parchet lemn masiv

 1. Generalitati
 • Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor din parchet din lemn masiv, cu lamba si uluc, din fag, stejar sau cer.

Specificatii pentru sapa din mortar de ciment sunt cuprinse la capitolul “Sape pardoseli”.

Concept de baza

Pardoselile din parchet care vor fi folosite la lucrare vor fi alcătuite astfel:

 1. Parchet montat prin lipire cu adeziv pe un strat suport din beton de pardoseala cu fata fin driscuita,turnat pe pământ natural sau de umplutura, amenajat corespunzator.
 2. Parchet montat prin lipire cu adeziv pe un strat suport din mortar de ciment sau pe suprafata unei sape suport “GIF” din ipsos, pentru pardoseli sau direct pe suprafata planseului de beton armat.
 3. Parchet montat prin batere în cuie pe un strat suport format din placi din fibrobeton asezate pe un strat de nisip uscat.
 4. Parchet montat prin lipire cu adeziv pe un strat suport din placi din fibre de lemn moi (poroase), bitumate si antiseptizate (tip BA) asezate pe un strat de egalizare din nisip uscat.

1.2. Standarde si normative de referinta

Standarde

 1. STAS 44-84 Produse petroliere. White-spirit rafinat.
 2. STAS 62-86 – Toluen.
 3. STAS 228/1-87 – Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generale de calitate.
 4. STAS 545/1-80 – Ipsos pentru constructii.
 5. STAS 790-84 – Apa pentru betoane si mortare.
 6. STAS 1500-78 – Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri.
 7. STAS 1667-76 – Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
 8. STAS 2111-90 – Cuie din sârma de otel.
 9. STAS 3360-86 – Smoala de huilă.
 10. STAS 7058-91 – Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.
 11. STAS 7848-78 – Plăci din fibre de lenin. Placi moi tip S, B si BA.
 12. STAS8625-90 Aditiv plastifiat mixt pentru betoane.
 13. STAS SS8819-88Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos în betoane si mortare.

Normative

 1. C 35-82 – Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta detalii de executie pentru asezarea (desenul) lamelelor de parchet si alcatuirea structurii straturilor, functie de materialele utilizate si destinatia încăperilor.

1.3. Mostre si testari

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, Antreprenorul va pune la dispozitie Consultantului spre aprobare urmatoarele mostre:

 1. Lamele de parchet, frizuri si pervazuri de dimensiunile, esenta de lemn si calitatea indicate în proiect.
 2. Plăci din fibre de lemn tip BA la dimensiunile, si calitatea indicate în proiect.
 3. Placi din fibrobeton.

Se va executa un panou-mostra cu dimensiunile de l000x1000 mm pe care se va monta parchetul conform cu indicatiile din proiect si se va supune aprobarii Consultantului, panoul- mostra rămânând pe santier pâna la terminarea si receptionarea lucrarilor.

 

 1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

– Executarea  pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc) efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea in incaperea recpectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

– Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este construit din plansee de beton sau beton armat, este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala. Curatarea se va aface cu maturi si perii.

– Armaturile sau sirmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite.

– Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

– Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instatii sanitare sau de incalzit centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si pardoseala.

 

3.Materiale si produse

3.1.  Materiale

Placi de fibrobeton.

Aracet D 50, conform STAS 7058-91 sau Crilororn DC 2100 (Râsnov).

3.2. Produse

Sapa suport “GIF”

–    din mortar din ipsos si nisip sau cenusa de centrale termoelectrice preparata pe baza urmatoarei

retete pentru 1 m3 de mortar, în greutate:

ipsos de constructii                                440 kg

nisip 0.. .3 mm                                      880 kg sau

cenusa de centrale ternioelectrice           500-650 kg

– ciment (Pa 35 , M30 sau F25)                90 kg

– disan (solutie apoasa 20 %)                    27 litri

– apa                                                       300 litri

Caracteristicile tehnice ale sapei suport “GIF”.

