Tamplarie PVC

 1. Generalitati
  • Obiectul specificatiei

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de tamplarii de PVC si cuprinde conditiile tehnice pentru:

– pregatirea, transportul si punerea in opera a materialelor.

– controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

Producatorul t├ómpl─âriei din PVC va respecta urm─âtoarele cerin╚Ťele de performan╚Ťa:

– Certificarea sistemului de management al calit─â╚Ťii pentru producerea t├ómpl─âriei conform ISO 9001 : 2008 (existen╚Ť─â Certificatului pentru sistemul de management al calit─â╚Ťii asigur─â autoritatea contractant─â c─â firma conduce ┼či coordoneaz─â corespunzator procesul de produc╚Ťie astfel ├«nc├ót performan╚Ťele stabilite de produc─âtorul de sistem sau/┼či de agrementul tehnic sunt realizabile de c─âtre firma ofertant─â)

– Certificare sistem de management al s─ân─ât─â╚Ťii ┼či securit─â╚Ťii ocupa╚Ťionale pentru activitatea de producere/montaj t├ómpl─ârie conform OHSAS 18001-2007 (existen╚Ťa Certificatului sistemului de management al s─ân─ât─â╚Ťii ┼či securit─â╚Ťii opera╚Ťionale conform OHSAS 18001- 2007 asigura autoritatea contractant─â c─â firma ofertant─â va lua toate m─âsurile stabilite pentru sistem astfel ├«nc├ót riscurile de producere a acccidentelor pe ┼čantier s─â fie minime)

Se vor ata┼ča la Cartea tehnic─â a construc╚Ťiei agrementele, avizele tehnice, certificatele de calitate a materialelor puse ├«n opera ┼či atestatele de produc─âtor sau montator.

La execu╚Ťie se vor folosi doar materiale ┼či produse atestate conform HG 622/2004 privind stabilirea condi╚Ťiilor de introducere pe pia╚Ť─â a produselor pentru construc╚Ťii, care aplic─â prevederile Directivei europene 89/106/CEE.

Contractorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este impus de planuri si/sau desene ulterioare), tabelele de calcul ┼či desene detaliate la scar─â. Produc╚Ťia poate incepe numai dupa verificarea pe teren ┼či aprobarea acestora.

T├ómpl─âria nu trebuie s─â produc─â zgomot sau vibra╚Ťii audibile ca urmare a v├óntului, curen╚Ťilor de aer sau traficului auto.

 

 • Standarde si normative de referint─â

Profile din PVC dur: SR EN 12608:2004; DIN 7748; DIN 54001; DIN 18055;

STAS 62221-89- Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor. Prescriptii de calcul.

SR 62221-1:1996 ÔÇô Iluminatul natural. Conditii specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru.

C 107:2005 ÔÇô Normativ privind calculul termotehnic si elementelor de constructie ale cladirilor

STAS 6156-86 ÔÇô Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica.

C 125-87 ÔÇô Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si atratamentelor acustice in cladiri

SR EN ISO 10077-1:2007 – Performan╚Ťa termic─â a ferestrelor, u┼čilor ┼či obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalit─â╚Ťi

SR EN ISO 10077-2:2004 – Performan╚Ťa termic─â a ferestrelor, u┼čilor ┼či obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numeric─â pentru profile de t├ómpl─ârie

SR EN 1026:2001 – Ferestre ┼či u┼či. Permeabilitate la aer. Metod─â de ├«ncercare

SR EN 1027:2001 – Ferestre ┼či u┼či. Etan┼čeitate la ap─â. Metod─â de ├«ncercare

SR EN 1191:2001 – Ferestre ┼či u┼či. Rezisten╚Ťa la ├«nchidere ┼či deschidere repetat─â. Metod─â de ├«ncercare

SR EN 12046-1:2004 – For╚Ťe de manevrare. Metod─â de ├«ncercare. Partea 1: Ferestre

