Zidarii

1.Generalitati

 • Obiectul specificatiei

In acest capitol se includ specificatiile pentru zid─ârii din c─âr─âmizi si blocuri ceramice, zid─ârii din blocuri mici din agregate usoare, blocuri mici si placi BCA.

Specificatiile pentru mortare si accesorii pentru zidarii sunt cuprinse la capitolul MORTARE PENTRU ZIDARII.

Concepte de baz─â

– Peretii portanti interiori si exteriori din zidarie trebuie sa reziste la sarcinile verticale, sarcinile orizontale si la alte solicit─âri rezultate din functiunile spatiilor pe care le ├«nchid.

– Peretii neportanti interiori si exteriori trebuie sa reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje, la presiunea v├óntului si la alte solicit─âri rezultate din functiunile spatiilor pe care le ├«nchid.

– Peretii portanti si neportanti trebuie s─â asigure protectia termica, fonic─â si acustic─â fundatiilor pe care le ├«nchid.

Domeniile de utilizare a peretilor din zidarie.

Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa zidariile în conformitate cu normativele si STAS- urile în vigoare.

In tabelul de mai jos se prezint─â o schema simplificata cu domeniile de utilizare a materialelor de baz─â pentru zidarii.

1.2. Standarde si normative de referint─â:

P2-85 Normativ privind alc─âtuirea si calculul structurilor din zid─ârie.
C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zid─ârie si tencuial─â.
C 126-75 Normativ pentru alc─âtuirea si executarea zid─âriilor din caramizi si blocuri ceramice.
C l4-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucr─ârile de zid─ârie.
P 104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor, planseelor si acoperisurilor din elemente BCA.
C 190-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia peretilor despartitori din placi de fosfogips si ipsos cu zgura expandat─â.
P68-74 Normativ privind gradul de protectie termica a cl─âdirilor.
C 125-81 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a cl─âdirilor.
C 139-79 Instructiuni tehnice pentru executarea zid─âriilor din piatra bruta.
C 16-79 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor si instalatiilor aferente.
C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
C 198-79 Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie si montaj a plăcilor si fâsiilor de pereti din ipsos si alte materiale locale.
P 100-91 Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice.
C 140-79 Normativ pentru executarea lucr─ârilor de beton si beton armat.
C 19-79 Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor în constructii.
N.P.22-77 Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenta la foc, categoriei si clasei de pericol de incendiu a constructiilor, instalatiilor si depozitelor.
N.P.23-77 Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea elementelor de constructie.
SR 6232:1996 Cimenturi, adaosuri minerali si aditive clasificare si tehnologie.
STAS-902 1/78 Var hidratat în pulbere pentru constructii.
STAS-39 10/1-76 Var pentru constructii.
STAS-545/l-75 Ipsos pentru constructii.
STAS-790/73 Apa pentru mortare si betoane.
STAS-8036/72 Beton celular autoclavizat. Gaz metan, conditii tehnice generale de calitate.
STAS-1030/70 Mortare obisnuite pentru zid─ârie si tencuieli. Clasificare si conditii tehnice.
STAS- 10833/76 Beton celular autoclavizat. Elemente nearmate.
STAS-6029/74 Blocuri mici din beton cu agregate usoare.
STAS-1480/63 Placi si fâsii din ipsos pentru pereti despartitori.
STAS-3281/75 Produse ceramice. Clasificare.
STAS-2945/73 C─âr─âmizi de constructie din argil─â ars─â.
STAS-8560/74 Caramizi de constructie din argila ars─â.
C─âr─âmizi si blocuri cu goluri orizontale.
STAS-457/80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Conditii tehnice de calitate. Formate si dimensiuni.
STAS-10501/l,2/76 Corpuri ceramice pentru pereti si cl─âdiri. Conditii tehnice de calitate, forme si dimensiuni.
STAS-l836/73 Produse termoizolatoare din diatomit.
STAS-10690/76 C─âr─âmizi presate din sticl─â cu goluri.
STAS-2863/l.2-76 Piese presate din sticl─â pentru constructii. Constructii tehnice generale de calitate. Forme si dimensiuni.
STAS-8600/70 Tolerante în constructii, sistem de tolerante dimensionale.
STAS-l0104/75 Constructii de zidarie. Principii si metode pentru calculul sectiunilor.
STAS-l0109/0/75 Constructii civile, industriale si agricole. Lucrari de zidarie.
SR EN 771-4:2011 Specifica╚Ťii ale elementelor pentru zid─ârie. Partea 4: Elemente pentru zid─ârie de beton celular autoclavizat
SR EN 771-1:2011 Specifica╚Ťii ale elementelor pentru zid─ârie. Partea 1: Elemente pentru zid─ârie de argil─â ars─â.
CR6:2006: ÔÇ×Cod de proiectare pentru structuri din zidarieÔÇť
P100-1-1:2006: ÔÇ×Cod de proiectare seismica-Partea I: Prevederi de proiectare pentru cladiriÔÇť
P104-1983 ÔÇŁInstructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat ÔÇŁ
SR EN 772 ÔÇô1:2001: ÔÇťMetode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 1: Determinarea rezistentei la compresiuneÔÇŁ
SR EN 998-2:2004: ” Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pentru zidarie. ”
SR EN 1996-1-1:2006: ÔÇ×Proiectarea structurilor de zidarie ÔÇôPartea 1-1: Reguli generale pentru structurile din zidarie armata si nearmataÔÇť
SR EN 1996-3:2006: ÔÇ×Proiectarea structurilor din zidarie ÔÇôPartea a 3-a: Metode simplificate de calcul pentru structurile din zidarie simplaÔÇť