–    rezistenta mortarului

la 14 zile — cca. 60 daN/cm2

la 28 zile — cca. 80 daN/cm2

–    durata de întarire a mortarului – 3.. .4 ore

–    rezistenta fata de apa buna

–    îmbunatatirea izolarii fonice la zgomot de import cu cca. 2 dB.

–    densitatea specifica – 1760 kg/rn3 (cu nisip 0.. 3 mm)

–    900-1000 kg/m3 (cu cenusa de termocentrală)

Mortar de ciment

 

3.3.Livrare, depozitare, manipulare

Transportul lamelelor de parchet, a frizurilor de perete si pervazurilor se va face numai cu mijloace de transport acoperite si curate.

Pachetele cu piese de parchet, frizuri si pervazuri se vor depozita în stive, în încaperi închise (pentru a asigura o temperaturä constanta), pardosite cu lemn, ferite de umezeala si de razele soarelui.

Transportul placilor din fibre de lemn moi (poroase) se va face cu mijloace de transport acoperite, curate si uscate.

In timpul transportului placile vor fi asezate orizontal, în stive, pe sortimente.

Placile de lemn moi (poroase) se vor depozita în încaperi închise si uscate asezate în stive, functie de grosime, format si calitate; stivuirea se va face în pozitie orizontala pe suprafete plane (platforme).

Depozitarea ambalajelor (butoaie, bidoane metalice) cu toluen sau aracet se va face în magazii închise, aerisite, ferite de actiunea razelor solare, la temperatura de +50C … +40°C.

 

4.Executia pardoselilor

4.1. Lucrari care trebuie terminate înainte de începerea executiei pardoselilor

 1. Tencuielile interioare, inclusiv reparatiile la pereti si tavane, ca si pragurile între încaperi.
 2. Zugravelile si vopsitoria.
 3. Montarea tâmplariei, ferestre (inclusiv geamurile) si tocurile usilor.
 4. Instalatiile electrice si de încălzire (inclusiv probele de presiune).
 5. Turnarea stratului de beton simplu marca BC 3,5, cu grosimea de 80… 100 mm peste infrastructura pardoselii.
 6. Turnarea stratului suport din mortar de ciment sau asternerea stratului de egalizare din nisip uscat care vor acoperi toate denivelarile planseu1ui si eventualele conducte existente la suprafata acestuia; suprafetele acestor straturi trebuie sa fie plane.

4.2.  Stratul suport

Executarea sapei suport “GIF” din ipsos.

 1. Executarea sapei suport “GIF’ din ipsos, acolo unde este indicat prin proiect.

Grosimea sapei suport “GIF” va avea o grosime finala de 3 cm.

 1. Inainte de executarea sapei suport “GIF” suprafetele planseelor din beton se vor proteja prin:

–    aplicarea, cu pensula, a unui strat de amorsă de smoală plastifiată cu următoarea compozitie în volume:

20 parti smoală de huila tip B

10 parti ulei de antracen

–   umiditatea maximum 3%

–   starea suprafetei trebuie sä fie plana si orizontala (se admit sageti de maximum 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime si de maximum 1 mm sub rigla de 0,20 m).

–   suprafata va fi rezistenta (la zgârierea cu un cui sa nu ramâna urme mai adânci de 1 mm)

–   suprafata va fi netedä (fin driscuita) si nu va prezenta defectiuni ca: fisuri, crapaturi, gauri, umflaturi

Sapa suport “GIF” va îndeplini conditiile de mai sus.

Abaterile care pot fi admise sunt urmatoarele:

–   maximum doua neregularitati ale suprafetei, în orice directie, având adâncimea de maximum 2 mm sub dreptarul de 2 m lungime;

–   maximum 2 mm/m si maximum 5 mm de la un perete la altul ca abateri de planeitate.

Stratul suport din placi din fibrobeton sau din placi din fibre de lemn moi (poroase) va avea suprafata plana (se admit săgeti de maximum 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime).

Placile nu trebuie sä fie denivelate la rosturi; se admit denivelari izolate de maximum 2 mm.

