Pereti cortina sistem spider

 1. Generalitati
  • Obiectul specificatiei

Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru lucrările ce formeaza sistemul de realizare a fatadelor cu pereti cortina – prindere tip Spider (ansamblu format din schelet de sustinere (rezistenta), elemente de prindere otel inoxidabil, geam termopan laminat.)

 

Sistemul trebuie sa aiba urmatoarele calitati:

– rezistenta la foc – utilizare de materiale greu inflamabile

– materiale rezistente la 300° C.

– structura din aluminiu deformabila la 200° C, dar care sa-si pastreze rolul de suport

– permeabilitate la vânt = coeficient de infiltratie a<1,0 masurat în m3 / m.h.daPa2/3

– rezistenta la presiunea vântului P1,1 KN/m2 pentru cladiri înalte (aceeasi valoare si pentru absorbtia creata de vânt).

– materiale neabsorbante – etanseitate prin garnituri speciale si banda butila

– sistem propriu de eliminare a condensului spre exterior

– sistem propriu de ventilare

– comportare la zgomot si vibratii – factor uzual RW,r = 41 dB

– rezistenta la agenti chimici – elemente de asamblare din otel inoxidabil.

– elemente de sustinere din otel zincat la cald

– feronerie din aliaj cu comportament neutru la actiunea agentilor chimici

– rezistenta la înghet – pastrarea proprietătilor fizico-mecanice pâna la – 42° C

– rezistenta la radiatia calorica

– sistem prevazut cu posibilitatea de preluare a dilatatiilor atât pe verticala, cât si pe orizontala,  cu asigurarea continuitătii îmbinarilor

– stabilitatea culorilor la lumina si radiatii

– protejarea profilelor prin vopsire în câmp electrostatic

– performantele sticlei obtinute tot electrostatic

– rezistenta la vandalism

– componente metalice fatada din otel inoxidabil

– geam termopan laminat

 

1.2. Standarde si normative de referinta

Acolo unde există contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din  standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate aceste specificatii.

Standarde

STAS 6472 / 3 – 89 Fizica constructillor. Termodinamica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale constructiilor.

STIAS 6472 I 4 – 89 Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructie la difuzia vaporilor de apa.

STAS 5912 – 89 Materiale de constructii omogene. Determinarea conductivitatii termice.

STAS 6156 – 86 Acustica în constructii. Protectia împotriva zgomotului în constructii civile si social-culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica.

SR ISO 10292 * 97 Sticla pentru constructii. Calculul transmisiei termice U în regim stationar a geamurilor multiple.

Normative

P 118 – 83 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului.

P 100 – 92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale.

C 56 – 86 Norme pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalalii aferente.

C 107 – 82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri (în curs de revizuire).

P 112 – 89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonica la clădiri civile, social-culturale si tehnico-administrative.

Legea 10-95 Legea calitatii în constructii.

HG nr. 273 I 94 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalalii aferente acestora.

HG nr. 728 / 94 Regulament privind certificarea calitatii produselor folosite în constructii.

Ordin 9/ N 15.03.93 Regulament privind protectia si igiena muncii în constructii. Normativ cadru de acordare a echipamentului individual de protectie.

 

Gradul de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detaliile de executie ale firmei producatoare.

Totodata, se vor prezenta certificatele de calitate si agrementele tehnice.

Toate materialele ce compun sistemul de pereti cortina cu prinderi de tip spider vor fi achizitionate de la acelasi producator, care va asigura si asistenta tehnica, care se compune din:

–           executarea releveului

–           proiectarea sistemului în functie de cerintele proiectantului general sau ale beneficiarului.

De asemenea, furnizorul va asigura si executarea (montarea) lucrarilor. Absolut toate elementele componente ale sistemului vor fi poansonate cu sigla producatorului si marcate codificat.

Proiectantul va pune la dispozitie urmatoarele date:

–           forma si caroiajul peretilor (conform tablou tamplarie si fatade aprobate de Beneficiar)

–           încarcarile statice (conform proiectant rezistenta)

–           grad de seismicitate (conform proiectant rezistenta)

–           viteza vântului (conform proiectant rezistenta)

–           variatiile de temperatura (conform studiu geotehnic, date climaterice)

–           date despre sticla – reflexie solara

– expunere la soare

– coeficient de umbrire

– antiefractie

– antiglont

– antifoc

– culoare

–              localizarea elementelor de automatizare si telecomanda

 

 1. Receptia lucrarilor executate anterior montarii peretelui cortina, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul lucrarilor de montaj perete cortina va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Inceperea executarii lucrarilor se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

-montare structura de rezistenta

-executare inchideri exterioare perimetrale

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea fatadei.

 

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa peretele cortina va trebui sa-si  realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

 1. Materiale si produse

3.1. Materiale (acestea se pot modifica sau completa in functie de cerintele Inginerului/Beneficiarului)

 1. profile de sustinere (rezistenta)
 2. profile din aluminiu vopsite electrostatic cu coeficienti de transfer de caldura = 2W/mp K
 3. sticla termopan laminata reflectorizanta, antiefractie; coeficientul de transfer de caldura pentru sticlă k =2,4 W I mp K
 4. se impune alegerea sticlei si în functie de zona în care este situata cladirea, în vederea asigurarii confortului termic (geam termopan laminat reflectorizant cu absorbtie ridicata pentru zonele expuse la radiatii solare).
 5. piese de îmbinare si prindere speciale pentru preluarea eforturilor tridimensionale (otel inoxidabil).
 6. elemente de prindere otel inoxidabil

3.2. Tipodimensiuni

Dimensiunile si formele vor fi conform cu cerintele proiectantului general sau ale beneficiarului.

3.3. Livrare, depozitare, manipulare

Intra în sarcina producatorului, care asigura si executia (montajul).

 

 1. Executia lucrarilor – montajul

Intra în sarcina furnizorului, care, dupa terminarea si receptionarea lucrarilor, se obliga ca periodic (perioada ce va fi stabilita prin contractul dintre producator si beneficiar) sa efectueze:

– verificari asupra sistemelor cât si asupra modului de utilizare si întretinere a acestora

– verificări si testari pentru confirmarea garantiei.

Producatorul va pune la dispozitia beneficiarului probe martor din fiecare sistem folosit, care vor ramâne alaturi de cartea constructiei, pe baza carora se vor face verificarile si testarile.

In cazul în care apar disfunctionalităti datorate profilelor sau sticlei, producatorul îsi va lua obligatia să schimbe elementele cu probleme pe cheltuiala lui.

Producatorul va garanta sistemul pe toata durata de viata proiectata a constructiei.

 

 • Controlul calitatii lucrarilor

Verificari in vederea receptiei

Se va verifica corespondenta dintre mostrele martor si ceea ce se pune în opera.

Se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instructiunilor de folosire si montaj, a agrementelor tehnice pentru materialele ce compun sistemul.

Dacă nu se respectă prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate, Consultantul va putea decide înlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

 

 1. Masurare si decontare

Pretul unitar cuprinde toate materialele componente ale sistemului.

Decontarea se face la suprafata, în metri patrati, conform cantitatilor rezultate din proiectul producătorului însusit de proiectantul general sau de beneficiar.

 

 1. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:

– preliminara

– finala

7.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

 

 

7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

 

 

 

Revino la inceputul articolului