Detalii

Contractorul va executa schite si detalii curente, în care se vor prezenta modalitatile de executie, coordonarea modulara, goluri pentru usi si ferestre, buiandrugi, teseri, etc.
Pentru peretii armati se vor prezenta detalii curente pentru colturi si îmbinări.
Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului înainte de începerea executiei, spre aprobare.
De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele utilizate, astfel încât Inginerul să fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni.

1.3. Mostre si test─âri

Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zid─ârii.

Certificate

Contractorul va furniza Inginerului:

a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar (1) 2131.

b) Buletine de laborator executate de fiecare data c├ónd este necesar s├Ą se schimbe furnizorul unui material.

c) Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment, nisip, arm─âturi, c─âramizi, blocuri, etc.).

Costul testelor

Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacă sunt cerute prin specificatii sau de către Inginer se vor suporta de Contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de zidărie.

Panouri mortar

Inaintea începerii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.
Peretii mostr─â se execut─â acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.

2. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul lucrarilor de zidarie va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.
Inceperea construirii zidariilor din B.C.A. se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ce constituie suportul pe care se realizeaza zidariile:
-turnare placa la cota +0.00
-montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis
-turnare parapet perimetral
-turnare pereti B.A.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.
Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest lucru decaland inceperea lucrarilor de zidarii din B.C.A. pana in momentul in care se va asigura suportul necesar executarii.
Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.
Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.
Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa lucrarile de zidarii va trebui sa-si  realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

3. Materiale si produse

3.1. Materiale si produse principale

In cadrul acestor specificatii sunt luate în considerare materialele si produsele principale la executia zidăriilor curente.
Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate STAS 10104-83, STAS 2197-79, STAS 10833-80, STAS 457-86, STAS 5185/-86, STAS 8560-80, STAS 456-73, STAS 10109/82, STAS 2634-80,  STAS 1030-85, STAS 3910-76, STAS 1625-74, P2-85, P 104-83, C17-82, C140-86,  precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

Materialele si produsele se pot clasifica în functie de rolul lor astfel:
a) Materiale de baza — caramizi, blocuri, placi
b) Materiale auxiliare – mortare, armaturi
c) Accesorii – piese de prindere, ancore, etc.

Materiale principale

Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebuie sa
corespunda normelor urmatoare:

– Var hidratat ├«n pulbere pentru constructii              STAS 9201/80
– Var pasta                                                           STAS 146/70
– Argil─â pentru mortare pe baza de ciment              STAS 4686/71
– Ipsos pentru constructii                                        STAS 545/71
– Cimenturi                                                           STAS 1500/77
– Aracet pentru mortare                                         STAS 388/80
– Agregate, nisip natural de carier─â                         STAS 1667/76
– Apa                                                                   STAS 970/73
– Adeziv plastifiant Disan                                       STAS 7514/70
– Acceleratori pentru ├«ntarire                                  STAS 2703-80
– Int├órzietori de priza                                             C17-1978
– Aditiv impermeabilizator                                      STAS 8573-78

3.2. Auxiliare (Mortare)

Mortarele pentru zidarii pot fi preparate si cu cenusă de termocentrală, conform completărilor la Instructiunile tehnice C 17-78 publicate în Buletinul Constructiilor nr.6/1980.
Pentru specificatii cu privire la mortare pentru zidarii, se va consulta capitolul  (1) (2000)
C─âr─âmizile, blocurile si alte materiale pentru zid─ârie vor fi solide, nu vor prezenta fisuri, sparturi si alte defecte care ar putea afecta aspectul si rezistenta zidariei.
-Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci când sunt murdare sau unse.
Materialele de zidarie care prezinta sparturi, deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise, vor fi sortate si respinse cu aprobarea Consultantului.

3.3. Livrare, depozitare, manipulare

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zid─ârii cantitatile necesare conform programului de lucru.
Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator pentru întreaga cantitate necesara.
Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomandă manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transportat pâna la punctul de lucru.
Manipularile se vor face îngrijit, cu atentie pentru a se evita degradarile (ciobiri, spargeri, fisurari, etc).
Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, în stive, grămezi, lăzi, containere, în locuri ferite si protejate.
Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca să se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvată de uscare si temperatura la punerea în opera.
Materialele pentru zidărie se vor pastra în stare uscata, ferite de actiunea ploii, zapezii, soarelui.

4. Executia lucrarilor

4.1. Lucrari premergatoare:

Inspectare:
Se vor inspecta zonele si conditiile în care urmeaza sa se execute zidariile.
Nu se vor începe lucrarile înainte de întrunirea conditiilor satisfacătoare.
Inainte de închiderea cu zidarie a unui spatiu, se vor îndeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi închisa.
Inainte de începerea executiei, se vor pregati:
degajarea frontului de lucru;
– pregatirea zonelor de amplasare a schelelor;
– asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;
asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a materialelor de zidărie si a mortarului;
aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;
montarea schelelor, balustradelor de protectie;
– punerea ├«n functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;
– verificarea pompei de mortar si probarea ei;
– trasarea si verificarea ax─ârii zidariei;
– verificarea si ├«ndreptarea materialelor verticale si orizontale care leag─â zid─âria de structura;
– pozitionarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc.;
rectificarea unor neregularit─âti din structur─â;

Prepararea mortarului
Prepararea  se va face in urmatoarele moduri:
a. preparare mecanizata pe santier folosindu-se mortar uscat M100 gata dozat de catre furnizor, pe santier se adauga apa si se face amestecul.
b. dozajul si prepararea se face in totalitate pe santier.

4.2. Punerea in opera propriu zisa

–     zidaria se ├«ncepe de la colturi;
–     ├«ntreruperile se lasa sub forma de trepte;
–    la ├«ntreruperea lucrului nu este permis─â asternerea mortarului peste ultimul strat de c├Ąr─âmizi sau blocuri;
Suprafetele verticale se vor peria în timpul executiei si se vor pastra în stare de curatenie.
Spatiul dintre tocurile tâmplăriei si zidarie (când se montează anterior) vor fi bine
umplute cu mortar;
Deasupra golurilor, acolo unde se indică în planse, se vor prevedea buiandrugi din beton
armat (prefabricati sau monoliti, conform detaliilor anterior aprobate si armati corespunzator
specificatiilor:
Se vor prevedea piesele înglobate în zidărie necesare prevăzute în planuri si specificatii
(ghermele, dibluri, piese metalice înglobate, etc.) a caror schite au fost aprobate în prealabil de
inginer.

