NORME CIRCULATII

  1. GHID privind cuprinsul dosarului pentru avizare în Comisia Tehnică de Circulație Bucuresti
  2. HCGMB NR. 66 DIN 06.04.2006 – Norme privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie pe teritoriul Municipiului Bucuresti
  3. Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
  4. NP 127:2009 – Normativ de Securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme
  5. NP 24 – 97 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme
  6. NP 25 – 97 – Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane
  7. P 132 – 93 Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitatile urbane
  8. HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism