TERMOIZOLATII LA PARDOSELI, ACOPERISURI, TAVANE

1.      Generalitati

  • Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia termoizolatiilor la pardoseli, acoperisuri si tavane, in conformitate cu indicatiile din proiect si in conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in constructii. Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de punere in opera ale producatorului.

Amplasare:

– planseul parterului aflat peste subsol neincalzit- termoizolare cu polistiren extrudat cu grosimea de (…) cm

– tavan subsol aflat sub spatii incalzite (…)cm

– tavanul suspendat (…) cm

– sarpanta (pod/mansarda) (…) cm

Termoizolatia se va dimensiona in conformitate cu calculul termic specific zonei geografice in care se va amplasa lucrarea.

1.2.      Standarde si norme

Normativ C112-86, amorsaj cu solutie bituminoasa

Normativ C224-86

Normativ C138-80

NTR 943-80

Ordin IGSIC nr. 70/2.08.89

STAS 7539-89

Normativ C259-1982

NP 40/84

STAS 6472-3-84, Termotehnice Calculul rezistentei la transfer termic si la stabilitatea termica

STAS 6472-5-72, principii de calcul si de alcatuire pentru acoperisuri ventilate;

Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la constructii C107/82.

Instructiuni tehnice pentru izolarea termica a acoperisurilor cladirilor de locuit si social culturale cu cenusa si zgura de termocentrala C191-85

Normativul de imbunatatire a protectiei termice la cladiri afectate de fenomenul de condens prin aplicarea de placi termoizolatoare tip IZOBLASIN C203/3-85 (335/86).

  • Mostre si testńÉri

Contractorul va prezenta Arhitectului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate.

Certificate

Contractorul va furniza Arhitectului:

a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare

b) Buletine de laborator executate de fiecare data c√Ęnd este necesar s√§ se schimbe furnizorul unui material.

c) Certificate de calitate pentru materiale folosite.

Costul testelor

Toate costurile aferente testńÉrii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacńÉ sunt cerute prin specificatii sau de cńÉtre Arhitect, se vor suporta de Contractor, adicńÉ se vor include √ģn preturile unitare pentru lucrńÉrile de izolare.

Se vor prezenta spre avizare beneficiarului Ňüi proiectantului mostre de izolatii.

Toate materialele Ňüi accesoriile puse √ģn operńÉ trebuie sńÉ fie agrementate.

De comun acord proiectant ‚Äď beneficiar se vor stabili tipurile de materiale folosite.

Echipament

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor  pune la dispozitia consultantului spre aprobare urmatoarele mostre:

-termoizolatie din placi polistiren celular/extrudat cu grosimea de 3…10 cm

-termoizolatie din placi de vata minerala cu grosimea de minim 10 cm

Acolo unde este cazul pentru fiecare tip de material cate doua mostre. Prin aprobarea mostrelor de consultant se intelege si aprobarea materialelor.

3. Materiale si produse

-termoizolatie din placi de polistiren celular/extrudat lipit cu mastic bituminos pe suprafete orizontale, inclinate si verticale

-termoizolatie din placi de vata minerala lipite cu mastic bituminos pe suprafete orizontale

Transport (Livrare, depozitare, manipulare)

Se va sigura protectia materialelor folosite in mod corespunzator, ferindu-le de degradarea atat la depozitare, cat si la manipulare. Se va urmari punerea imediata in opera a materialului pentru a se evita pe cat posibil depozitarea intermediara. Se va respecta normativul C 155-81 si STAS 10833-80.

  1. Executia lucrarilor

4.1. Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarii de termoizolatii;

Se va verifica daca stratul suport este corespunzator pregatit urmarindu-se daca este asigurata planeitatea necesara, umiditatea stratului suport.

Stratul suport nu trebuie sa aiba straturi neaderente sau care se pot coscovi;

Suprafata stratului suport trebuie sa fie continua, neteda, fara asperitati si reliefuri.

A se verifica in prealabil cu bolobocul. Abaterile de la planeitate la   verificarea cu dreptarul de 2  m lungime vor fi maximum 4 mm.

Termoizolatia se va executa dupa terminarea si controlarea lucrarilor prevazute sau stratul termoizolant, precum si termoizolarea tuturor lucrarilor de constructii, montaj care ar putea dauna izolatiei.

Suprafetele suport ale termoizolatiei trebuie sa fie pregatite prin curatirea cu maturi si perii de eventuale murdarii, praf sau resturi de tencuiala

4.2. Stratul suport ‚Äď suprafetele suport din beton sau mortar pe care urmeaza sa fie aplicat stratul de difuziune al vaporilor inainte de aplicarea termoizolatiei trebuie sa fie amorsate¬† in prealabil cu o solutie de bitum sau emulsie bituminoasa intr-o singura repriza (circa 0.3 kg/mp).

4.3. Executarea lucrarilor:

Termoizolatie din placi de polistiren extrudat :

-manipularea materialelor la locul de punere in opera

-pozarea placilor, inclusiv ajustarea placilor care nu se potrivesc

-intinderea masticului bituminos pe suprafata suport

-aplicarea si presarea placilor de polistiren extrudat la pozitie peste masticulul bituminos

-umplerea rosturilor dintre placile de polistiren cu granule de mastic bituminos

-ungerea pe o fata a placilor cu mastic bituminos

-taierea(crestarea) placilor de polistiren pt. a se mula pe suprafata curba daca este cazul

Termoizolatie din placi de vata minerala :

-manipularea materialelor la locul de punere in opera

-aplicarea masticului bituminos pe suprafata suport

-aplicarea si presarea placilor de vata minerala peste masticul bituminos

-completarea rosturilor si locurilor ramase neacoperite cu bucati de vata minerala

5.  Controlul calitatii lucrarilor

Lucrarile de termoizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe etape de executie incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele:

– calitatea suportului – rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute conform normelor in vigoare;

– calitatea materialelor conform certificatelor de calitate;

– pozitionarea si ancorarea pieselor metalice (daca este cazul);

– calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat, inclusiv a celorlalte lucrari de constructii aferente;

– daca este cazul, se pot face si verificari prin sondaje prin desfacerea izolatiei si probe de laborator asupra materialelor.

Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara.  Lucrarile de izolatii nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.

Lucrarile de izolatii  se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de izolatii se depoziteaza in medii uscate si incalzite.

  1. Masurare si decontare

– Straturile de izolatii pe orizontala si verticala (inclusiv amorsa, etc) se masoara si se deconteaza la mp de suprafata real executata

– Sapele de nivelare si protectie peste placile de beton se masoara si se deconteaza la mp de suprafata real executata.

– Izolatile de strapungeri tevi, ventilatii etc. se masoara la bucata

7.                  Receptia lucrarilor

Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier¬† si sunt de calitate. Se incheie proces ‚Äď verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele de referinta specifice mentionate.

Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse, existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.

Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot aparea modificari. Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor.

  1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

 

 

Revino la inceputul articolului