Executia zidariilor se va face numai dupa receptionarea fundatiilor, care trebuie sa indeplineasca conditile prevazute la capitolul – Lucrari de betoane.
Se va verifica pozitia si alcatuirea corecta a carcaselor de armatura  pentru stalpi.
Se vor folosi maxim 15% caramizi sparte, insa cel putin ┬Ż de bloc.
La punerea in opera, blocurile de B.C.A. vor fi curate, fara praf si vor avea umiditatea necesara. Blocurile trebuie udate inainte de zidire, pentru a nu extrage apa din mortar. Dupa desfacerea foliei protectoare se procedeaza la udarea, in stiva, de sus in jos cu furtunul

Rosturi
– grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm;
– grosimea rosturilor verticale este de 10 mm;
umplerea rosturilor se face mai putin 11,5 cm de la fata zidului;

Ancoraje
Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stâlpi, diafragme) se face cu mustătile din otel beton
prevazute în structură si/sau în zidărie, sau agrafe fixate cu bolturi împuscate sau forate.
Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si
rostul între zidarie si structură se umple complet cu mortar.
Barele de armătură prevazute în zidărie sc vor pozitiona corect, iar grosimea rostului de
mortar va acoperi corespunz─âtor barele de armatura.

Zid─ârie mixt─â (complexa)
–    de regula arm─âtura st├ólpilor se face ├«n carcase, care se monteaz─â ├«naintea executiei zidariei;
–     mustatile de leg─âtura din rosturile zid─âriei vor str─âbate carcasele st├ólpilor si vor avea marginea de ancoraj necesara;
–    mortarul din rostul orizontal al zid─âriei pe latura adiacent─â st├ólpului se las─â neumplut 2 cm;
–     turnarea betonului ├«n st├ólpi se face ├«n straturi cu ├«n─âltimea de cca. 1 m dup─â udarea prealabila a zid─âriei si cofrajului: ├«ndesarea se face manual cu vergele.
–     deasupra si dedesubtul golurilor de zid─ârie (├«n primul rost de la gol, se vor prevedea arm─âturi orizontale, care se vor ancora de la gol 500 mm.

4.3. Abateri permise

Tolerantele de executie:

Suprafetele peretilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de nivel, nivela în montura de lemn, (boboboc), coltarul de lemn sau metal la 90° echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15, sablare sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare zidariei.

La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:

 1. La dimensiunile zidurilor:

-latimea de p├óna la 10 cm : +/-  4mm;

-latimea de 15 cm: +4  sau – 6mm;

-latimea de 20 cm: + 5 sau – 7mm;

-latimea de 25 cm: + 6 sau – 8mm;

-latimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau 10 mm;

 1. La dimensiunile golurilor:

–    egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm; egal mai mare de 1 m: – 15 mm, – 10mm;

 1. La dimensiunile în plan ale încaperilor:

– latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm;

latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm;

 1. La dimensiunea rosturilor:

–     verticale: + 3, 2 mm;

–     orizontale: +3, – 2 mm;

 1. La planeitatea suprafetelor:

–    8 mm la 2,5 m ├«n orice directie:

 1. La rectiliniaritatea muchiilor:

–    4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea;

 1. La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:

–     6 mm la metru sau 10 mm pe etaj;

 1. Abateri fat─â de orizontala asizelor:

–    3 mm la metru sau 15 mm pe toat─â lungimea peretelui.

Cur─âtirea si protectia lucr─ârilor:

Lucrarile se vor executa mentinând pe cât posibil o stare de curătenie corespunzatoare, se îndeparta resturile de mortar de pe laturi, înainte de a se întari.
Zidaria trebuie sa rămână curată, fara pete de mortar, sau cu scurgeri de mortar.
Suprafetele de zidărie vor fi protejate pe durata executiei lucrărilor atunci când nu se lucrează la ele.

Conditii de calitate:

 • executia se va face cu rosturi orizontale si verticale de 14 mm
 • la realizarea rostului orizontal se va avea grija ca mortarul sa acopere toata suprafata blocurilor din B.C.A., pana la muchii, mortarul in exces indepartandu-se cu mistria.
 • executia se va face in randuri orizontale
 • se vor asigura santurile, golurile si nisele prevazute in proiect pentru montarea traseelor de instalatii.

