mortar de ciment sclivisit sau rolat

 1. Generalitati
  • Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia pardoselilor de mortar de ciment cu fata sclivisita (neteda sau rolata cu ajutorul unei role cu dinti) aplicate pe un strat suport de beton.

Specificatiile pentru hidroizolatia aplicata pe stratul suport înainte de executarea pardoselii (acolo unde se indica în proiect) se gasesc la capitolul de Hidroizolatii.

Acest capitol cuprinde de asemenea specificatii pentru executarea scafelor si plintelor din mortar de ciment sclivisite, asa cum este indicat în proiect.

Concept de baza

Astfel de pardoseli se prevad a se executa numai în spatii dependinte, fara circulatie intensa cum sunt :  finisare peste hidroizolatie sub cada de baie, debarale, camari, depozite, etc.

 • Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii între prevederile din prezentele speeificatii si prescriptiile din standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele prescriptii.

Standarde:

 1. STAS 388-80 Ciment Portland
 2. STAS 790-84- Apa pentru mortare si betoane
 3. STAS 1667-76- Agregate naturale grele pentru betoane si mortare.

Normative

 1. C 35-82 Nonmativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, cu modificarile si completarile acestuia.

1.3. Mostre si testari

Prin aprobarea mostrelor de catre consultant se întelege aprobarea cimentului, agregatelor a proportiilor de amestec a agregatelor.

Inainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare mostre ale materialelor si produselor pe care intentioneaza sa le foloseasca la lucrare.

Mostrele vor fi însotite de copii ale buletinelor cu rezultatele încercării probelor, cerute în standarele de referinta.

Prelevarea de probe si efectuarea testelor se va face în conformitate cu STAS 41-78.

 

 1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

– Executarea  pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc) efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea in incaperea respectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

– Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este construit din plansee de beton sau beton armat, este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala. Curatarea se va face cu maturi si perii.

– Armaturile sau sarmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite.

– Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

– Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instatii sanitare sau de incalzit centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala.

 

 1. Materiale si produse
  • Materiale

Ciment Portland, conform STAS 388: 1995

Apă, conform STAS 790-84.

Agregatele grele naturale (nisip, pietris, balast, piatra sparta) vor corespunde prevederilor din STAS 1667-76.

 • Amestecuri pentru mortare

Generalitati:

 1. Se vor masura materialele pe lucrari, astfel încât proportiile specificate în amestecul de mortar sa poata fi controlate si mentinute cu strictete în timpul desfasurării lucrarilor.
 2. Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum.
 3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerat astfel:

Material                                                            Greutate pe metru cub

Ciment Portland                                                             1506 kg

Nisip natural 0-7 nini Cu uniiditate 2%                 1300 kg

Mortarul pentru pardoseli va fi un amestec de ciment, nisip în proportie  : 3,5 (circa 405 kg ciment la m3 mortar).

3.3. Livrare, transport, depozitare

Conditiile de livrare, transport si depozitare pentru ciment si agregate sunt specificate la Sape pardoseli.

 

 1. Executia pardoselilor

4.1.  Prepararea mortarului

Specificatii privind modul de amestecare a mortarului, transport si punere în opera sunt cuprinse la Sape pardoseli.

4.2. Operatiuni pregătitoare

Imediat înainte de aplicarea mortarului pentru pardoseala stratul suport din beton va fi spalat si toate resturile de materiale vor fi îndepartate.

Suprafata batonului va fi curătata de praf.

Idem suprafata hidroizolatiei acolo unde este cazul.

Mortarul de ciment se aplică optim la minimum 24 ore si la maximum 24 zile de la turnarea planseului de beton armat.

Pardoselile nu se vor executa decât dupa ce se vor fi executat unmatoarele operatiuni:

1.pozarea peretilor despartitori din elemente prefabricate de beton (daca este cazul);

2.executarea tencuielilor;

3.pozarea tocurilor pentru usi intenioare;

4.executarea lucrarilor de instalatii, inclusiv probele de verificare la presiune;

5.aplicarea hidroizolatiei, acolo unde este cazul.

Se va verifica daca executia stratului suport (planseul de beton) se încadreaza în abaterile de la planeitate admise maxime:

– planeitate: ± 4 mm la 2 m.