SR EN 12412-2:2003 – Performan╚Ťa termic─â a ferestrelor, u┼čilor ┼či obloanelor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame

SR EN ISO 12567-2:2005 – Performan╚Ťa termic─â a ferestrelor ┼či u┼čilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Ferestre de acoperi┼č ┼či alte ferestre ├«n relief

SR EN 13126-1:2006 – Feronerie pentru cl─âdiri. Cerin╚Ťe ┼či metode de ├«ncercare pentru feronerii de ferestre ┼či u┼či pentru balcon. Partea 1: Cerin╚Ťe comune pentru toate tipurile de feronerie

SR EN 13126-7:2008 – Feronerie pentru cl─âdiri. Cerin╚Ťe ┼či metode de ├«ncercare pentru feronerii de ferestre ┼či u┼či pentru balcon. Partea 7: Z─âvoare

SR EN 13126-8:2006 – Feronerie pentru cl─âdiri. Cerin╚Ťe ┼či metode de ├«ncercare pentru feronerii de

ferestre ┼či u┼či pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculant─â, basculant-oscilant─â ┼či pivotant─â

SR EN 13126-15:2008 – Feronerie pentru cl─âdiri. Cerin╚Ťe ┼či metode de ├«ncercare pentru feronerii de ferestre ┼či u┼či pentru balcon. Partea 15: Rulmen╚Ťi pentru ferestre ┼či u┼či pentru balcon culisante orizontal ┼či pliant culisante

STAS 3830/1984 – Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre

C.47/1986 – Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla ├«n constructii

Legea securiatatii si sanatatii in munca nr. 319/14.06.2006

In cursul executiei lucrarilor de tamplarii din PVC  nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila – in scris – a proiectantului.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

 • Mostre si test─âri

Antreperenorul de Specialitate are obligataia de a prezenta Arhitectului sau Antreprenorului General / Beneficiarului, mostre ale sistemului de tamplarie ce vor contine toate subansamblurile implicate in proiect. Acestea se vor pastra pana la terminarea lucrarilor.

Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Materialele co vor fi puse in opera vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normativelor de fabricatie si vor corespunde prevederilor din proiect

Verificarea materialelor aduse pe santier se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii si se refera la dimensiunile si calitatea materialelor prevazute in documentatia de executie.

Materialele no vor fi puse in lucru daca nu sunt insotite de certificate de calitate.

 1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul lucrarilor de montaj tamplarie exterioara va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Inceperea executarii tamplariilor exterioare se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

-montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis

-executare inchideri exterioare perimetrale cu panouri din tabla

-turnare soclu perimetral

-executarea termoizolatiei cu polistiren pe soclu

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea glafurilor.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest lucru decaland inceperea executarii glafurilor pana in momentul in care se va asigura suportul necesar.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa tamplaria exterioara va trebui sa-si  realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

 

 1. Materiale si produse
 • Materiale

Profile de pvc

Dimensionarea: Intreaga constructie din pvc  si sticla, inclusiv toate prinderile si imbinarile, trebuie astfel dimensionata incat orice incarcare statica sa fie descarcata pe structura de rezistenta a cladirii, fara a se deforma elementele din aluminiu.

Alegerea profilelor: Profilele trebuie astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta suficienta la eforturile la care vor fi supuse fara a-si modifica forma si fara a modifica aspectul vreunui element de tamplarie (prin adaugare de montanti sau traverse in ochiuri prevazute a fi libere). Profilele se vor dimensiona astfel incat sa se obtina aceeasi dimensiune a elementelor componente similare ( rame, cercevele, traverse si baghete), conform tabloului de tamplarii.

Planeitate: Ferestrele vor fi de tipul coplanar.

Criterii de alegere:

– Profilele vor fi alese astfel incat sa corespunda scopului propus.

– Profilele astfel obtinute trebuie sa fie rezistente mecanic.

– Bariera termica trebuie sa aiba punctul de inmuiere peste 200 grade Celsius si o buna rezistenta la imbatranire.

