Fatada ventilata cu placi tip HPL-TRESPA

 1. Generalitati
 • Obiectul specificatiei

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a placajului cu placi tip HPL-Trespa si cuprinde conditiile tehnice pentru:

 • materiale necesare pentru prepararea staturilor suport.
 • prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.
 • controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

In cursul executiei lucrarilor nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila – in scris – a proiectantului.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

1.2. Standarde si normative de referint─â

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA FAŢADELOR CU ALCĂTUIRE VENTILATĂ

(Elaboratori: UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR─é ┼×I URBANISM ÔÇťION MINCUÔÇŁ, PROVEST PROIECT SRL – INCD URBAN INCERC SA ÔÇô ICECON SA)

1.3. Mostre si test─âri

Contractorul va prezenta Arhitectului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la fatada.

Certificate

Contractorul va furniza Arhitectului:

 1. a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare
 2. b) Buletine de laborator executate de fiecare data c├ónd este necesar s├Ą se schimbe furnizorul unui material.
 3. c) Certificate de calitate pentru materiale folosite (accesorii metalice, placi de fatada, structura secundara, etc.).

Costul testelor

Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacă sunt cerute prin specificatii sau de către Arhitect/Inginer, se vor suporta de Contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de placare la fatada.

Panouri mostra

Inaintea începerii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.

Peretii mostr─â se execut─â acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.

2. Receptia lucrarilor executate anterior executarii fatadei ventilate, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul fatadei cu placi HPL-Trespa va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Inceperea montajului placilor HPL se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

-montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis

-executare inchideri exterioare perimetrale cu panouri din tabla

-montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

-turnare soclu perimetral

-executarea termoizolatiei cu polistiren pe soclu

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea glafurilor.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest lucru decaland inceperea executarii fatadei ventilate pana in momentul in care se va asigura suportul necesar.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa placarea fatadei cu placi HPL-Trespa va trebui sa-si  realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

3. Materiale si constructie

Placi din rasini termorezistente armate omogen cu fibre din lemn pe structura din profile din aluminiu. Culoarea si formatul placajului vor fi conform specificatiilor furnizorului cu acceptul beneficiarului.

4. Executia fatadei ventilate cu placi HPL ÔÇôTrespa

4.1. Lucrari premergatoare

Protectia pe timpul transportului: Elementele de fatada vor fi protejate cu materiale alese corespunzator pe perioada transportului.

In pretul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare, descarcare, etc.

            4.2. Punerea in opera propriu-zisa

Montajul se face pe structuri din profile din aluminiu cu prindere in sistem ÔÇ×invizibilÔÇŁ cu agrafe si dibluri in miniatura.

Alegerea sistemului de prindere se va face de catre proiectant cu acordul beneficiarului.

            4.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de placaje  cu placi HPL-Trespa nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Lucrarile de placaje se executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C.

Lucrarile exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.

Materialele utilizate la lucrarile de placaje se depoziteaza in medii incalzite.

 1. Controlul calitatii lucrarilor; cerinte specifice proiectului;

Se verifica certificatele de conformitate ale materialelor.

Se verifica calitatea imbinarilor executate mecanic.

 • Livrare si montaj: Se va oferta confectia, livrarea si montajul elementelor componente ale fatadei ventilate, inclusiv prinderi, profile de legatura si acoperire, precum si toate lucrarile si activitatile necesare ce conduc la obtinerea unor lucrari fara defecte din punct de vedere arhitectural, al sigurantei in exploatare etc.
 • Activitati : In pretul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt cuprinse in pozitii speciale.

Prinderi: Mecanice, tratate anticoroziv,  ascunse/vizbile conform proiect.

Rezisten╚Ťa la v├ónt ├«n dreptul prinderilor elementului pe suport se prevede a fi mai mare dec├ót cea necesar─â pentru asigurarea rezisten╚Ťei la v├ónt a sistemului ├«n ansamblu.

Includeri: Toate componentele (de ex.:suruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi incluse in pretul unitar.

 1. Masurare si decontare

La metru patrat, conform specificatii furnizor.

 1. Receptia lucrarilor

7.1. Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

 1. Corespondenta cu proiectul a capitolului ÔÇ×Montaj fatada ventilata cu placi HPL-TrespaÔÇŁ

Acest capitol din caietul de sarcini se va citi impreuna cu plansele specifice  fatadelor, si fisele tehnice ale materialelor de constructie utilizate, agreate de beneficiar.

 

 

 

 

 

 

 

Revino la inceputul articolului