LUCRARI DE DEMOLARE

1.Generalitati

1.1. Obiectul specificatiei

Acest capitol se refera la lucrarile de demolare.

Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se va face de catre Contractor un releveu detaliat si o examinare a structurii.

Vor fi luate in considerare toate relatiile si legaturile cu proprietatile adiacente sau structuri vecine care pot fi afectate de lucrarile de demolare. Contractorul va verifica stabilitatea generala a structurii de demolat si se va informa asupra posibilelor elemente instabile. Se vor identifica elementele de legatura si se vor  proteja in vederea asigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare si de a asigura stabilitatea partilor structurale nedemolate inca. Pe tot parcursul lucrarilor de demolare se vor folosi metode, materiale si echipamente/utilaje astfel incat sa fie protejate vietile omenesti si valorile materiale.

1.2. Standarde si normative de referintă:

NP55-88 – Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor;
Legea 319/14.06.2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;
Norme generale din 28 februarie 2007 de aparare impotriva incendiilor.

2. Materiale

Materialele ce vor fi folosite pe durata lucrarilor de demolare vor fi in concordanta cu prezentul caiet de sarcini sau standardele relative la acest subiect.
Materialele rezultate din aceste lucrari vor fi indepartate de indata si nu vor fi stocate, dispersate sau refolosite in santier, exceptand cele aprobate de Consultant pentru acest scop. Acolo unde este necesar Contractorul va lua toate precautiile necesare pentru a preveni raspandirea noroiului si molozului pe drumuri de catre vehicule. Revine in sarcina Contractorului de a prevedea bene/ghene pentru transportul molozului, daca acest lucru nu a fost cerut de Consultant.
Nu se admite deversarea/introducerea molozului si a noroiului in canalizarea publica sau cursuri de apa.

 

 1. Executia lucrarilor

3.1. Lucrari premergatoare

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, trebuie sa se ia urmatoarele masuri obligatorii:

 • Curatirea santierului

La inceperea lucrarilor, chiar daca daca nu este specificat in contract sau in alt document, Contractorul va indeparta vegetatia si toate materialele organice de pe amplasament, acestea vor fi indepartate din  santier si se vor transporta in locurile aprobate pentru acest scop.
Inlaturarea pamantului vegetal prin excavari mari si sapaturi facute manual in teren incluzand taierea si inlaturarea radacinilor si bustenilor, se vor face protejand stucturile subterane cum ar fi conductele si canalele de drenare etc.
Lucrarile includ depozitarea materialului rezultat din e1iberarea terenului.

 • Protejarea zonelor de acces in care se executa demolarea;
 • Avertizarea asupra locului si trecerii periculoase printablite indicative;
 • Intreruperea retelelor de alimentare cu apa, electricitate, incalzire, gaze, canalizare;
 • Instruirea muncitorilor privind normele de tehnica a securitatii in munca si intocmirea fiselor de instructaj

Se vor lua masuri de evacuare a materialelor rezultate din demolari prin coborarea la exteriorul cladirii cu ajutorul scripetilor, mcaralelor, sau in cazul molozului, cu tuburi inchise din metal sau lemn.
Este necesara asigurarea alimentarii cu apa, pentru udarea periodica a tencuielilor si zidariilor, care prin demolare produc praf.
Se vor lua masuri pentru aprovizionarea santierului cu sculele si utilajele necesare demolarii: tarnacoape, spituri, rangi, baroase, ciocane preumatice, etc.

3.2. Punerea in opera propriu-zisa

Tehnologia si metoda de lucru depind de natura elementului care se demoleaza.
La lucrarile de demolare se va tine seama si de urmatoarele regului:

 • demolarea se incepe de la materialele de finisaj, precum si a acelor materiale de instalatii care se pot recupera: tamplariile, placaje de piatra naturala, dale, tuburi si conductori electrici, etc. (acestea se vor curata si depozita in conditii optime);
 • partile de constructie care nu prezinta stabilitate se vor darama din timp, pentru a evita accidentele;
 • nu se va demola nici un element de rezistenta pana nu s-au daramat toate elementele pe care le suporta;
 • lucrarile de demolare se vor desfasura pe un singur nivel, nu pe mai multe, chiar daca exista plansee rezistente intre ele;
 • se va interzice supraincarcarea planseelor cu caramizile si molozul rezultate;
 • se pot folosi provizoriu cabluri sau proptele pentru a sprijini zidurile care se darama;

Demolarea structurilor usoare, gardurilor, etc.

