Pardoseli industriale auto

 1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de pardoseli¬† cu produse tip Sikafloor ( √ģn depozite, centre de distribu»õie, uzine, hale de produc»õie, hangare de avioane, magazine pentru materiale de construc»õii, supermarket-uri, mall-uri, birouri Ňüi muzee) si cuprinde conditiile tehnice pentru:

 • materiale necesare si pregatirea staturilor suport.
 • prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.
 • controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

Standarde:

EN 13813 CT-C70-F10-AR0,5

EN 1504-2, Produs de protec»õie a suprafe»õei

In cursul executiei lucrarilor de pardoseli nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila ‚Äď in scris ‚Äď a proiectantului.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

Lucrarile de pardoseli se vor executa in urmatoarele conditii:

 • Temperatura strat suport:¬† minim +5 grade C / maxim +35 grade C
 • Temperatura ambientala:
 • minim +5 grade C /¬† maxim +35 grade C
 • Umiditatea relativa a aerului: 30% r.h. min. / 98% r.h. max.

 

 1. Receptia lucrarilor executate anterior finisarii pardoselilor, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul lucrarilor de finisare a pardoselilor va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Numai dupa ce a intrat in posesia tuturor informatiilor referitoare la posibile trasee de instalatii ascunse in pardoseala, antreprenorul lucrarilor de finisare pardoseli va incepe executarea lucrarilor sale.

Inceperea executarii finisarii pardoselilor se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ce constituie suportul de lucru:

 • executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale.
 • executarea peretilor despartitori.
 • executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii.
 • executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor.
 • astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee.
 • executarea lucrarilor de invelitori.
 • montarea tocurilor usilor si ferestrelor.
 • montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor.
 • tencuieli interioare si exterioare

Se incheie proces verbal de receptie a tuturor lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa lucrarile de finisare a pardoselii va trebui sa-si  realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte specialitati.

 1. Materiale

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu   C18-83, C 70-86, C6-86, C35-82, precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

 

Straturi suport si de egalizare

Se  aplica pe suprafata placii de beton proaspat.

Placa trebuie sńÉ fie dintr-un beton de calitate superioarńÉ cu un raport minim apńÉ/ciment pentru ob»õinerea unei plńÉci puternic compactatńÉ.
Rezisten»õa la compresiune trebuie sńÉ fie de minim 25 N/mm2.

Pardoseli industriale auto – finisate cu aditivi de tip Sikafloor Panbex F2

Panbex F2 este durificator de pardoseala¬† uscat,¬† un amestec de agregat natural Ňüi sintetic cu ciment, aditivi Ňüi pigmen»õi, cu consum cuprins intre 5 kg/m¬≤ pana la 14kg/m¬≤.

Se poate aplica manual sau mecanic in functie de indicatiile producatorului.

Acest caiet de sarcini se va citi impreuna cu fisele tehnice ale producatorilor agreati de beneficiar.

 4. Punerea in opera propriu-zisa

Executarea pardoselilor cu produse tip Sikafloor-Panbex F2

Panbex F2 trebuie  imprastiat si nivelat  pe pardoseala din beton proaspat turnat in una sau doua etape , cantitatea de materiale sa fie de maxim 14kg/m². Dupa indepartarea sau evaporarea apei secretata din betonul proaspat si bine compactat, prima cantitate adecvata din pulbere  ar trebui aplicata prin scuturare chiar si pe o suprafata de beton nivelata. Prima etapa ar trebui sa aiba rol de substrat urmata imediat de aplicarea prin vibrare a celei de-a doua cantitati. Pentru a obtine proprietatile mecanice finale ale suprafetei pardoselii, utilizarea utilajelor de sclivisit este esentiala. Sclivisirea repetata ar trebui sa urmeze gradual intarirea betonului.Pardoseala finala trebuie tratata si sigilata cu Panbexil sau Reflexil in cantitatea generala de 0.15-0.20l/m². Aceasta solutie confera suprafetei rezistenta suplimentara, previne depunerea prafului si reduce rapid absortia lichidelor. Rosturile de dilatatie ar trebui realizate in 2 zile dupa finisarea pardoselii. Rosturile intotdeauna patrund prin intregul invelis al suprafetei. Ca un fenomen comun al sclivisirii repetate a suprafetei betonului, activitate care produce tensiuni la suprafata, cateva crapaturi foarte subtiri pot aparea pe suprafata pardoselii. Acest lucru observabil este tipic pentru toate suprafetele de beton sclivisite si nu afecteaza functionalitatea si proprietatile pardoselilor.

5. Controlul calitatii lucrarilor

 5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de pardoseli.

Se verifica abaterile de la orizontalitate ale placii de beton.

Se verifica montajul lucrarilor de instalatii care urmeaza a deveni ascunse.

 5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de pardoseli si a lucrarilor executate.

‚ÄĘ Continuitatea si aderenta de stratul suport. Stratul suport trebuie sa fie plan, uscat; orice denivelare se repara inainte de montare.

‚ÄĘ Se verifica respectarea cotelor de nivel din proiect.

‚ÄĘ Stratul de uzura nu trebuie sa prezinte urme de lovire, zgariere, ciobire, pete, rosturile trebuie sa fie umplute in mod uniform.

‚ÄĘ Se asigurńÉ distribu»õia uniforma a prafului (pregńÉtirea cantitńÉ»õii corecte de saci de durificator pentru suprafa»õa de pardosealńÉ corespunzńÉtoare)

‚ÄĘ Se acorda aten»õie la detaliile aplicńÉrii manuale (margini, col»õuri, coloane, etc.)
‚ÄĘSe asigurńÉ protec»õia substratului pardoselii √ģmpotriva pierderii rapide de apńÉ din placa de beton proaspńÉt turnatńÉ cu ajutorul durificatorului uscat
‚ÄĘ Alegerea corectńÉ »ôi execu»õia rosturilor

 1. Masurare si decontare

Lucrarile de la acest capitol se vor deconta la metru patrat de pardoseala conform desenelor din planse, inclusiv straturile de hidroizolatie si operatiunile de finisare (lustruire) acolo unde se specifica astfel.

 

 7 Receptia lucrarilor

 7.1 Receptia preliminara

La receptia preliminara a straturilor suport, a straturilor de uzura si a placajelor se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

Receptia preliminara  se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului, dar la cel putin 100 metri patrati.

La receptie se verifica

-respectarea standardelor de calitate,

-respectarea dimensiunilor din proiect,

– aderenta la suport prin sondaje,

Rezultatele se inscriu in Procesul Verbal de Lucrari Ascunse.

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati, pete, urme de lovire etc.

Abateri admisibile :

 • orizontalitate : 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.
 • rosturi: 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.
 • omogenitatea culorii: nu se admit discontinutati de culoare.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

 

 7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

 

 1. Corespondenta cu proiectul a capitolului ‚ÄěPardoseli‚ÄĚ

Acest capitol din caietul de sarcini se va citi impreuna cu plansele de ‚ÄúPardoseli‚ÄĚ si fisele tehnice ale materialelor de constructie utilizate, agreate de beneficiar.