 • Montarea parchetului

Montarea parchetului cu lamba si uluc prin lipire

 1. Montarea parchetului se va face prin lipire cu Aracet D50 sau Crilorom DC 2100 pe stratul de suport.
 2. Inainte de montarea parchetului suprafata suportului va fi curatata de praf iar piesele de parchet se vor sorta dupa fibra si culoare pentru 1-2 rânduri complete.
 3. Montarea se va începe cu lipirea frizurilor de perete la o distanta de 10…15 mm de perete si îmbinarea lor la colturi la 45°; frizurile se vor întepeni fata de perete cu pene asezate la cca 0,5 m distanta.
 1. Lipirea lamelelor de parchet se va face dupa minim 3 ore de la lipirea frizurilor.
 2. Lamelele se vor aplica dupa cca. 10 minute de la întinderea adezivului.
 3. Pentru o mai buna ancorare în câmp lamelele se vor bate din loc în loc în cuie, în dibluri montate în sapa.
 4. Asezarea lamelelor se va face conform desenului din proiect.
 5. Circulatia peste parchetul lipit este permisă dupa 24 ore de la aplicare.

Montarea parchetului cu lamba si ubuc prin batere în cuie

 1. Se vor fixa în cuie, de-a lungul peretilor, frizunile de perete la o distanta de 10…1 5 mm de perete.
 2. Frizurile de perete se vor întepeni fata de perete, cu pene asezate la cca 0,5 m distanta.
 3. Lamelele se vor bate începând de la frizul opus usii.

Lamelele vor fi batute strâns astfel încât lamba fiecarei piese sa intre strâns în ulucul celeilalte.

 1. Asezarea pieselor de parchet se va face conform desenului din proiect.

Finisarea parchetului

 1. Curătarea parchetului se va face după terminarea eventualelor reparatii la zugraveli si vopsitorii.
 2. Curatarea se va face mecanizat cu masina de raschetat sau cu masina de slefuit, această operatie putând începe numai dupa 4 zile de la montare.
 1. Se vor monta pervazurile din lenin masiv pnin batere în cuie sau prin lipine cu Aracet D50 sau Crilorom DC 2100.
 1. Dupa raschetare, parchetul se va lustrui imediat cu ceara de parchet dizolvata în white-spirit.

 

 1. Controlul calitatii lucrarilor

Verificari în vederea receptiei

Pe pancursul executiei lucrarilor se vor verifica:

–   respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a desenului (modelului) pentru montarea parchetului;

–   calitatea stratului suport care trebuie sa îndeplineasca toate conditiile de mai jos;

–   mentinerea umiditatii nisipului pentru stratul de egalizare sub 3% 70 parti toluen,care reprezinta un consum de 200 g/mp

–   aplicarea, cu pensula, în doua straturi, a unei pelicule de smoală plastifiată cu urmatoarea compozitie în volume:

60 parti smoala de hârtie tip B

20 parti ulei de antracen

20 parti toluen

care reprezinta un consum de 500 g/m2 (pentru ambele straturi).

 1. Pasta fluida pentru sapa suport “GTF” se va turna mecanizat cu ajutorul pompei, pâna la obtinerea grosimii de 3 cm, realizându-se o suprafata perfect plană.
 2. Pardoselile se vor aplica pe sapa suport “GIF’ dupa cel putin 72 ore de la turnare, când umiditatea ei nu va trebui sa depaseasca 5 %.
 3. Sapa suport “GIF” va fi bine protejată pâna la montarea pardoselii contra excesului de umiditate, a uscarii fortate, a înghetului înainte de uscare sau contra loviturilor, vibratiilor, etc.