Contractorul va elibera amplasamentul numai prin demolarea cladirilor, gardurilor sau altor structuri mentionate in proiect sau la indicatia Proiectantului.
Componentele acestora se vor dezasambla, curata si depozita in stive.
Materialele care, in opinia Proiectantului, nu se pot refolosi se vor indeparta din santier catre locul special aprobat.
Materialele refolosibile vor  ramane in proprietatea Investitorului si vor fi pastrate si protejate de catre Contractor pana la ridicarea acestora din santier sau pana la terminarea contractului.

 Demolarea si degajarea structurilor

Structura se va demola, in general, in ordinea inversa construirii acesteia.

Elementele structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/taia  la dimensiuni potrivite  avand in vedere greutatea si marimea acestor elemente care cad, in conditiile de siguranta si la dimensiuni sub cele fata de care debitarea si transportul devine oneros.
Structurile includ: pereti, acoperis, tamplarie, elemente din beton si beton armat si alte tipuri, conform indicatiilor Proiectantului.
Zidariile de caramida: se vor demola prin scoaterea caramizilor bucata cu bucata (in cazul caramizilor subtiri si cu inaltime redusa) sau prin doborarea zidului pe toata inaltimea sa; operatia bucata cu bucata se executa cu tarnacopul sau cu ciocanul de zidarie, urmarind linia rosturilor orizontale; la aceste lucrari se urmareste recuperarea in vederea refolosirii a unui numar cat mai mare de caramizi.

Boltile se demoleaza prin prabusire, executandu-se cate un sant de-a lungul fiecarei nasteri a boltii.

Schele
Schelele folosite in aceste lucrari se vor realiza/ansambla conforn normelor in vigoare.

Orice schelar experimentat si competent poate realiza ridicarea unei schele legate independent. Contractorul se va asigura ca toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a asigura stabilitatea pe parcursul ridicarii acesteia. Se va tine cont de incarcarile suplimentare aduse schelei de molozul cazut pentru a nu se depasi incarcarea maxima admisa. Se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea caderii accidentale a molozului  pe/de pe platformele schelei. Schelele trebuie sa indeplineasca functiunile pentru care au fost instalate pe toata durata lucrarilor si sa respecte cerintele impuse de norme si reglementari.

Acolo unde esta necesar, schela va fi protejata pe tot perimetrul  acesteia spre drumuri, strazi sau pasaje pietonale prin executarea unei imprejmuiri din tabla de otel ondulata cu o inaltime de cel putin 2 m; imprejmuirea va permite evacuarea molozului,excavarea necesara pentru instalarea picioarelor de schela, suporti pentru imprejmuire, intretinerea si evacuarea schelei, semnalizari, iluminat etc.

Schelele din otel de tip “estacada” sau de tip “cadre cu legaturi” vor fi realizate in conformitate cu standardele/ reglementarile in vigoare; pretul unitar va include transportul, intretinerea, asamblarea, ancorarea, dezasamblarea, etc pentru o  inaltime maxima de 12 m, vor include platforme din elemente de 5 cm grosime (dulapi), parapeti, plasa de protectie si toate celelalte elemente de siguranta necesare pentru protectia lucratorilor.

Supervizarea lucrarilor

Contractorul va desemna o persoana competenta si cu experienta, autorizat in domeniu, pentru supravegherea si controlul lucrarilor pe santier.
Pentru beneficiar, va urmari lucrarile si va semna procesele verbale un diriginte de santier autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Succesiunea lucrarilor de demolare:

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, Contractorul va intocmi un program de lucru ce va fi supus aprobarii Proiectantului.  Programul va prezenta secvential lucrarile de demolare si metodele de operare, echipamentele si utilajele  propuse pentru lucrari, fiecare operatie va fi prezentata detaliat, cu duratele de timp aferente.

Constructorul va tine seama de posibilitatea uncr conditii climaterice severe ce pot aparea si pot afecta lucrarile.

Aprobarea programului Contractorului de catre Consultant nu exonereaza pe acesta de raspunderile contractuale.

Metode de demolare

Contractorul va propune o metoda de demolare astfel incat, in cazul structurilor partial demolabile, structura ce va ramane sa nu fie afectata. Contractorul va lua toate precautiile necesare pentru a asigura stabilitatea structurii ce nu se demoleaza, prin metode ce vor fi supuse aprobarii Proiectantului.

