Marcaje rutiere

 1. Generalitati
  • Obiectul specificatiei

Acest capitol se refera la executia marcajelor rutiere.

 • Standarde de referinta

SR 1848-7:2004          Semnalizare rutiere. Marcaje rutiere

Executantul este obligat sa examineze intreaga suprafata de drumuri si platforma parcare si va face toate masuratorile necesare pentru realizarea marcarilor.

Toate marcajele trebuie executate cu linii perfect drepte; marginile si colturile vor fi ascutite, daca nu se specifica altceva prin proiect.

Culoarea trebuie sa fie uniforma.

Sunt incluse si partile de marcare care nu pot fi executate decat manual.

Petele de vopsea accidentale trebuie sa fie indepartate fara a afecta suportul carosabil.

Marcajele aplicate vor avea o durata de viata de min. 2 ani.

Eventuala indepartare necesara a marcajelor existente ale terenului trebuie inclusa in  preturile unitare ale marcarilor resp. ale vopsirilor.

         

1.3. Mostre si test─âri

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului, specificatiile produc─âtorului pentru materialele utilizate la vopsitorii, precum si certificatele de calitate prin care sa se ateste conformitatea cu conditiile specificate.

Se vor furniza, de c─âtre produc─âtor, instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material.

Suprafata –  martor

Inainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va executa o suprafata de probă utilizând materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate pentru întreaga lucrare.

Portiunea se va executa la santier si după aprobarea lui de către Consultant, aceasta va constitui elementul martor, element de comparatie pentru întreaga lucrare.

Pe durata întregii lucrări nu se va distruge sau deteriora suprafata-martor.

 

 1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

 

Antreprenorul lucrarilor de executie a marcajelor rutiere va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri si de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Inceperea executiei se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

-executie finisaj carosabil

 

 1. Materiale:

Vopsea de marcaj ├«n solvent organic, care formeaz─â pelicula uscat─â la aer. Cerin╚Ťe minime:

 • vopsea pe baz─â de r─â┼čini acrilice (polimeri acrilici);
 • culoare FOSFORESCENTA ÔÇô conform proiect;
 • aspect uniform, omogen ┼či f─âr─â incluziuni str─âine;
 • densitate la 200C : cca1,5g/cm3
 • partea solid─â din vopsea : cca 71%;
 • timp de uscare la o grosime de 300┬Ám de maxim 10 minute la 340C;
 • posibilitatea aplic─ârii vopselei ├«n strat gros de cca 0,7mm;
 • rezisten╚Ť─â la uzur─â dup─â 0,4milioane de rulaje la o grosime a filmului umed de 300┬Ám:min 60 %.

 

Calit─â╚Ťile produselor folosite se apreciaz─â pe baza datelor din fi┼čele tehnice care sunt obligatorii a fi prezentate.

Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie s─â se caracterizeze prin aplicare u┼čoar─â, adeziune foarte bun─â, uscare rapid─â ┼či rezisten╚Ť─â la uzur─â, abraziune, temperaturi sc─âzute.

 

 1. Executia lucrarilor
  • Execu╚Ťia marcajului rutier se face cu respectarea prescrip╚Ťiilor prezentului caiet de sarcini in ceea ce prive┼čte:
 • calitatea produselor de marcat conform fi┼čelor tehnice ale produc─âtorilor
 • tipul ├«mbracamin╚Ťii rutiere rugozitatea suprafe╚Ťei , condi╚Ťii de mediu ┼či locale
 • filmul marcajului, execu╚Ťia premarcajului
 • preg─âtirea suprafe╚Ťei pe care se aplica marcajul
 • dozaj
 • metodologia de control a calita╚Ťii
 • norme de protec╚Ťia muncii, prevenirea ┼či stingerea incendiilor

Lucr─ârile de aplicare marcaje se vor efectua numai pe baza programului de aplicare marcaje ├«ntocmit de beneficiar, prin care sunt stabilite sensurile, tipurile de marcaj, priorita╚Ťile, perioadele de execu╚Ťie etc.

Lucrarile de marcaj se vor aplica numai pe suprafe╚Ťe curate ┼či uscate ┼či nu vor putea fi atacate decat dup─â ce anterior executantul a efectuat operatiile:

 • depunerile de pam├ónt, pietri┼č, nisip, praf se ├«ndeparteaza prin m─âturare, sp─âlare sau suflare cu aer comprimat;
 • marcajul vechi sau exfoliat se ├«ndeparteaz─â prin metode mecanice, fara a produce degrad─âri la ├«mbracamintea rutier─â sau prin aplicarea unui strat sub╚Ťire de emulsie bituminoas─â;
 • aplicarea noului marcaj peste o pelicul─â veche se face numai dac─â exist─â compatibilitate ├«ntre Acceptul compatibilita╚Ťii va fi asumat de catre executant.

Premarcajul se execut─â ├«naintea opera╚Ťiunii de marcaj efectiv si trebuie s─â respecte indicatiile grafice puse la dispozi╚Ťie de beneficiar.

