(P)Tabla cutata

 TABLA PROFILATA TRAPEZOIDAL PENTRU FATADA SI INVELITOARE

 1. Generalitati

 1.1.  Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde lucrarile de tabla profilata trapezoidal destinate inchiderii fatadelor si sistemelor de invelitoare.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a inchiderilor cu profile din tabla la invelitoare si peretii exteriori montata pe casete metalice si cuprinde conditiile tehnice pentru:

–    materiale necesare.

–    transportul si punerea in opera a elementelor din tabla.

 • controlul calitatii materialelor, a inchiderilor executate si a dimensiunilor indicate in proiect.

In cursul executiei inchiderilor cu tabla profilata la invelitoare si pereti nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila – in scris – a proiectantului.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

1.2. a. Standarde si normative de referintă

SR EN 10327:2004                             Table şi benzi de oțel cu conținut scăzut de carbon pentru formare la rece acoperite termic continuu. Condiții tehnice de livrare

SR EN 10169-2:2006              Produse plate de oțel acoperite organic continuu (acoperire în bandă continuă). Partea 2: Produse pentru aplicații exterioare în construcții

SR EN 10025-1:2005  Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții. Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare.

b. Normative si prescriptii tehnice

C1721988   Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate la executarea invelitorilor si peretilor

Alte normative in vigoare la data executiei proiectului.

1.3. Mostre si testări

Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la fatada.

Certificate

Contractorul va furniza Inginerului:

 1. a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare
 2. b) Buletine de laborator executate de fiecare data când este necesar sä se schimbe furnizorul unui material.
 3. c) Certificate de calitate pentru materiale folosite (accesorii metalice, placi de fatada, structura secundara, etc.).

Costul testelor

Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacă sunt cerute prin specificatii sau de către Inginer se vor suporta de Contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de placare la fatada cu tabla cutata.

Panouri mostra

Inaintea începerii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.

Peretii mostră se execută acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.

 1. Receptia lucrarilor executate anterior montarii elementelor de inchidere, coordonarea si interfata cu alte specialitati

2.1. Antreprenorul lucrarilor de montaj a tablei profilate la invelitoare si pereti va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

2.2. Inceperea montarii  se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

-montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis

-turnare soclu perimetral

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea inchiderilor.

2.3. La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest lucru decaland inceperea montarii elementelor de inchidere cu tabla profilata pana in momentul in care se va asigura suportul necesar.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

2.4. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

2.5. Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa inchiderile cu tabla profilata va trebui sa-si  realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

 1. Materiale si constructie

 3.1. Casete metalice sau structura metalica traverse si elemente verticale

Pentru pereti la spatiile incalzite se vor folosi :

-la interior – casete din otel, de tip „C” dispuse cu nervurile orizontale, zincate pe ambele fete, cu protectie la coroziuni si vopsite pe fata interioara RAL 9010.

-la exterior – panouri din tabla cutata montate cu nervurile vertical, din otel, zincata pe ambele fete, cu protectie la coroziuni si vopsita pe fata exterioara RAL 9010 .

-grosimea tablei se va alege prin calcul, tinand seama de normele in vigoare si de indicatiile furnizorului

Pentru pereti la spatiile neincalzite se vor folosi:

-la interior – structura metalica secundara

-la exterior –  panouri din tabla cutata montate cu nervurile vertical, din otel, zincata pe ambele fete, cu protectie la coroziuni si vopsita pe fata exterioara RAL 9010 .

3.2.Tabla profilata pentru fatada:

Tabla profile trapezoidale, zincata la cald, acoperire poliester min. 25 µm, asezata pe verticala. Se prinde de casetele structurale descrise la capitolul 3.1. si este componenta a fatadei termoizolate. Inaltime cute si grosime conform proiect rezistenta, culoare conform standarde beneficiar.

3.3.Tabla profilata pentru invelitoare:

Tabla profile trapezoidale, zincata la cald, vopsita cu poliester pe ambele parti, acoperire min. 25 µm, serveste de suport pentru invelitoare si reprezinta fata vizibila la interior a acesteia. Inaltime cute si grosime conform proiect rezistenta, culoare conform standarde beneficiar.