– Trebuie sa reziste, fara influenta asupra rezistentei la imbatranire, la solicitarile mecanice, chimice si termice ce apar in timpul eloxarii sau vopsirii profilelor.

– In plus trebuie sa reziste la efectul solutiilor de curatat.

Calitatea materialului

– Materialele livrate vor corespunde cerintelor si scopului.

Baghete

– Montarea geamului, cata vreme nu se specifica altfel (in cadrul descrierii fiecarei pozitii) in prezentul Caiet de Sarcini, se va face in regim uscat, cu garnitura. Vor fi utilizate doar baghete ce asigura coplaneitatea cu rama sau canatul pe care sunt montate.

Influenta climei: Materialul utilizat trebuie sa reziste influentelor climatice (clima interioara, clima exterioara, radiatia solara, etc.).

Arcuirea profilelor: Sectiunea profilelor va fi astfel aleasa incat sa nu se depaseasca, sub actiunea vantului o arcuire mai mare de 1/300 din distanta intre doua prinderi  respectiv 8 mm, iar pentru geam 6 mm.

Izolatia: Vor fi luate toate masurile necesare in scopul evitarii patrunderii apei. Nu se accepta sub nici o forma patrunderea apei catre incapere.

Posibilitati de completare/dezvoltare: Vor fi prevazute posibilitati de completare/dezvoltare cu glaf exterior sau interior, etc.

Verificari: Pentru verificarea imbinarilor de colt ale canatelor se va deschide canatul la 90┬░ si se va aplica o forta de 400 N pentru o perioada de 60 secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa apara deformatii.

Verificarea feroneriei: Pentru verificarea feroneriei se deschide fiecare canat 5 cm si pe latura cu cremon pe coltul superior se aplica o sarcina orizontala de 200 N timp de 60 secunde. In urma solicitarii nu trebuie sa se remarce o scadere a calitatii.

Feroneria

Norme: Pentru feronerie se vor respecta prevederile normei ├ľNORM B 2225, in vigoare.

Cerinte: Se va utiliza doar feronerie  ce beneficiaza de agrementare, caracterizata prin usurinta in utilizare, inchidere optima, montaj usor si rezistenta in timp.

Cerinte calitative

– Feroneria este de tipul ÔÇťascunsÔÇŁ

– Feroneria trebuie sa permita depanarea sau schimbarea in caz de defectiune.

– Constructia feroneriei trebuie sa includa si ÔÇťprotectie la utilizare defectuoasaÔÇŁ.

Posibilitati de ajustare: feroneria trebuie sa permita ajustarea sa dupa montaj, in scopul obtinerii unei inchideri perfecte, conform cerinte sistem.

Inchideri: Toate partile mobile ale feroneriei trebuie sa permita o buna inchidere, dar si usurinta de ÔÇťvizitareÔÇŁ.Partile mobile vor fi unse. Toate componentele feroneriei vor fi protejate contra coroziunii.

Blocari: Numarul blocatorilor se va alege astfel incat sa corespunda solicitarilor si sa impiedice patrunderea apei.

Mostre: La cererea Antreprenorului General / Beneficiarului se vor prezenta mostre, prospecte si caracteristici ale feroneriei alese. Feroneria va fi initial aleasa impreuna cu Arhitectul.

Amortizoare: Alegerea tipului de amortizor va fi precizata in oferta. Vor fi alese amortizoare de marca, cu posibilitati de reglare a vitezei si fortei de inchidere.

Anexe: In principiu, feroneria se va oferta ca set complet, incluzand maner/cremon, rozeta, balamale, etc. Siguranta in functionare si compatibilitatea partilor componente trebuie sa fie asigurata. Feroneria trebuie sa permita actionarea cu o singura mana.

