Mortare pentru zidarii

 1. Generalitati
 • Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidăria din blocuri de beton.

 • Standarde de referinta

Acolo unde există contraindicatii între recomandările prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde de referinta:

 1. STAS 388 68 Ciment Portland.
 2. STAS 790 – 73 Apă pentru mortare si betoane.
 3. STAS 3910/1-76 Var pentru constructii
 4. STAS 9201 – 78 Var hidratat în pulbere pentru constructii.
 5. C 17-18 – Mortare pentru zidarii si tencuieli.
 6. STAS 1667 – 76 Agregate naturale dense pentru mortare.
 7. STAS 2634 70 Metode de testare pentru mortare.
 8. STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidărie.
 • Mostre si testări

Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte, în conformitate cu STAS 2634-70, prin prelevare de probe si încercari, de catre un laborator specializat., pe cheltuiala contractorului, dupa cum urmează:

rezistenta la compresiune la 28 zile:

consistenta si densitatea mortarului proaspăt : un test la fiecare schimb.

Conditiile de acceptare la receptie a mortarului sunt:

– rezistenta la compresiune la 28 zile;

consistenta mortar proaspăt;

– densitate mortar proaspat.

Acestea trebuie sa corespunda STAS 2634-70.

Metoda de testare si încercările laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului.

Se vor face testări, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare, pe câte 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari.

Se va pune la dispozitie de asemenea certificatul producătorului ca cimentul si varul livrate la santier sunt conform cu specificatiile din standarde.

Mostre de culoare pentru mortar

Dacă în specificatii se solicita adaugarea unor pigmenti coloranti în amestecurile de mortar, se vor furniza esantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de reprezentantul arhitectului, conform solicitărilor acestuia. Se va furniza numarul de esantioane care este necesar pentru acest scop.

 1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Executia mortarului se va efectua concomitent cu lucrarile de zidarie.

 1. Materiale si produse
  • Materiale

Ciment Portland cimentul va fi conform STAS 1500/77 si 380/88 fara bule de aer, de

culoare naturala sau alb, fara constituenti care sa pateze.

Var hidratat conform STAS 920/80.

Var pasta conform STAS 146/70.

Densitatea aparenta a pastei de var la consistenta de 12 cm va fi de circa 1300 kg/m3.

Agregatele vor fi conform STAS 4686/71, nisip natural de carieră sau de râu. Nisipul de carieră poate fi partial înlocuit cu nisip de concasare.

Continutul de nisip natural va fi cel putin 50%.

Apa, conform cu STAS 970/73 va fi curata, potabilă, nepoluată cu petrol în cantitati dăunătoare, lipsita de săruri solubile, acizi, impuritati de natură organică si alte corpuri straine.

Nu se va folosi apa de mare, decât în conditiile respectarii C 140/87, anexa VII-3.

 • Amestecuri pentru mortare

Generalităti

 1. Se vor măsura materialele pentru lucrari, astfel încât proportiile specificate de materiale în amestecul de mortar să poată fi controlate si mentinute cu strictete în timpul desfasurarii lucrărilor.
 2. Proportiile se vor stabili conform fiselor tehnice ale producatorilor.
 3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerată astfel:

Material                                                                        Greutatea pe metru cub

Ciment Portland                                                                                1 506 kg

Pasta de var (consistentă 12 cm)                                                1 300 kg

Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2%                                     1 350 kg

 • Livrare, depozitare, manipulare

Agregate:

 1. Agregatele vor fi transportate si depozitate în functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel încât sa se evite separarea lor pierderea finetii sau contaminarea cu pamânt sau alte materiale străine.
 2. Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din nou trecute prin sită înainte de întrebuintare.
 3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.
 4. Nu se vor transfera agregatele din mijiocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca continutul dc umiditate este astfel încât poate afecta precizia amestecului de beton; în acest caz, agregatele se vor depozita separat, pâna ce umiditatea dispare.

Agregatele se vor depozita în silozuni, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea depozitării agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor străine. Agregatele de tipuri si masuri diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizare agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h.

Cimentul:

 1. Cimentul se va livra la locul dc amestecare în saci originali, etansi, purtând eticheta pe care s-au înscris greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita în cladiri închise, ferit de umezeala.
 2. Nu se vor livra ambalaje care să difere cu mai mult de 1 % fata de greutatea specificată.
 3. Dacă Consultantul aproba livrarea cimentului în vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment în siloz.
 4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobare.

Cimentul, varul si celelalte materiale cu praf se vor livra în saci, ambalaje întregi sau alte containere adecvate, aprobate, care vor avea o etichetă vizibila pe care s-au înscris numele producatorului si sortul.

Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite patrunderea unor materiale straine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate în timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lor.

Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate în ambalajele sau containerele lor originale, având eticheta cu numele producatorului si astfel încât să se evite deteriorarea, permitând în acelasi timp identificarea lor.

Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri etanse, pe suporti mai înalti cu aproximativ 30 cm decât elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile.

Se va îndeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priza.

 1. Executia lucrarilor

Prepararea mortarelor

Mortarul se amestecă bine si numai în cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortanul se va pune în opera într-un interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite adaugarea apei la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste în timpul stabilit va fi îndepărtat.

Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepanarea se va face în mixere mecanice cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: douä minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specificata de producatorul mixerului. Tamburul se goleste complet înainte de adaugarea lotului urmator.

Mortarul folosit de rostuire va fi uscat atât încât sa aiba proprietati plastice care sa permită folosirea lui la umplerea rosturilor.

Tnansportul mortarului

Se va face cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciată încât transportul si punerea în opera a mortarelor sa se facă:

în maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;

– în maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara întârzietor de priză;

în maxim 16 ore, pentru mortarele cu întânzietor de priză.

 1. Masuratoare si decontare

Pentru lucrarile din aceasta sectiune nu se fac decontări cantitative separat, ci se cuprind în cadrul lucrărilor de zidarie, conform articolelor de cantitati de lucrari.

 

 

Revino la inceputul articolului