REGULAMENT PRIVIND STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

Se vor consulta urmatoarele:

  1. REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
  2. METODOLOGIE DE STABILIRE A CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTlILOR

PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997

http://www.mdrap.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXV/25_4_categoria%20de%20importanta%20a%20constructiilor.pdf

REZUMAT:

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant

(sunt 6 factori conform Tabel 1, pg. 121 din REGULAMENTUL PRIVIND STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR,
METODOLOGIE DE STABILIRE A CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTlILOR )

pentru stabilirea categoriei de importanta se face pe baza urmatoarei formule:

P(n) k(n) = (n) x p(i)/ n(i)

in care:

P(n) – punctajul factorului determinant (n), (n poate fi de la 1 … 6)

k(n) Рcoeficient de unicitate, stabilit conform prevederilor punctului 19, pg. 127.  Este de regula egal cu 1, dar poate atinge valoarea 2 pentru constructii deosebite, unice ( de exemplu monument istoric)

K(n) = 1…2

K(n) =1 pentru cladiri obisnuite

= 1,2 pentru cladiri aflate in zone protejate dar nu sunt monumente istorice

= 1,5 pentru cladiri monumente istorice de categoria B

= 2 pentru cladiri monumente istorice de categoria A

p(i) – punctajul corespunzator criteriilor de tipul (i) asociate factorului determinant (n) stabilit conform pct. 18, pg. 127

Punctajul p(i) poate fi: 0,1,2,4, sau 6 in functie de nivelul apreciat al influentei criteriului (stabilit conform pct. 18, Tabelul 2, pg. 127)

n(i) = numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in considerare n(i) = 3.

Astfel, formula initiala poate fi rescrisa astfel:

P(n) = [p(i)+p(ii)+p(iii)]  x   k(n)  / 3

Aceasta formula se aplica pentru fiecare dintre cei 6 factori determinanti enumerati in Tabelul 1 (pg. 121). Pentru fiecare factor rezulta o valoare. La final, cele 6 valori se aduna si rezultatul obtinut trebuie incadrat in limitele descrise la pg. 127, Tabelul 3. In acest tabel se determina incadrarea cladirii in categoria de importanta specifica.

Exemplu concret

Stabilirea categoriei de importanta a unui bloc de locuinte in Bucuresti.

Pentru factorul 1 (importanta vitala), cele trei criterii p(i) din Tabelul 1, pg, 121 sunt: 4,1,1. Conform formulei de mai sus, P(n) = [(4+1+1) x 1] / 3 = 2. P(n)=2                      (k(n) este 1 pentru ca este o constructie normala, obisnuita.

Pentru factorul 2 (importanta social-economica si culturala), cele trei criterii p(i) din Tabelul 1, pg, 121 sunt: 1,2,2. P(n)=2

Pentru factorul 3 (implicarea ecologica), cele trei criterii p(i) din Tabelul 1, pg, 121 sunt: 1,1,1. P(n)=1

Pentru factorul 4 (durata de utilizare a cladirii), cele trei criterii p(i) din Tabelul 1, pg, 121 sunt: 6,1,2. P(n)=3

Pentru factorul 5 (necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si mediu), cele trei criterii p(i) din Tabelul 1, pg, 121 sunt: 2,1,2. P(n)=2

Pentru factorul 6 (volumul de munca si de materiale necesare), cele trei criterii p(i) din Tabelul 1, pg, 121 sunt: 2,1,1. P(n)=2

Cele 6 valori P(n) se insumeaza, rezulta valoarea 12, si conform Tabelului 3, pg. 127, valoarea 12 se incadreaza la Categoria (C) normala, care are ca limite valorile 6….17.

Revino la inceputul articolului