Tipul si numarul obiectelor sanitare necesare pe functiuni