 

 • Corectii ale marcajelor

├Än cazul ├«n care se impun corec╚Ťii ale marcajului, acestea se suport─â integral de c─âtre executant. Daca suprafe╚Ťele marcate care trebuie corectate sunt reduse, se accept─â corectarea cu vopsea neagr─â de marcaj care trebuie sa fie compatibil─â cu cea cu care s-a realizat marcajul ce urmeaza a fi sters ┼či se aplic─â cu o grosime a filmului umed cel putin egal─â cu cea a marcajului ce trebuie corectat. ├Än cazul ├«n care suprafe╚Ťele care trebuie corectate sunt mari, ├«ndepartarea marcajului se face prin frezare sau alta metod─â f─âr─â a fi afectat─â ├«mbracamintea str─âzii.

 

 • La execu╚Ťia lucr─ârilor se va avea ├«n vedere:
 • asigurarea prin grija executantului de spa╚Ťii libere pe drum, pentru a se asigura ma┼činii de marcaj viteza de lucru conform parametrilor ei;
 • executarea marcajului ┼či instalarea conurilor de protectie;
 • protejarea marcajului aplicat, p├óna la redarea ├«n circula╚Ťie, cu autovehicul de recuperare a conurilor;
 • fiecare tip de marcaj se execut─â conform SR 1848-7:2004 ┼či a indicatiilor grafice puse la dispozitie de catre

 

├Än timpul execu╚Ťiei se pot face verificari ale dozajului. Nerespectarea dozajelor de lucru oblig─â personalul de execu╚Ťie s─â corecteze parametrii de lucru.

 

În timpul efectuarii marcajului pot apărea defecte de peliculă. Aceste defecte obligă personalul care execută marcajul să treacă la remedierea imediată a cauzelor care le generează.

 

 1. Controlul calitatii lucrarilor

├Än timpul execu╚Ťiei marcajului, beneficiarul poate avea ├«n vedere:

 • respectarea filmului marcajului;
 • banda de marcaj trebuie s─â aib─â un contur clar delimitat; l─â╚Ťimea benzii trebuie sa fie constant─â, sa nu prezinte fr├ónturi sau ┼čerpuiri;
 • la controlul vizual ┼či cu ajutorul aparatelor de m─âsura ( retrometru etc) marcajul s─â prezinte luminan╚Ť─â ┼či retroreflexie uniform distribuite pe suprafa╚Ťa Culoarea marcajului trebuie s─â fie uniform─â ┼či nealterat─â de culoarea suprafe╚Ťei pe care se aplic─â marcajul iar caracteristicile reflectorizante trebuie p─âstrate nealterate pe toat─â durata de garan╚Ťie a marcajului.
 • ├«n cazul nerespect─ârii prescrip╚Ťiilor caietului de sarcini de c─âtre aplicator, acesta este obligat s─â refac─â marcajul pe cheltuial─â proprie, ├«n condi╚Ťiile impuse de responsabilul desemnat s─â supravegheze ┼či s─â ├«ndrume ├«n permanen╚Ť─â execu╚Ťia lucr─ârilor de marcaje

Verificarea calit─â╚Ťii lucr─ârilor executate se va face zilnic ├«n perioada de derulare a actiunii.

 

Receptia la terminarea lucrarilor

La recep╚Ťie se vor verifica:

 • rapoartele zilnice ├«ncheiate la sf├ór┼čitul fiec─ârei zi de lucru (anexa 4- raport zilnic);
 • dac─â s-au respectat prescrip╚Ťiile din caietul de sarcini ├«n timpul aplic─ârii marcajului;
 • se verific─â geometria benzii de marcaj, conform prevederilor SR 1848-7:2004, banda de marcaj sa aib─â un contur clar delimitat si aspect uniform si
 • daca se constat─â deficien╚Ťe de calitate de tipul: aspect, propriet─â╚Ťi optice, dozaje de vopsea, se impune executantului remedierea pe cheltuiala proprie ┼či termene de ├Än cazul ├«n care admiterea recep╚Ťiei se face cu obiec╚Ťii, ├«n procesul verbal de recep╚Ťie se vor indica ├«n mod expres acele lipsuri care trebuie remediate.
 • remedierea se face ├«n termenul specificat de comisia de recep╚Ťie;

Receptia finala se face la expirarea perioadei de garantie. La terminarea perioadei de garan╚Ťie se face o verificare a comport─ârii marcajului utiliz├ónd acelea┼či proceduri ca ┼či la recep╚Ťia la terminarea lucr─ârilor.

 

6.  M─âsurare ┼či decontare

M─âsurarea lucr─ârilor (conform cotei articolului din cantitativul de lucr─âri) se va face la metru p─âtrat de suprafa╚Ť─â de vopsitorie, pe baz─â planuri┬şlor din proiect.

├Än cadrul pre╚Ťului unitar pe articol din cantitati┬şvul de lucr─âri, pentru lucr─ârile de vopsitorii sunt cuprinse (acolo unde se specific─â) rectificarea suprafe╚Ťei suport.

 

 1. Receptia lucrarilor

             7.1 Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.