mocheta trafic intens

  1. Generalitati
    • Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii privind executia pardoselilor din mocheta.

 

  1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

– Executarea┬á pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc) efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea in incaperea recpectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

– Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este construit din plansee de beton sau beton armat, este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala. Curatarea se va face cu maturi si perii.

– Armaturile sau sarmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite.

– Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

– Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instatii sanitare sau de incalzit centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala.

-Inainte de montarea finisajului alcatuit din mocheta, se va avea in vedere executia unei sape autonivelante.

 

  1. Materiale

-Mocheta;

-Liant: adezivi pe baza de rasini sintetice sau liantul propriu al firmei producatoare a mochetei.

Caracteristici

Se va folosi tipul de mocheta indicat de beneficiar.

 

4.Executarea pardoselii cu mocheta se va face astfel:

Mocheta va fi lipita de placa de beton la cota 0.00 pe toata suprafata incaperii (bulele de aer sunt inadmisibile). Podeaua va fi perfect plana si orizontala, fara ca rosturile dintre bucati diferite de mocheta sa fie vizibile. Intre podeaua acoperita cu mocheta si alte tipuri de podele (gresie/faianta) va fi prevazut un profil de trecere din inox conform mostrei aprobate. Imbinarea intre diferitele tipuri de podea (respectiv profilul de acoperire) va trebui sa fie situat exact sub foaia de usa.

Tehnologie

Conform prescriptiilor producatorului si executate de personal specializat.

Mocheta va fi lipita pe intreaga suprafata.

Pe conturul pardoselilor se va monta o plinta din P.V.C. de 10cm inaltime;

5.Masuratori si decontare

Masuratorile si decontarea se fac la m2.

  1. Receptia lucrarilor

6.1 Receptia preliminara

La receptia preliminara a straturilor suport, a straturilor de uzura si a placajelor se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

Receptia preliminara  se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului, dar la cel putin 100 metri patrati.

La receptie se verifica

-respectarea standardelor de calitate,

– respectarea dimensiunilor din proiect,

– aderenta la suport prin sondaje,

Rezultatele se inscriu in Procesul Verbal de Lucrari Ascunse.

Nu se admit umflaturi, crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale, asperitati, pete, urme de lovire etc.

Abateri admisibile :

  • orizontalitate : 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.
  • rosturi: 1mm/m, nu mai mult 2 mm pe dimensiunea incaperii.
  • omogenitatea culorii: nu se admit discontinutati de culoare.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

 

6.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

  1. 7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre intreprinderea constructoare si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

Revino la inceputul articolului