 

Sticla

Norme: Pentru geam se vor respecta toate prevederile normelor in vigoare, si in special :

├ľNORM B 3710 pana la ├ľNORM B 3737

├ľNORM B 2227 Prelucrarea geamului termopan

├ľNORM B 4014 Incarcarile date de vant

├ľNORM B 4013 Incarcarile date de zapada si gheata

├ľNORM B 3800 Comportarea la foc a materialelor si partilor de constructii

├ľNORM B 2722 pana la ├ľNORM B 2724 Materiale izolatoare

Prescriptii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescriptiile furnizorului, respectiv producatorului, in scopul utilizarii corecte a materialelor alese.

Garantie: Contra patrunderii prafului in spatiul dintre foile de sticla, in cazul geamului termopan, se va acorda o garantie de min. 5 ani.

Controlul: Dimensionarea grosimii geamului, sub forma de breviar de calcul, se va prezenta Antreprenorului General / Beneficiarului spre verificare si aprobare.

Spatiul geamului :Profilul ramei (canatului) va permite aerisirea permanenta a spatiului din jurul geamului.

Sistemul de pastrare a distantei: Geamul termopan se va confectiona in sistem inchis de pastrare a distantei dintre foile de sticla. La caracteristici similare se pot utiliza si alte sisteme.

Contract de control: Un contract de control al calitatii incheiat intre producatorul de geam termopan si o firma autorizata de control al calitatii, trebuie prezentat Antreprenorului General / Beneficiarului.

Asigurarea calitatii: Este permisa doar utilizarea de produse si materiale a caror producere se bucura de certificatul de calitate ISO 9002. Aceasta trebuie documentata. La cerere se va prezenta si Manualul AQ, pentru ca in cazul unei inspectii in atelierele Ofertantului, Antreprenorul General / Beneficiarul sa aiba toate datele la indemana. Daca sunt necesare masuri de asigurare a calitatii specifice proiectului inclusiv documentatia aferenta, acestea vor fi discutate si negociate separat.

 

Garnituri

Alegerea garniturilor: Alegerea garniturilor se va face astfel incat sa corespunda profilelor utilizate.

Garnituri: Garniturile trebuie sa poata fi schimbate. Culoarea garniturilor va fi hotarata impreuna cu Beneficiarul.

Izolatia la ploaie: Izolatia trebuie sa impiedice patrunderea apei chiar si in cazul miscarii apei pe suprafata profilelor sau geamului sub influenta vantului (pana la o viteza de calcul de 100 km/h).

 

 • Livrare, depozitare, manipulare

Protectia pe timpul transportului: Elementele din pvc vor fi protejate cu materiale alese corespunzator pe perioada transportului.

Elementele din PVC se livreaza cu folii de protectie pe fetele expuse zgarierii acidentale. Profilele vor fi ambalate in folie de polietilena avind fiecare cate o eticheta pe care se va mentiona si pozitia tamplariei conform proiectului.

Elementele de inchidere din PVC vor fi depozitate in locuri special amenajate, dispuse vertical.

Manipulare se face manual sau cu misloace si dispozitive speciale in cazul obietelor de dimensiuni mari.

Produsele realizate cu ajutorul profilelor PVC vor fi insotite de un certificat de calitate aferent lotului de fabricatie precum si de declaratia producatorului de conformitate cu agrementul tehnic eliberat pentru acesta, potrivit prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050-1:2005 si SR EN ISO/CEI 17050-2:2005

La livrare produsele vor fi insotite de instructiunile de montaj si utilizare in limba romana.

Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala. Se va evita deteriorarea suprafetei ramelor. In cazul transportului de lunga distanta se recomanda utilizarea ambalajelor din carton si a distantierelor din carton.

Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta, iar impactul trebuie evitat.

├Än cazul suprafe╚Ťelor vitrate foarte mari, ce implic─â o greutate sporit─â mai mare de 50g, se vor utiliza dispozitive speciale adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate.