4.3. Faze de executie si control

Pardoseala se va turna într-un singur strat cu grosimea conform celor specificate în proiect.

Grosimile indicate cuprind în ele si stratul aparent finisat (scliviseala).

Suprafata planseului se curata cu perii de paie sau sârmă, de reziduuri, impuritati, praf, moloz, se razuie cu spaclul picaturile de beton sau mortar cazute din alte procese tehnobogice, se matura si se spala cu jetul de apa, fara sa se inunde.

Se traseaza nivelele (pentru mortar, scafe, plinte) pornind de la linia de vagriz, executându-se fâsii de mortar, martori.

Se desface tencuiala pe înaltimea scafei sau plintei.

Se curata si se spala stratul suport de zidărie de sub scafa sau plinta.

Se stropeste suprafata cu lapte de ciment.

Se aplica mortarul între sipci reper, cu pompa sau manual si se niveleazä cu dreptarul.

Fata vazuta sclivisită se va obtine prin baterea mortarului proaspat asternut, cu mistria, (pâna la aparitia laptelui de ciment), aruncarea pe suprafata a unei cantitati de ciment si sclivisirea acestuia prin trecerea cu mistria.

In cazul suprafetelor rolate (acolo unde este specificat) se va trece rola cu dinti pe suprafata îmbracamintii, imediat dupa sclivisirea.

 

 • Scafe, plinte

Scafele sau plintele se vor executa la dimensiunile specificate în proiect, turnate din mortar de ciment sclivisit, acelasi ca pentru pardoseala.

Dupa desfacerea tencuielii pe înaltimea trasată conform proiectului si adâncima rosturilor la zidarie, se curata suprafata peretelui si se aplica spritul cu lapte de ciment.

Se aplica apoi un strat de mortar de ciment acelasi ca la pardoseala, cane se niveleaza si se driscuieste la profilul specificat în proiect.

Scliviseala scafelor si plintelor se face ca si la pardoseală, pâna la obtinerea unui luciu metalic.

Curatire si protectie

Dupa sclivisire, pentru a se evita fisurarea datonita actiunii razelor solare si a curentilor puternici de aer, acolo unde este cazul, pardoseala se va acoperi, dupa terminarea prizei, cu rogojini sau folie de hârtie care sa nu pateze, tinându-se în stare de umezeala timp de 7 zile.

Pentru a preveni fisurarea provocata din contractii, la suprafete mari de pardoseala se vor prevedea rosturi pe ambele directii la maximum 2,50 m.

4.5. Abateri admisibile

 1. Abaterea de la planeitate fata de prevederile proiectului : cel mult două de maximum 2 mm sub dreptarul de 2 m, pus în orice directie.
 1. Abaterea fata de pantele prevazute în proiect : ± 2,5 mm la metru, dar numai în portiuni izolate.

 

 1. Controlul calitatii lucrarilor

Verificari în vederea receptiei

Consultantul va putea dispune refacerea locala sau pe portiuni mai mari pâna la refacerea totală a pardoselii daca constată urmatoarele defectiuni:

 1. nerespectarea prezentelor specificatii;
 2. nerespectarea prevederilor proiectului privind parametrii geometrici: niveluri, pante, grosimi;
 3. aderenta proasta a stratul suport (dacă la ciocănire cu un ciocan de cauciuc sunetul nu este plin);
 4. pardoseala a fost deteriorată din cauza nerespectarii conditiilor de protejare pe parcursul perioadei de întarire a mortarului;
 5. aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale nu sunt corespunzătoare daca:

–    pardoseala, scafele sau plintele, sunt fisurate;

–    suprafata prezinta defecte majore (adâncituri, plusuri de material etc.).

 

 1. Masuratoare si decontare

Pardoselile se vor deconta la suprafata în metri patrati masurata conform planselor din proiect.

Costul pe metru patrat, în articolul din cantitativul de lucrari pentru pardoseala de ciment sclivisit sub cada de baie nu cuprinde si straturile hidroizolatiei.

Costul pe metru patrat, în articolul din cantitativul de lucrari pentru pardoseli din mortar de ciment rolat cuprinde si scafa sau plinta sclivisita.

Revino la inceputul articolului