Executarea stratului suport din placi din fibrobeton

 1. Executarea stratului suport se va face prin montarea placilor peste un strat de nisip uscat de cca 20 mm grosime, după curatarea prealabila a planseului de beton armat sau a stratului de beton de pardoseala turnat pe pamânt.
 1. Montajul placilor de fibrobeton cu grosimea de 35 mm va începe cu montarea la colturile incaperii a câte unei placi de ghidaj la nivelul necesar fata de linia de vagriz (dacă diagonala încăperii depaseste 4 m se vor monta plăci intermediare).
 2. Montajul continua cu primul rând de la peretele opus usii pnin aliniere la sfoară si nivelare dupa placile de ghidaj. Se va continua montajul în rândurile urmatoare cu rosturile tesute concomitent cu întinderea nisipului.
 1. Fiecare placa se va îndesa bine în stratul de nisip, lasându-se rosturi de 5-10 mm între placi si între acestea si pereti, rosturi în care nisipul uscat va fi turnat numai pe o înaltime de 20 mm.
 2. Rosturile dintre placi se vor umple cu pasta fluida realizată dintr-un amestec de ipsos – ciment-nisip 0.1 mm în proportie de 1:1:2 (în volume) la care se adaugă apa astfel încât sa se obtina o consistenta fluida si sa se poatä folosi în următoarele 20 minute.

Executarea stratului suport din placi din fibre de lemn moi (poroase) bitumate si anticorozive (tip BA).

 1. Montarea placilor cu grosimea de 20 mm se va face pe un strat de egalizare din nisip uscat.
 2. Umiditatea relativa a aerului în încaperea unde se monteaza plăcile trebuie să fie de maximum 65%.
 1. Montajul placilor se va face prin simpla asezare pe planseul de beton armat sau pe stratul de egalizare din nisip uscat si bine batut.
 1. Placile se vor aseza cu laturile paralele cu peretii, lasându-se între ele rosturi tesute cu lătimea 4…6 mm pentru a permite umflarea pe cele doua directii sub influenta umiditatii. Intre plăci si pereti rosturile vor fi de 10…15 mm latime.
 2. Suprafata stratului suport din placi din fibre de lemn tnebuie sa fie plan si orizontala iar placile trebuie sa se rezeme cu toata suprafata pe stratul de dedesubt.
 1. Lipirea parchetului se va face după trecerea unui interval de 24 ore de la fixarea definitivă a placilor, interval în care în încapere nu se va mai executa nici o alta lucrare.

Abateri limita admisibile

Stratul suport din beton de pardoseala, mortar de ciment sau planseul de beton armat pe care se va lipi parchetul trebuie sa îndeplineasca următoarele conditii:

Verificarea aspectului general al sapei “GIF” care nu trebuie sa prezinte: denivelari, ondulatii, fisuri, crapaturi, asperitati sau zgârieturi care depasesc 3 mm urme de reparatii locale, portiuni neacoperite cu mortar, pete, etc.

La terminarea executarii sapei suport “GIF” se vor încheia procese-verbale ca pentru lucrari ascunse în care sa se mentioneze gradul de calitate si de rezistenta fata de conditiile de exploatare.

Receptia sapelor suport “GIF” se va face pe baza urmatoarelor verificări:

–   rezistenta mortarului din ipsos si nisip sau cenusa de termocentrala, determinata pe cub va fi mai mare de 75% din marca prescrisa; rezistenta determinată va fi înscrisa în procesul verbal de lucrari ascunse care va fi prezentat Consultantului care va hotărâ definitiv asupra acceptării ei;

– grosimea indicata în proiect (determinata prin sondaj în punctele indicate de Consultant);

–   planeitatea suprafetelor;

–   gradul de netezire al suprafetelor.

Calitatea executiei pardoselilor se va constata dupa verificarea urmatoarelor conditii de calitate pe care trebuie sa le îndeplineasca suprafetele îmbracamintilor din parchet din lemn masiv, cu lamba si uluc si anume:

–   aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale;

–   planeitatea si orizontalitatea;

–  respectarea pantelor din proiect (daca este cazul);

–  montarea la acelasi nivel a pieselor de pachet, alaturate;

–  marimea rosturilor

– aderenta la stratul suport

Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare în urma verificarilor, Consultantul va dispune executarea de remedieri locale sau refacerea lucrarilor după caz.

 

6.Masurare si decontare

Pardoselile de parchet se vor deconta la metrul pătrat de pardoseală inclusiv pervazul aferent, conform planselor din proiect.

In costul pe metru patrat, corespunzator articolului de pardoseala din cantitativul de lucrări, se include si costul pentru executarea suprafetei suport, în alcatuirea indicata în proiect.

Revino la inceputul articolului