ťii de securitate. Partea 7: Linii directoare
SR EN 50133-7:2004 Sisteme de alarm─â. Sisteme de control al accesului pentru utilizare ├«n aplica╚Ťii de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare

 

Revino la inceputul articolului