T├ómpl─âria/geamul termoizolator trebuie depozitate ├«n spa╚Ťii protejate ├«mpotriva intemperiilor. Se vor aseza pe suporturi orizontale sau verticale; pentru geamul termoizolator se vor utiliza numai suporturi oblice/verticale. Depozitarea se va face astfel ├«nc├ót t├ómpl─âria/geamul s─â nu sufere deform─âri care ar putea s─â strice sau s─â impiedice utilizarea.

Canalele de drenare si bavurile trebuie sa curatate pentru a evita blocajul. Materialele abrasive trebuie deasemenea indepartate de partile mobile pentru a evita zgarierea.

Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. Siliconul si alte materiale etansatoare in general nu au efect asupra ramelor, dar produsele pe baza de solventi se vor evita.

T├ómpl─âria asamblat─â (par╚Ťial), c├ót ┼či geamul termoizolator, se vor livra in situ ├«nso╚Ťite de certificat de calitate ┼či declara╚Ťie de conformitate emise de produc─âtorul respectiv.

Pe timpul depozit─ârii se va evita deteriorarea suprafe╚Ťelor. Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie s─â deterioreze t├ómpl─âria/geamul ├«n nici un fel.

Protejarea elementelor din aluminiu (de exemplu: ferestre, usi, etc.) pana la momentul receptiei lucrarii se face cu folie de protectie. Costul foliei se adauga pretului unitar pentru fiecare pozitie.

In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, etc.

Toate componentele (de ex.: silicon, suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi incluse in pretul unitar.

 

 1. Executia lucrarilor

             4.1. Lucrari premergatoare

Se va verifica structura interna si externa si in caz ca se gasesc deteriorari aceste trebuie raportate Proiectantului inainte de inceperea lucrarilor;

Sa va verifica daca tamplaria nu a fost deteriorate in timpul transportului si ca sunt fabricate conform cerintelor Investitorului;

Sa va verifica daca dimensiunile ferestrelor si usilor sunt corecte astfel incat sa se potriveasca in gol.

Se va muta orice aparatura/materiale,mobila existenta langa gol pentru a evita deteriorarea in timpul montarii tamplariei;

Se va curata golul si se va pregati pentru montare.

Se va indeparta molozul.

             4.2. Punerea in opera propriu-zisa

Daca nu se precizeaza altfel, elementele din pvc vor fi montate in stare completa.

Fixarea : Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform incarcarilor si cerintelor mentionate in proiect.

Protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau protejate anticoroziv.

Protejarea rosturilor: Rosturile dintre elementele din pvc si constructie se vor curata.

Cerinte legate de fizica constructiilor: Izolatia trebuie sa corespunda cerintelor de fizica a constructiilor si sa nu permita crearea de punti termice.

Fixarea ramelor: Fixarea ramelor la perete se va face in regim ÔÇťascunsÔÇŁ. Eventualele gauri pentru suruburi in rama de pvc vor fi acoperite cu capace din plastic.

Cerinte: Izolarea intre rama de pvc si constructie, precum si intre elemente si ramele oarbe, sau elemente si constructie, trebuie sa respecte cerintele deja exprimate legate de izolare hidro, termo, fonica, etc.

Bariera de vapori: Materialele izolatoare din zona prinderilor la perete nu trebuie sa intre in contact cu atmosfera interioara sau exterioara a cladirii. daca acest lucru nu este posibil atunci acestea vor fi prevazute cu bariera de vapori.

Infiltrari de aer rece: Se va acorda o deosebita atentie ca prin rosturile deschise, respectiv decupari, sa nu existe infiltrari de aer rece.

Permeabilitatea la aer: Legaturile elementelor de tamplarie sau fatada la constructie precum si imbinarile intre profile vor fi astfel concepute si realizate incat sa se  minimizeze cantitatea de aer infiltrat.

Materiale izolatoare termic: Izolatia termica se va realiza din materiale ce rezista la caldura (pana la cel putin + 90┬░C), nu se degradeaza, si nu putrezesc, in cantitatea necesara atingerii valorii ÔÇťkÔÇŁ prescrise de normele in vigoare pentru peretii exteriori.

