Placari Alucobond

  1. Generalitati

1.1. Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea placajelor de aluminiu la fatade de tip Alucobond.

1.2. Standarde si normative de referintńÉ

Se vor respecta nelimitativ standardele :

– SR EN 573-1 – SR EN 573-4 :1995 Aluminiu si aliaje de aluminiu

– SR EN 755-1 – SR EN 755-8 :1997 – 2001 Aluminiu si aliaje de aluminiu ‚Äď Bare tevi si profile extrudate

¬†1.3. Mostre si testńÉri

Contractorul va prezenta Arhitectului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la fatada.

Certificate

Contractorul va furniza Arhitectului:

a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare

b) Buletine de laborator executate de fiecare data c√Ęnd este necesar s√§ se schimbe furnizorul unui material.

c) Certificate de calitate pentru materiale folosite (accesorii metalice, placi de fatada, structura secundara, etc.).

Costul testelor

Toate costurile aferente testńÉrii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacńÉ sunt cerute prin specificatii sau de cńÉtre Inginer se vor suporta de Contractor, adicńÉ se vor include √ģn preturile unitare pentru lucrńÉrile de placare la fatada tip Alucobond.

Panouri mostra

Inaintea √ģnceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utiliz√Ęnd materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.

Peretii mostrńÉ se executńÉ acolo unde se cer de catre arhitect. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.

  1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul fatadei tip Alucobond va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Inceperea montajului placilor tip Alucobond se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

-montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis

-montare structura secundara de sustinere a fatadei tip Alucobond

-executarea termoizolatiei fatadei

-executare inchideri exterioare perimetrale altele decat cele tip Alucobond

-turnare soclu perimetral

-executarea termoizolatiei cu polistiren pe soclu

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea glafurilor.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa placarea fatadei cu placi tip Alucobond va trebui sa-si  realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

3. Materiale si produse

Materialul ce constituie placajul fatadelor indicate in proiect este de tip sandwich compus din doua foi de aluminiu ( Peraluman -100 Al Mg1 ) de grosime 0,5 mm intre care se afla un nucleu din poliuretan de grosime 2-7 mm.

Dimensiunile foilor necesare placajului sunt variabile depinzind de dimensiunile elementelor de fatada, latimea 700-1500 mm si lungimea 1000-8000 mm.

Aspectul foilor va fi eloxat in cimp, cu rosturi, conform desenului fatadei.

Caracteristicile fizice solicitate sint :

Рrezistenta la variatii de temperatura                  Р50 Р+ 80 grade C

Рdilatatie termica lineara                                   2,4 mm/m/100 grade C

Рcoeficiant de transmitere termica                     5,65 Р5,15 W/mp h grade C

Рfactor de atenuare la vibratii                            d = 0,025 la 200 Hz

Caracteristici mecanice

Рmoment de inertie                                           0,178 cm 4/m

Рmodul de rezistenta                                         1,187 cm 3/m

Рmodul de rigiditate la flexiune              125 Nmp/m

4. Executia lucrarilor

      4.1.  Lucrari care se executa inainte de placare

– termoizolarea fatadei cu polistiren expandat respectiv extrudat

– montarea confectiilor metalice inglobate pentru inchiderea rosturilor la fatada sau fixarea parapetilor de balcon

– instalatii electrice, sanitare, incalzire, ce urmeaza a ramine ingropate (inclusiv probele de functionare)

– montareaconfectiilor metalice inglobate

– montarea tocurilor si protejarea acestora

– montarea diblurilor si ghermelelor

– montarea hidroizolatiilor – unde este cazul

– executarea invelitorii si probarea etanseitatii

            4.2. Controlul si pregatirea stratului suport

Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi finisate:

-stratul suport (polistirenul celular de 10 cm de fatada) trebuie sa fie uscat si bine montat.

Se intocmeste proces verbal de lucrari ascunse.

In cazul in care se depisteaza defectiuni ale termoizolarii se vor reface inainte de inceperea placarii cu bond.

-toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterioara ar provoca deteriorarea placarilor sa fie terminate

-suprafetele vor fi rigide, plane, si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate. Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminentelor .

4.3. Punerea in opera propriu-zisa

Elementele de fatada prevazute in proiect a fi placate, vor fi realizate ca suprafete plane din casete de aluminiu cu prinderi invizibile, cu rosturi verticale si orizontale de 5-15 mm. Foile vor fi prinse prin intermediul unor elemente de otel inoxidabil , de preferat imbracate in material sintetic, de o structura metalica ( modulata pe dimensiunea foilor ). Structura metalica formata trebuie sapermita realizarea unei planeitati perfecte.

Structura metalica pe care se monteaza foile va fi ancorata in structura de beton sau in zidarie, placate cu polistiren de fatada, dupa caz.

Rosturile dintre foi pot fi inchise cu garnituri din materiale sintetice (neopren), care sa permita dilatarea lineara a foilor, datorata temperaturii.

Inbinarea foilor se face prin intermediul nuturilor intrande ‚Äď conform detaliilor din proiect.

Nu se accepta petreceri sau lipituri ale foilor, iar muchiile intrinde sau iesinde ale placajului vor fi realizate cu continuitate.

Se va realiza desenul fatadei prin profilatura elementelor lineare angajate placajului de cimp.

5. Controlul calitatii lucrarilor

  • Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile

Stratul suport (polistirenul de fatada – vata minerala) trebuie sa fie uscat si bine montat.

Se intocmeste proces verbal de lucrari ascunse.

In cazul in care se depisteaza defectiuni ale termoizolarii se vor reface inainte de inceperea placarii cu alucobond.

Se va verifica daca suprafata ce urmeaza a fi placata corespunde ca forma si dimensiuni cu datele din proiect.

Se va verifica planeitatea suprafetelor de placat, orizontalitatea si verticalitatea lor.

Se va prezenta proiectantului spre aprobare propunerea de prindere a foilor pe scheletul metalic.

Se verifica marcarea panourilor ce urmeaza a fi puse in opera; nu se accepta defecte de nici un fel. Se precizeaza ca pentru un aspect corespunzator, foile se vor aseza mereu in acelasi mod.

  • Verificari in vederea receptiei

Nu se admit nici un fel de neplaneitati.

Nu se admit diferente de nuanta.

Nu se admit devieri de la verticalitate sau orizontalitate a rosturilor, sau diferente de grosime ale rosturilor pe aceeasi fatada.

Remedierile sau inlocuirile vor fi efectuate de constructor fara solicitari suplimentare de plata.

Constructorul va asigura garantia de buna calitate a lucrarilor atit din punct de vedere al materialelor folosite cit si al montajului.

 6. Masurare si decontare

Lucrarile vor fi decontate la metru patrat de suprafata placata conform ofertei, incluzind in costul unitar indoiturile sau pierderile tehnologice si scheletul de fixare

  1. Receptia lucrarilor

             7.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

             7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

  1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

  1. Corespondenta cu proiectul a capitolului

Acest capitol din caietul de sarcini se va citi impreuna cu plansele pentru fatade si fisele tehnice ale materialelor de constructie utilizate, agreate de beneficiar. Se vor anexa in faza D.E. stereotomii ale fatadelor.

Revino la inceputul articolului