HIDROIZOLATII PARDOSELI SI FUNDATII

Generalitati

 • Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia hidroizolatiilor cu materiale bituminoase la pardoseli si fundatii, in conformitate cu indicatiile din proiect si in conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii; in scopul protectiei constructiilor subterane si supraterane. Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de punere in opera ale producatorului.

Amplasare:

– in spatiile umede – grupuri sanitare

– fundatiile

 • Standarde si normative de referintńÉ

STAS 2355/2-87 Hidroizolatii si materiale bituminoase la elementele de constructii

C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase.

STAS 1046-78 Pinza bitumam PA 55. PA 45.

STAS 7116-80 Impaslitura din fibre de sticla bituminata IA 1100, IB 1200; IBP 1200.

STAS 138-80 Carton asfaltat CA 300, CA 400.

STAS 7064-78 Bitum pentru hidroizolatii tip H 60/75 si H 80/90.

STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si montare lianti minerali.

STAS 663-76 si 491-70 Plumb (sub forma de benzi).

 • Mostre si testńÉri

Contractorul va prezenta Arhitectului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate.

Certificate

Contractorul va furniza Arhitectului:

a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare

b) Buletine de laborator executate de fiecare data c√Ęnd este necesar s√§ se schimbe furnizorul unui material.

c) Certificate de calitate pentru materiale folosite.

Costul testelor

Toate costurile aferente testńÉrii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacńÉ sunt cerute prin specificatii sau de cńÉtre Arhitect, se vor suporta de Contractor, adicńÉ se vor include √ģn preturile unitare pentru lucrńÉrile de izolare.

Se vor prezenta spre avizare beneficiarului Ňüi proiectantului mostre de izolatii.

Toate materialele Ňüi accesoriile puse √ģn operńÉ trebuie sńÉ fie agrementate.

De comun acord proiectant ‚Äď beneficiar se vor stabili tipurile de materiale folosite.

 1. Materiale si produse
  • Echipament

Toate materialele utilizate vor fi testate  in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ.

Inainte de executarea comenzilor  si livrarea  materialelor furnizorii vor prezenta mostre de produse si materiale.

2.2.Materiale

Cartoane bituminoase tip CA 300. CA 400, conform STAS 138-80.

Impaslirura din fibre sticla biruminate tip IA 110, lB 1200; IBF 1200; conform STAS 7916-80

Panza bituminata tip PA55, PA 45, conform STAS 1046-78.

Bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/90 conform STAS 7064-78

Filer de calcar, conform STAS 539-79.

White-spirit conform STAS 44-84

Benzi de plumb de 1,2, 3 mm grosime, conform STAS 491-70.

Tabla zincata, conforn STAS 2028          -80

Placi prefabricate din beton conform NI de productie.

Alte materiale pentru protectie (nisip, pietris 7-15 mm) conform STAS 1667-76

Betoane si mortare pentru realizarea: betonului de panta, sape suport si sape de protectie, conform normelor in vigoare.

2.3.Transport (Livrare, depozitare, manipulare)

– Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.

– Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie pentru a nu le deteriora. pe distante cit mai scurte.

– Toate materialele in suluri pentru hidroizoiatii se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi ferite de lovituri

– La depozitare se vor lua masuri de paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare.

 1. Executia lucrarilor
  • Conditii de executie

La incaperile cu umiditate

– Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste -5 0C sub aceasta temperatura se pot executa lucrarile cu respectarea prevederilor normativului C 16-84.

– Temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi 220 0C, iar in momentul lipirii straturilor va fi cuprinsa intre 160 0C si 220 0C

– Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor verifica si controla daca corespund STAS 2355/3-87 si conditiilor de la pct. 3.5. din normativul C 112-86 privind controlul pantelor, eliminarea asperitatilor, starea de intarire si de uscare a suportului, fixarea conductelor de scurgere, diblurile, agrafe de prindere, a elementelor din tabla si alte lucrari similare.

– Bariera contra vaporilor si a straturilor de difuzie sau hidroizolatie se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment, dupa amorsarea cu emulsie sau cu solutie de bitum cu minimum 300 g/m2.

РStratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suport bine curatat si uscat, numai in perioade de timp cu temperatura exterioara pana la +6 0C  iar cu emulsie de bitum pe suportul umed la temperatura peste +8 0C

– Straturile pentru difuzia vaporilor alcatuite din impaslitura bitumata perforate IBP 1200 sau 1100, prevazute sub bariera contra vaporilor, peste incaperi cu umiditate mai mare de 60% sau sub hidroizolatii aplicate pe termoizolatii, sensibile la umiditate, prevazute cu sape din beton, foile perforate se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm si asezate cu partea blinds pe suport.

– Straturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca. 25 cm in jurul gurilor de scurgere si a strapungerilor.

– Bariera contra valorilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipite si acoperite cu mastic de bitum, cu suprapuneri de 7-10 cm si trebuie sa acopere complet partea inferioara a stratului de izolare termica.

– Protectie cu foi bitumate a placilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa in atelier sau fabrici, prin lipirea placilor cu minimum 1,5 kg/mp mastic de bitum cald, intins cu peria pe foile bitumate.

– Tehnologia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sint cele din normativul C 112-86 art. 3.20.1 .- 3.20.6.

– La colturi, muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea prin intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata, cu lipirea imediata si presarea cu canciocul, controlandu-se aderenta si continuitatea etansarii in aceste locuri.

– Protectia hidroizolatiei se va realiza cu mortar de ciment M 100 T de cca. 30 mm grosime, armat cu rabit pe retea de otel-beton √ė 6 mm la 25 cm

– Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor fizice si mecanice astfel:

* La strapungeri reci si fara vibratii cu diamentru mai mic de 200 mm si cu flanse hidroizolatia se va aplica pe flanse sudata si se va strapunge cu flanse mobile in suruburi.

* La strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse etansarea hidroizolatiei cu elemente verticale se va executa, dupa umplerea cu mortar a golului din jurul elementului, prin mansonare cu doua straturi de paza sau tesatura bitumata lipita cu mastic de bitum si matisate pe element cu sirma sau colier.

– Rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa si izola conform normativului C 112-86 punctele 3.24-3.24.2.

– Montarea gaurilor de scurgere, racordarea izolatiei, gulerul de plumb si montarea mufei conductei de scurgere etc se vor face conform aceluiasi normativ, punctele 3.25, 3.26…3.26.7.

La fundatii

La lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor, cu sau fara presiune, trebuie sa se respecte prevederile STAS 2355/2-87, ale normativului C 112-86, cap 4.8 si ale detaliilor respective ale proiectuhui.

Izolatia hidrofuga se va realiza pe toata inaltimea grinzilor de fundatie.

 • Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara.  Lucrarile de izolatii nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.

Lucrarile de izolatii  se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite.

4.      Controlul calitatii

Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe etape de executie incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele:

– calitatea suportului – rigiditate, aderereta, planeitate, umiditate, constatari facute conform normelor in vigoare;

– calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate;

– pozitionarea si ancorarea pieselor metalice (daca este cazul);

– calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, inclusiv a celorlalte lucrari de constructii aferente;

– strangerea flanselor si platbandelor aferente;

– Daca este cazul, se pot face si verificari prin sondaje prin desfacerea izolatiei si probe de laborator asupra materialelor.

– Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste conditiile.

* straturile hidroizolatiei sa fie lipite uniform si continuu, fara zone nelipite;

* panta catre gaurile de scurgere fara strapungeri conform proiect;

* este continua si fara umflaturi;

* racordarea cu elemenie de strapungere, la rosturi si guri de scurgere, asigura o etansare perfecta:

* protectia hidroizoiatiei verticale la reborduri, strapungeri, ventilatii etc, este aderenta si fara deplasari.

РSe verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta; gaurile de scurgere sa aiba gratar si sa functioneze normal la turnarea apei in locurile cele mai inalte ale incaperii.

– Cu avizul scris al proiectantului de rezistenta se va verifica calitatea izolatiilor prin inundare cu apa de 2-4 cm grosime in punctele cele mai inalte, cu gurile de scurgete infundate. Dupa 72 ore peretii nu trebuie sa prezinte pete si umeziri.

 1. Masurare si decontare

– Straturile de izolatii hidrofuge pe orizontala si verticala (inclusiv amorsa, etc) se masoara si se deconteaza la mp de suprafata real executata

– Sapele de nivelare si protectie peste placile de beton se masoara si se deconteaza la mp de suprafata real executata.

– Betonul de panta (daca este cazul) se masoara si se deconteaza la m3 real executat.

– Izolatile de strapungeri tevi, ventilatii etc. se masoara la bucata

– Elementele de tip gratare, sifoane, etc. se masoara si deconteaza la mp.

6.      Receptia lucrarilor

Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier¬† si sunt de calitate. Se incheie proces ‚Äď verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de la prevederile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele de referinta specifice mentionate.

Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse, existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.

Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari. Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor.

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

 

 

Revino la inceputul articolului