Izolatii permanent elastice: Pentru izolarea dintre elementele de tamplarie si perete se vor utiliza materiale izolatoare permanent elastice, in timp ce pentru elementele de protectie antifoc se va utiliza silicon rezistent la foc. Izolantii diferiti ce vin in contact, nu trebuie sa dea nastere la reactii chimice distructive si nici sa atace suprafetele cu care vin in contact.

Admisia si evacuarea aerului: Daca nu se prescrie altfel, rostul inferior la portale, etc., va fi de 2 mm. Pentru ca eventualele cerinte sa fie luate in consideratie, rosturile de aerisire se vor stabili cu Antreprenorul General / Beneficiarul.

Materiale permanent elastice: Rosturile ce nu vor fi acoperite cu profile, vor fi umplute cu materiale permanent elastice. Utilizarea spumei poliuretanice este permisa numai cu acceptul scris al Antreprenorului General / Beneficiarului. Culoarea materialelor permanent elastice se va stabili impreuna cu Antreprenorul General / Beneficiarul.

Planul de montaj: Pentru a preveni aglomerari in santier, ce pot duce chiar la blocarea lucrarilor, Antreprenorul de Specialitate va stabili impreuna cu Antreprenorul General un plan de livrari si montaj al elementelor din aluminiu.

             4.3. Abateri admisibile

Deformatia maxima: în directia orizontala cu geam simplu: 1/300; cu geam dublu: 1/500.

Limite de toleran╚Ť─â pe verticala la t├ómpl─âria instalat─â:

Cadru ferestre: 2 mm/m

Cadru usi: 2 mm/m

             4.4. Defecte ce nu se admit

Se considera defecte ce nu se admit urmatoarele:

– abateri mai mari decat cele menrionate la capitolul 4.3 din acest caiet de sarcini.

– folosirea materialelor cu defecte de fabricatie sau cu defecte survenite in urma manipularii, depozitarii si a transportului.

– executia defectuasa ce nu corespunde cerintelor de calitate prezentate in acest caiet de sarcini

 

             4.5. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de tamplarii de pvc se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile de tamplarii de pvc nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.

 

 1. Controlul calitatii lucrarilor

             5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile

Inceperea executarii tamplariilor exterioare se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

-montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis

-executare inchideri exterioare perimetrale

-montare soclu perimetral

-executarea termoizolatiei

 

           5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate.

Se va verifica calitatea materialelor si corespondenta lor cu cele ofertate precum si intergitatea acestora.

Se vor verifica fixarea corect─â a tocurilor, izolarea corect─â a golului dintre toc ┼či perete cu spum─â poliuretanic─â, etan┼čarea cu silicon.

 

         5.3. Verificari in vederea receptiei

Se va verifica aspectul, pozi╚Ťionarea corecta a garniturilor ┼či baghetelor, montarea feroneriei, montarea geamului, si func╚Ťionalitatea ferestrelor;

Se va verifica daca m├ónerele u┼čilor sunt  instalate ├«n a┼ča fel s─â previn─â v─ât─âmari. M├ónerele verticale tip bar─â sunt  amplasate la distan╚Ť─â suficient─â fa╚Ť─â de rostul dintre cele dou─â foi de u┼č─â pentru a preveni v─ât─âmarea (>8cm)

 

Izolare termica, fonica, etc.

Izolare termica si hidro: Se vor respecta prevederile ├ľNORM B 8110. Efectele ploii in rafale si ale apei de condens vor fi astfel limitate incat sa se evite aparitia oricaror stricaciuni.

Izolare fonica: In cazul izolarii fonice se vor respecta prevederile ├ľNORM B 8115 precum si prevederile tabloului de tamplarie. Prinderile ferestrelor de cladire vor fi executate acordand atentie izolatiei fonice. In cazul placarilor cu tabla, sau a glafurilor exterioare din tabla, se vor respecta prescriptiile ├ľNORM B 222

Permeabilitatea aerului: Se vor prezenta dovezi de respectare a prescriptiilor ├ľNORM B 5300 privind limitarea permeabilitatii la aer si izolatia contra ploii in rafale.