In cazul in care lucrarile de demolare nu pot fi executate in siguranta dintr-o parte a structurii, se vor folosi platforme de lucru. Structura se va demola, in general, in ordinea inversa construirii acesteia. Elementele structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si  marimea acestor elemente care cad. Molozul se va lasa sa cada liber doar in cazul in care nu pericliteaza si nu pune in pericol zonele invecinate.

Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de
rezistenta in timpul desfacerii/debitarii acestora.
In cazul placilor cu o singura deschidere, acestea vor fi taiate in fasii paralele cu directia principala de armare si demolate fasie cu fasie.
In general, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa prin  indepartarea a cat mai mult din
incarcarile moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elemente principale de rezistenta. Lucrarile temporare (sprijinirile) sa fie executate astfel incat sa suporte incarcarile cerute in cele mai defavorabile situatii. Sectiunile ce se demoleaza sa fie sprijinite de utilaje de ridicare corespunzatoare si apoi taiate si lasate pe sol controlat.

 1. Siguranta. Protectia muncii.

Pentru executarea lucrarilor din prezentul proiect se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:
– Legea 319/2006 – “Legea securitatii si sanatatii in munca”;
– H.G. nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
– H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;
– H.G. nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
– H.G. nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri coroborat cu Ord.MSP
nr.1193/2006;
– H.G. nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinlele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca;
– H.G. nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate  pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
– H.G. nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special  de
afectiuni dorsolombare;
– H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;
– H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata si completata;
– Pentru buna desfasurare a activitatilor de executie a lucrarilor mai sus amintite, in conditii de securitate si de mentinere a sanatatii lucratorilor in procesul muncii, se vor respecta urmatoarele cerinte de securitate si sanatate aplicabile pentru locurile de munca din santier.
– Materialele, eehipamentele si, in general, orice element care la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.
– Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis
decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta.
– Instalatiile electrice trebuie utilizate astfel incat sa nu prezinte perieol de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta
– Posturile de lucru mobile sau fixe, precum si instalatiile de ridicat si accesoriile de ridicare trebuie sa fie corespunzatoare normelor in vigoare.
– Conducatorii si operatorii vehiculelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.
– Trebuie luate masuri preventive pt. a se evita caderea in excavatii sau in apa a vehiculelor si masinilor.
-Instalatiile si echipamentele trebuie intretinute intr-o buna stare de functionare de catre personal cu pregatire in domeniul respectiv.
– Zonele cu acces limitat trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de semnalizare.
– Masuri pt acordarea primului ajutor si amplasarea in loc vizibil a panoului cu datele seviciului de urgenta.(Directiva 92/5 8/GEE.
-Luarea de masuri preventive pt. reducerea sau e1iminarea riscurilor de accidentare.
-Este necesar si obligatoriu instructajul precum si verificarea cunostintelor de NTS.
-Aparate de sudura (grupuri de sudura), precum si generatoare de acetilena vor trebui controlate inainta de inceperea si in timpul executiei sudurilor de catre serviciul “Mecanic sef” al intreprinderii sau al santierului respectiv.
– In timpul montajului se vor evita manevrele langa stalpii electrici aerieni pentru a nu se produce avarierea acestora.
-Sa vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase. Aceleasi norme vor fi respectate de benefieiar si executant.
Contractorul va asigura ca utilajele si echipamentele folosite indeplinesc  urmatoarele:
– Sunt in concordanta cu tipul si scopul lucrarii la care sunt folosite,
– Sunt manevrate de operatori cornpetenti si experimentati,
– Sunt intretinute in bune conditiuni de functionare pe toata durata lucrarilor.
Pe durata lucrarilor toti operatorii vor purta echipament de protectie  individual corespunzator cum ar fi: casti de protectie, ochelari de protectie, casti antifonice, masca si manusi de protectie.
Contractorul va instala plase de protectie, imprejmuiri si bariere etc. pentru a preveni accidentele sau vatamarile/ degradarile ce ar putea rezulta din caderile sau proiectarile de materiale si/sau moloz.
Atunci cand sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale, excavatoare hidraulice, ciocane pneumatice pentru lucrarile de demolare, se va avea in vedere ca nici una din partile componente ale acestor utilaje sa nu vina in contact cu retele subterane/ supraterane. Contractorul va informa in timp util toate autoritatile cornpetente cu privire la lucrarile ce se vor executa pentru a se reamplasa aceste retele, dupa caz.

 

 

Revino la inceputul articolului