4.4. Influenta conditiilor meteorologice

Pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada întreruperii lucrănilor, zidurile expuse se vor proteja la partea superioara cu folii de polietilena.
Lucrarile de zidarii nu se vor executa sub temperatura de + 5 C.
Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 5 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

5. Controlul calitatii lucrarilor

5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile
Constau in:
– calitatea materialelor si produselor aprovizionate .
– compozitia mortarului
– utilajele si dispozitivele de preparare si punere in opera
Controlul calitatii mortarului proaspat se va face conform STAS 2634-80, de cate ori va fi necesar, dar cel putin o data pe zi pentru fiecare punct de lucru.

5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate.

Constau in:
-verificarea parametrilor de fabricare a mortarului adica:
– dozarea materialelor componente si certificatele de conformitate, fisele e transport, agrementul tehnic (daca este cazul).
– durata de malaxare
– verificarea caracteristicilor blocurilor din B.C.A
– compozitia
– lucrabilitatea
– densitatea aparenta
– umiditatea
– certificatele de conformitate, fisele de transport, agrementul tehnic (daca este cazul).
– verificarea si supravegherea punerii in opera
– mentinerea la cotele din proiect.

Pe durata executiei ca si la finalizarea lucrarilor se vor verifica:

 • mentinerea la cotele din proiect.
 • grosimea zidurilor si a rosturilor orizontale si verticale
 • tasarea corecta
 • pozitia si dimensiunile golurilor
 • planeitatea, orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se urmatoarele abateri maxime :

– abateri de grosime a zidului (+20 / -8 mm)
– abateri la goluri: latime (+6 /-3 mm) x inaltime (+20 / -10 mm)
– abateri la dimensiunile orizontale ale incaperilor: +/- 30 mm
– abateri la dimensiunile intregii cladiri: +/- 40 mm
– abateri la dimensiunile verticale; +/- 30 mm pe etaj, +/- 50 mm pentru intreaga cladire
– abateri de la planeitate 3mm/m
– abateri de la rectilinitatea muchiilor 2mm/m
– abateri de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 3mm/m, maxim 6 mm pe etaj si 30 mm pe intreaga cladire
– abateri de la grosimea rosturilor orizontale (+5/-2 mm), verticale (+10/-2 mm).

5.3. Verificări si remedieri în vederea receptiei lucrarilor

Se verifica înscrierea în tolerantele admise mai sus.
Se indic─â modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.
Se consider─â defecte ce trebuie remediate prin refacere partial─â sau totala a lucr─ârilor, functie de cum va decide Consultantul, urmatoarele:
– nerespectarea prezentelor specificatii;
– folosirea materialelor necorespunzatoare;
trasare si executie gresita fata de axe;
executia de goluri, dibluri, ghermele, piese înglobate, în alte pozitii decât cele specificate în planuri si schite;

Reguli si metode de verificare:
– se vor respecta planurile si specificatiile lucr─ârii;
verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone;
– materialele care prezinta ├«ndoieli privind calitatea si ├«ncadrarea ├«n clasele de calitate prescrise se
vor supune verific─ârilor de laborator conform prescriptiilor;
verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite între două dreptare de 1 m asezate pe fetele zidurilor;
verific─ârile teserii corecte a zid─âriei, arm─ârii, legaturii la colturi, ancor─ârilor,  golurilor, pieselor ├«nglobate se fac ├«n cursul executiei prin examinari vizuale:
– verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m
lungime;
– verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si dreptarul de 2 m;
– verificarea dimensiunilor ├«ncaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.

6. Masuratori si decontare

 Masuratoare

Cantitatile de lucrăni executate se masoară la unitatea de măsură înscrisa în listele de cantităti de lucrari.

Decontare

Nu se vor deconta suplimentar mortarul, accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, esafodaje, etc. si orice alte operatiuni legate de executia propriu-zisa a zidariilor.

7. Receptia lucrarilor

            Receptia lucrarilor de zidarii se efectueaza in doua etape:

– preliminara

– finala

7.1. Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a centrarii fata de stalpi, grinzi si centuri.

Zidurile care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

Revino la inceputul articolului