Protectia contra efractiei: Se vor respecta prevederile ├ľNORM B 5338.

Cerinte de fizica constructiilor

Izolatia termica: Se cere utilizarea profilelor din pvc cu bariera termica. Valoare k max. 2 W/mp*grd. K . Pentru elementele din profile cu bariera termica, se vor evita puntile termice.

Izolatia fonica: Sub rezerva respectarii ├ľNORM B 8115 ÔÇô Izolatia fonica in constructii ÔÇô elementele din aluminiu se vor incadra in cerintele de izolare fonica din prezentul Caiet de Sarcini. Pentru ferestre se pretinde atingerea unei valori de izolare fonica de 36 dB, valoare ce trebuie dovedita printr-un certificat emis de o institutie acreditata. Pentru o izolare fonica optima, prinderile la plansee, parapeti, lateral, precum si tipul de geam utilizat trebuie proiectate si executate cu deosebita atentie.

Protectia la ploaia in rafale si condens; Toate izolatiile hidro trebuie sa-si mentina pentru foarte mult timp calitatile. La stabilirea rosturilor si prinderilor se va alege marimea si adancimea rosturilor astfel incat sa ramana sub sarcinile admisibile, precum si o deosebita atentie alegerii materialelor izolatoare si profilelor. Usile si ferestrele vor fi astfel montate incat sa nu existe posibilitatea lezarii materialelor componente (bariera termica, geam, etc.) sau distrugerea partilor de constructie invecinate (tavan, pereti despartitori, etc.) prin infiltrari de apa sau condens.

drenaj: Sistemul va permite drenarea eventualelor infiltratii de apa .

Prelucrarea suprafetelor

Suprafete: Elementele vor fi livrate si montate cu suprafetele prelucrate.

Mostra: La cererea Antreprenorului general / Beneficiarului, Antreprenorul de Specialitate va prezenta, fara plata, mostre de culoare spre alegere / aprobare.

Lucrari suplimentare: La fiecare pozitie se va include in pretul unitar si costul lucrarilor suplimentare.

 

 

 1. Masurare si decontare

 

La metru patrat, conform specificatii furnizor in cazul in care nu este altfel specificat in ├«n listele de cantit─â╚Ťi de lucr─âri.

Preturile unitare ofertate se vor referi la pozitia descrisa in antemasuratoare, luata in intregime, inclusiv la toate lucrarile si accesoriile necesare, chiar daca acestea nu sunt specificate separat.

Schelele de montaj, de lucru si de asigurare nu sunt calculate separat in antemasuratoare.

Costul acestora va fi calculat in preturile unitare.

Montarea si intretinerea schelelor se va face conform Prescriptiilor legale de Prevenire a accidentelor. Executantul semneaza pe propria raspundere pentru respectarea acestor prescriptii.

Executantul isi va asuma raspunderea cu privire la integralitatea lucrarilor, adica va lua in calcul atat lucrarile principale cat si cele auxiliare care rezulta  in mod obligatoriu din listele de lucrari, chiar si in cazul in care acestea nu sunt specificate in mod explicit.

 

 1. Receptia lucrarilor

             7.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

 

7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

 1. Prevederi finale

 

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

Dimensiunile reale vor fi preluate de pe santier, inaintea inceperii executiei. Dimensiunile prezentate  in proiect sunt orientative. Tolerantele constatate vor fi mici  si nu justifica o modificare ulterioara a preturilor unitare.

Toate ferestrele, usile, portalele, etc., vor fi marcate cu banda adeziva.

Antreprenorul de Specialitate va inmana Antreprenorului General / Beneficiarului instructiuni privind utilizarea, curatarea si intretinerea corecta a elementelor din aluminiu si sticla cuprinse in prezentul caiet de sarcini.