materiale plastice

 1. Generalitati

1.1. Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrările de executie a pardoselilor din materiale plastice si anume:

– covor si dale din P.V.C. plastifiat fara suport textil cu structură compacta;

– covor din P.V.C. pe suport textil;

– covor din P.VC. cu strat termofonoizolant din P.V.C. expandat.

 

Specificatii pentru sapa de mortar de ciment sunt cuprinse la capitolul “Sape pardoseli”.

Concept de baza

Pardoselile din P.V.C. care vor fi folosite la lucrare vor fi alcatuite astfel:

– cu dală flotanta rigida (din beton) izolată atât fata de pereti cât si fata de planseul din beton armat;

– fara dala flotanta, cu sapa de egalizare a planseului realizata din mortar de ciment.

1.2. Standarde si normative de referinta

Standarde

 1. STAS 228/1-87 – Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generate de calitate.
 2. STAS 790-84- Apa pentru betoane si mortare.
 3. STAS 1500-78 – Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuni.
 4. STAS 1667-76 – Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
 5. STAS 2111-90 – Cuie din sârma de otel.
 6. STAS 3 844-76 – Nisip cuartos preparat de la Vălenii de Munte si de la Crivineni pentru fabricarea sticlei, geamurilor si ceramicii fine.
 7. STAS 7058-91 – Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.
 8. STAS 7361-80 – Covor si dale din policlorura de vinil.
 9. STAS 7915-71 – Covor din policlorura de vinil, pe suport textil.

Normative

 1. C 35-82 – Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta detalii de executie pentru asezarea pardoselilor functie de desen si culoare si alcatuirea structurii straturilor functie de materialele utilizate si destinatia încaperilor.

1.3. Mostre si testäri

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului spre aprobare urmatoarele mostre (functie de indicatiile din proiect) si anume:

 1. Covor si dale din P.V.C. plastifiat fară suport textil cu structura compacta – cel putin 3 tipuri, calităti si culori diferite.
 2. Covor din P.V.C. pe suport textil – cel putin 3 tipuri, calitati si culori diferite.
 3. Covor din P.V.C. cu strat termofonoizolant din P.V.C. expandat – cel putin 3 tipuri, calităti si culori diferite.

 

 1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

– Executarea  pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc) efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea in incaperea recpectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

– Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este construit din plansee de beton sau beton armat, este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala. Curatarea se va aface cu maturi si perii.

– Armaturile sau sirmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite.

– Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

– Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instatii sanitare sau de incalzit centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala.

 

 1. Materiale si produse
  • Materiale

Covor din PV.C. cu strat termofonoizolant din P.V.C. expandat, conform NTR 1038-80.

Pervazuri:

– profil pervaz din P.V.C., conform NTR 9005-80;

– pervaz profilat din lemn de fag, stejar sau cer, conform STAS 228/1-87.

Adezivi si diluanti:

– adeziv “Prenadez 300”, conform NTR 2829-74 sau Romeltex 200, conform NI 10588-81;

diluant “Prenadez 300”, conform NTR 2830-75;

– adeziv Crilorom DC 2100;

– Aracet D50 sau DPC 50-18, conform STAS 7058-91.

Plăci din fibre de lemn poroase, conf. STAS 7848-78.

 • Produse

Sapa suport “GIF”.

Sapa din mortar de ciment pentru pardoseli

3.3 Livrare, depozitare, manipulare

Transportul covoarelor se va face cu mijloace de transport acoperite, uscate, curate si închise, sulurile fiind asezate în pozitie verticala.

Transportul colacilor de profil pervaz din P.V.C. ca si pervazurile profilate din lemn ambalate în legaturi se va face cu mijloace de transport acoperite, curate.

Transportul bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu respectarea dispozitiilor în vigoare privind transportul materialelor inflamabile.

Transportul placilor din fibre de lemn moi (poroase) se va face cu mijloace de transport închise curate si uscate : pe timpul transportului placile vor fi asezate orizontal, în stive, pe sortimente.

Depozitarea covoarelor, profilului pervaz din P.V.C. se va face în locuri uscate si acoperite, la temperaturi cuprinse între +5°C si  +40°C, ferite de actiunea luminii solare directe. Sulurile se vor depozita în pozitie. Colacii cu profil pervaz se vor depozita onizontal în stive de maximum 5 colaci.

