parchet laminat

 1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de pardoseli si cuprinde conditiile tehnice pentru:

 • materiale necesare si pregatirea staturilor suport.
 • prepararea, transportul si punerea in opera a materialelor.
 • controlul calitatii materialelor, a lucrarilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

In cursul executiei lucrarilor de pardoseli nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila ‚Äď in scris ‚Äď a proiectantului.

 

Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice departamentale si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

Lucrarile de pardoseli nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

 

 1. Receptia lucrarilor executate anterior finisarii pardoselilor, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul lucrarilor de finisare a pardoselilor va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Numai dupa ce a intrat in posesia tuturor informatiilor referitoare la posibile trasee de instalatii ascunse in pardoseala, antreprenorul lucrarilor de finisare pardoseli va incepe executarea lucrarilor sale.

Inceperea executarii finisarii pardoselilor se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ce constituie suportul de lucru:

 • executarea instalatiilor de scurgere a apelor pluviale.
 • executarea peretilor despartitori.
 • executarea instalatiilor, fara montarea obiectelor de instalatii.
 • executarea instalatiilor electrice ingropate, fara montarea aparatelor.
 • astuparea tuturor santurilor, strapungerilor din pereti si plansee.
 • executarea lucrarilor de invelitori.
 • montarea tocurilor usilor si ferestrelor.
 • montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor.
 • tencuieli interioare si exterioare
 • zugraveli

Se incheie proces verbal de receptie a tuturor lucrarilor a caror efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa lucrarile de finisare a pardoselii va trebui sa-si  realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte specialitati.

 

 

 1. Materiale

Calitatea materialelor si  nivelul de executie va fi in conformitate cu   C18-83, C 70-86, C6-86, C35-82, precum si standardelor si normativelor care prevad in legatura conexa, conditii de realizare a unei calitati conform cu aceste acte normative.

 

Straturi suport si de egalizare

Pregatirea suprafetei este foarte importanta pentru a obtine o suprafata stabila, puternica si curata inaintea aplicarii oricarui strat finit. Se vor indentifica punctele slabe ale suprafetei, eliminandu-le.
Petele de ulei, praful si mizeria vor fi curatate si eliminate de pe suprafata placii.
Eventualele sparturi si gauri vor fi reparate cu mortar pentru reparatii.
Pardoseli din parchet laminat

Parchet laminat, avand ca material de baza HDF (High Density fiberboard) – placa fibrolemnoasa de inalta densitate oferindu-i acestuia o mare rezistenta la zgarieturi ‚Äď 8-12 mm.

 

 1. Executia lucrarilor de pardoseli

 4.1. Lucrari premergatoare

Pregatirea suprafetei este foarte importanta pentru a obtine o suprafata stabila, puternica si curata inaintea aplicarii oricarui strat finit . Se traseaza nivelul stratului suport, in raport cu diferentele dimensionale datorate materialelor stratului de uzura al pardoselii, astfel incat la finalizarea lucrarilor nivelul general sa respecte prevederile din proiect.

Pentru executia straturilor de uzura, stratul suport trebuie sa fie neted, uscat si bine fixat.

 

 4.2. Punerea in opera propriu-zisa

4.2.4 Executarea pardoselilor cu parchet

Sapa pe care urmeaza  a se efectua montajul trebuie sa fie plana, stabila, uscata, curatata de impuritati si solida.

Orice denivelare mai mare de 3mm trebuie nivelata. Limita minima a temperaturii pentru realizarea montajului este de 18ňöC in aer si 15ňöC la nivelul pardoselii. Umiditatea relativa atmosferica trebuie sa fie intre

50-70%. Se acopera suprafata cu o folie PEE de 2mm din perete in perete.Se suprapun fasiile de folie pe o latime de 20 cm iar apoi se fixeaza cu banda adeziva. Folia amortizeaza sunetele, reprezinta o bariera termica si reduce eventualele neregularitati ale suprafetei pe care se efectueaza montajul.

Se plaseaza prima placa de parchet cu lamba indreptata catre zid. Se folosesc distantiere pentru a se pastra distanta catre perete (15mm). Se imbina placile pe lungime si pe latime, folosind un ciocan sau un butuc de lemn.Se instaleaza urmatoarele placi. Placarile din randurile urmatoare se vor monta pe latime la un punct de inclinare care sa ii permita fixarea prin sistemul clic.

 4.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de pardoseli si placaje  nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Lucrarile de pardoseli se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de pardoseli se depoziteaza in medii incalzite.

 

 1. Controlul calitatii lucrarilor

 5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de pardoseli.

Se verifica abaterile de la orizontalitate ale placii de beton.

Se verifica montajul lucrarilor de instalatii care urmeaza a deveni ascunse.

 5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de pardoseli si a lucrarilor executate.

5.2.1. Continuitatea si aderenta de stratul suport. Stratul suport trebuie sa fie plan, uscat; orice denivelare se repara inainte de montare.

5.2.2. Se verifica respectarea cotelor de nivel din proiect.

5.2.3. Stratul de uzura nu trebuie sa prezinte urme de lovire, zgariere, ciobire, pete, rosturile trebuie sa fie umplute in mod uniform.

 

 1. Masurare si decontare

Lucrarile de la acest capitol se vor deconta la metru patrat de pardoseala conform desenelor din planse, inclusiv straturile de hidroizolatie si operatiunile de finisare (lustruire) acolo unde se specifica astfel.

 

 7 Receptia lucrarilor

 7.1 Receptia preliminara

La receptia preliminara a straturilor suport, a straturilor de uzura si a placajelor se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

Receptia preliminara  se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului, dar la cel putin 100 metri patrati.

La receptie se verifica

-respectarea standardelor de calitate,

-respectarea dimensiunilor din proiect,

– aderenta la suport prin sondaje,

Rezultatele se inscriu in Procesul Verbal de Lucrari Ascunse.

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati, pete, urme de lovire etc.

Abateri admisibile :

 • orizontalitate : 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.
 • rosturi: 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.
 • omogenitatea culorii: nu se admit discontinutati de culoare.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

 

 7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

 

 1. Corespondenta cu proiectul a capitolului ‚ÄěPardoseli parchet laminat‚ÄĚ

Acest capitol din caietul de sarcini se va citi impreuna cu plansele de ‚ÄúPardoseli‚ÄĚ si fisele tehnice ale materialelor de constructie utilizate, agreate de beneficiar.

 

 

 

Revino la inceputul articolului