3.4. Tabla profilata pentru parcari acoperite sau alte spatii exterioare deschise pe lateral:

Tabla profile trapezoidale, zincata la cald, vopsita cu poliester pe ambele parti, acoperire standard, inaltime cute si grosime conform proiect rezistenta, culoare conform standarde beneficiar.

 3.5. Dispozitive de prindere

-dispozitivele de prindere vor fi cele recomandate de furnizor

 3.6. Vata minerala

-panouri din vata minerala semirigida dispusa in interiorul casetelor tip „C” avand grosimea de 150mm .

-panouri circulabile din vata minerala rigida caserata pe o fata pentru acoperis

 1. Executia lucrarilor de inchidere cu profile din tabla.

 4.1. Lucrari premergatoare

Protectia pe timpul transportului: Elementele metalice vor fi protejate cu materiale alese corespunzator pe perioada transportului.

In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, etc.

 4.2. Punerea in opera propriu-zisa; montajul

– daca nu se precizeaza altfel, elementele metalice vor fi montate in stare completa.

– fixarea : Numarul, tipul si dimensionarea fixarilor, precum si diblurile vor fi stabilite cu furnizorul conform incarcarilor si cerintelor mentionate in proiect dar minimum un punct de fixare la 30cm pentru panourile de tabla cutata la exterior.

– protectia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau protejate anticoroziv.

– prinderile se vor concepe si monta in asa fel incat sa asigure transferarea incarcarilor, de la elementele metalice la constructie.

– ordinea lucrarilor la pereti: Pe profilele casetelor de tip „C” sau pe structura secundara se vor fixa panourile de tabla cutata cu nervurile asezate vertical.

– ordinea lucrarilor la invelitoare termoizolata: pe panele din beton precomprimat se monteaza casetele metalice cu profile trapezoidale. Dupa montarea tablei se monteaza placile rigide circulabile din vata minerala bazaltica. Placile rigide de vata minerala vor fi caserate pe o singura fata cu folie de aluminiu armata cu fibra de sticla – avand rol de bariera de vapori. Peste placile de vata minerala se aplica doua straturi de membrana bituminoasa cu rol de hidroizolatie si strat finit.

In cadrul tehnicii de fixare se va urmari evitarea conditiilor de aparitie a coroziunii de contact.

Toare fixarile vor fi executate in asa fel incat sa asigure o ancorare suficienta impotriva rafalelor de vant.

Toate imbinarile vor fi asigurate cu nituri sau falturi, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

Acoperirile metalice vor fi executate obligatoriu cu picurator si vor depasi cu cel putin 2 cm elementul protejat.

Elementele de streasina vor fi petrecute cel putin 15 cm pe  suprafata acoperisului.

Inchiderea coamei acoperisului va fi executata cu atentie deosebita.

Sunt incluse in lucrare toate profilele de rigidizare necesare pentru golurile de ferestre si usi.

In zona peretilor din tabla cutata unde nu este prevazuta executia unor casete structurale din tabla de otel (ex. pereti exteirori zidarie) se vor livra profile Z dimensionate conform proiect de rezistenta.

 4.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de inchidere cu panouri din tabla la pereti si invelitoare se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.

 1. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;

Se verifica certificatele de conformitate ale materialelor.

Se verifica calitatea imbinarilor executate mecanic.

 • Livrare si montaj: Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor metalice, inclusiv prinderi, profile de legatura si acoperire, precum si toate lucrarile si activitatile necesar ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din punct de vedere arhitectural, al sigurantei in exploatare etc.
 • Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt cuprinse in pozitii speciale.
 • Prinderi: Pentru ancorarea, fixarea, casetelor metalice, nu exista nimic prevazut la constructie (placi inglobate, sine cu praznuri, etc.)

Includeri: Toate componentele (de ex.:suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi incluse in pretul unitar.

 1. Masurare si decontare

La metru patrat, conform specificatii furnizor.

 1. Receptia lucrarilor

 7.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

 7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

 1. Corespondenta cu proiectul a capitolului „Tabla profilata trapezoidal pentru fatada”

Acest capitol din caietul de sarcini se va citi impreuna cu fisele tehnice ale materialelor de constructie utilizate, agreate de beneficiar.

 

Revino la inceputul articolului