Bidoanele cu adeziv si diluant se vor depozita  în încaperi special amenajate pentru produse inflamabile, ferite de orice posibilitate de explozie, cu respectarea dispozitiilor privind paza contra incendiilor.

Temperatura în aceste încaperi va  fi cupninsa între +15°C si +20°C.

Placile din fibre de lemn moi (poroase) se vor depozita în încaperi închise si uscate, asezate în stive, functie de grosime, format si calitate : stivuirea se va face în  pozitie orizontală pe suprafete plane (platforme).

 

 1. Executia pardoselilor

4.1. Lucrari care trebuie terminate înainte de începerea executiei pardoselilor

 1. Tencuielile interioare (inclusiv reparatiile) la pereti si tavane, ca si pragurile dintre încăperi.
 2. Zugrăvelile si vopsitoriile.
 3. Montarea tâmplariei, ferestrelor (inclusiv geamurile) si tocurile usilor.
 4. Instalatiile electrice, sanitare si de încalzire (inclusiv probele de presiune).

4.2. Stratul suport

Executarea sapei de egalizare ca strat suport.

 1. Sapă din mortar de ciment marca M 100 cu consistenta de 5 cm, se va realiza conform “Sape pardoseli”
 2. Sapa suport “GIF” din ipsos se va realiza conform indicatiilor de mai sus.

4.3. Masuri de protejare a stratului suport.

Pentru protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment se vor lua măsuri astfel:

– se vor proteja spre a nu fi deteriorate sau murdarite cu huma, vopsea, etc. în timpul executarii zugravelilor si vopsitoriilor;

– se vor proteja de actiunea substantelor agresive care le pot ataca si distruge : acizi minerali si  organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, acid acetic, acid lactic. etc.), alcalii si lesii, produsi petrolieri (uleiuri minerale, motorina, pacura. petrol lampant etc.), produse zaharoase, saruri (sulfati, saramură, etc.), substante oxidante (hipoclorit de sodiu, bicromati, cromati. azotati, etc.), uleiuri vegetale.

4.4.  Executarea îmbracamintii pardoselii

Operatiile de montare a covorului din PVC se vor desfasura astfel :

 1. In încăperile unde se vor monta pardoselile din dale sau covor PVC, se va asigura cu 48 de ore înainte de începerea montajului un regim climatic cu temperatura de cel putin + 16 grade C si umiditatea relativa a aerului de maximum 65%; acest regim se va mentine pe tot timpul executiei lucrărilor si cel putin 30 zile dupa terminarea lor.
 2. Umiditatea stratului suport nu va depasi 3% în cazul lipirii covorului sau dalelor cu Prenadez 300 sau Romeltex 200 si 7% în cazul lipirii cu Aracet D 50 sau DPC 50-18.
 3. Se va verifica si curata cu atentie suprafata stratului suport, îndepărtându-se si corectând toate eventualele defectiuni si impuritati si se va curata bine de praf prin periere.
 4. Inainte de lipirea dalelor sau a covorului din PVC, în cazul în care dupa curatirea stratului suport se va constata ca suprafata acestuia prezinta neregularitati frecvente, se va face o corectare printr-o gletuire subtire (maximum 1,5 mm grosime).

Inainte de gletuire, suprafata se va amorsa cu un grund de Aracet D 5O, DPC 50-18 sau Crilorom DC 2100 diluat în apa în proportie de 1:1 în volume, aplicat în cantitate de cca 0,200 kg/m2  si lasat sa se usuce minimum 2 ore.

 1. Chituirea sau gletuirea se va executa cu un mortar pentru glet, care se va aplica cu minimum

24 ore înainte de montarea dalelor sau a covorului din PVC si a carui compozitie va fi în functie de sortimentul de dale sau covor indicat în proiect, astfel:

–  pentru covorul din PVC pe suport textil sau covorul din PVC cu strat termofonoizolant din PVC expandat;

nisip 0, 1 mm                                                                             =  4 parti în volum

ciment Pa 35                                                                             = 2 parti în volum

Aracet D 50, DPC 50-18 sau Crilorom DC 2100     = 1 parte în volum

apa, pânâ la consistenta masurata cu conul etalon

 

13-14 cm pentru gletuire

9-10 cm pentru chituire

  pentru covorul si dalele din PVC plastifiat fara suport textil cu structura compacta:

nisip cuartos macinat cu granulatie sub 0,1 mm = 4 parti în volum

Aracet D 50, DPC 50-18 sau Crilorom DC 2100 = 1 parte în volum

apa = 0,5 parti în volum

 1. După 3-4 ore de la aplicarea gletului. sau 14-16 ore de la aplicarea chitului, suprafata se va slefui cu piatra abraziva si se va curata de praf pri periere.
 2. Inainte cu 24 ore de lipire, dalele sau covorul PVC vor fi aduse în încapere pentru aclimatizare, von fi taiate si asezate în pozitia de montare.
 3. Se va aplica concomitent câte un strat de adeziv subtire (0,200.. .0,250 Kg/mp), atât pe suprafata suport cat si pe covorul sau dalele din PVC.
 4. Dupa cca. 20…40 minute de la aplicarea adezivului Prenadez sau 10.. 1 5 minute pentru Aracet D50, se va trece la lipirea Covorului prin presare manuala, evitându-se prinderea de aer sub fâsia de material.
 1. Dupa lipirea tuturor fâsiilor de covor sau dalelor, pardoseala se va presa cu ruloul metalic, cu rnâner lung (25…30 kg), îmbrăcat la exterior în bandaj elastic de cauciuc moale.
 2. Se vor îndeparta imediat orice urme de adeziv rămase pe suprafata covorului, se vor controla rosturile pentru a se realiza o lipire perfecta.
 3. In cazul în care este indicat în proiect se va executa sudarea rosturilor, aplicându-se un snur din PVC plastifiat; operatia se va executa cu aparatul de sudat tip Zinser.

4.5. Montarea pervazurilor

Dupa terminarea operatiunilor de montare a covorului din PVC, se va trece la montarea pervazurilor astfel:

 1. Peretii vor fi complet finisati, iar în zona de montare a pervazurilor, suprafata trebuie sa fie plana, neteda si uscată.
 2. Profilul pervaz din PVC se taie la lungime (nu se admit discontinuitati în câmp) si se va aplica prin lipire cu Prenadez 300 sau Romeltex 200.

Montarea se va face dupa 20…40 minute de la aplicarea adezivului pun asezarea la pozitie si presare puternica, în portiuni succesive de 50-60 cm; excesul de adeziv se va îndeparta imediat.

 1. Montarea pervazului din lemn se va face prin fixarea cu cuie a acestuia, în diblurile din lemn de brad, asezate la distanta de cca. 0,5 in odata cu turnarea dalei flotante de beton.

4.6. Finisarea pandoselilor

 1. Suprafata pardoselii din covor sau dalelor din PVC si a profilelor pervaz din PVC se vor curata de eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o cârpă aspră si uscată.

Petele mai rezistente de Prenadez 300 sau Romeltex 200 se vor curata cu diluant Prenadez 300 sau toluen.

Petele de Aracet D 50 se vor înmuia timp de 30 minute si se vor sterge cu o cârpa curata, aspră.

 1. Pardoseala se va sterge bine de praf, dupa care se va aplica un strat subtire si uniform de ceara pentru parchet care dupa ce va fi lasat să se usuce cca. 60 minute se va freca cu o cârpa curată si uscata pâna la lustruirea completa.

 

 1. Controlul calitatii lucrarilor

Verificari în vederea receptiei

Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

– respectarea proiectului în ce priveste calitatea materialelor si a desenului (modelului) pentru montarea covorului din PVC;

– covorul sa fie lipit pe toata suprafata fara colturi si margini nelipite sau umflaturi;

– rosturile între fâsiile de covor sa nu depaseasca diniensiunile admise si anume: 0,5 mm latime la covor si 0,4 mm latime la dale;

– suprafetele sa fie complet plane si netede; nu se admit umflaturi sau adâncituri;

– lipirea profilului pervaz din PVC să fie în linie dreapta pe toata suprafata în contact cu peretele;

– suprafata pardoselii sa fie curată si lustruita; nu se admit pete.

Pentru lucrarile gasite necorespunzătoare în urma venificarilor, Consultantul va dispune executarea de remedieri locale sau refacerea lucrărilor dupa caz.

 

 1. Masurare si decontare

Pardoselile din dale sau covor PVC se vor deconta la metrul pătrat de pardoseala, inclusiv pervazul aferent, conform planselor din proiect.

In costul pe metrul pătrat, corespunzător articolului de pardoseala din cantitativul de lucrari, se include si costul pentru executarea suprafetei suport în alcătuirea indicata în proiect.

 

 

Revino la inceputul articolului