Glafuri exterioare

 1. Generalitati

 1.1. Obiectul specificatiei

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor de glafuri metalice exterioare (tamplarie, soclu, atic, etc)

In cursul executiei lucrarilor de glafuri nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescriptii fara aprobarea prealabila – in scris – a proiectantului.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte in afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instructiunilor tehnice si normativelor in vigoare la data executiei lucrarilor.

Executantul prin laboratorul sau de santier sau prin colaborarea cu unitati de specialitate va efectua toate incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa asigure toate masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si anuntarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.

Lucrarile de glafuri exterioare si interioare nu se vor executa sub temperatura de + 10 C.

Oprirea executiei lucrarilor sub temperatura de + 10 C este determinata de conditiile termoclimatice reale existente efectiv pe santier pe perioada realizarii lucrarilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

 

1.2. Standarde si normative de referintă

SR ISO 6241:1998

 

1.3. Mostre si testări

Furnizorii de materiale vor prezenta investitorului, antreprenorului si arhitectului mostrare cu exemplare de glafuri, diverse alcatuiri, materiale, precum si paletare de culori.

 

 1. Receptia lucrarilor executate anterior montarii glafurilor, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul lucrarilor de glafuri va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialitati, in scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea in cunostinta de cauza realiza lucrarile sale de executie.

Inceperea executarii tencuielilor exterioare se va face numai dupa verificarea executiei urmatoarelor lucrari ca suport:

-montare stalpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperis

-executare inchideri exterioare perimetrale cu panouri din tabla

-montarea tocurilor usilor si ferestrelor.

-turnare soclu perimetral

-executarea termoizolatiei cu polistiren pe soclu

-montarea oricaror instalatii exterioare a caror executie ulterioara ar putea deteriora calitatea glafurilor.

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor fata de axe, grinzi si centuri.

Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest lucru decaland inceperea executarii glafurilor pana in momentul in care se va asigura suportul necesar.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa glafurile exterioare va trebui sa-si  realizeze lucrarile in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

 

 1. Materiale

 

 3.1. Straturi suport

Constituie straturi suport inchiderile exterioare din zidarie sau panouri termoizolante, precum si aticele din zidarie sau panouri termoizolante.

 3.2. Glafuri din tabla zincata

La ferestre, spatiul dintre tabla si suport va fi umplut cu material fonoabsorbant. Se vor urmari solutiile de montaj oferite de producator.

La atic – tabla va avea panta spre exterior de minim 1,5%

La soclu –  se va avea in vedere montarea intre soclu si termosistemul de fatada a unui glaf prefabricat fixat in suruburi speciale (a se vedea specificatii furnizor) compatibil cu termosistemul. Functiunea acestuia va fi de scurgere ape pluviale, la picatura, protectie soclu, dar si de protectie a termosistemului  de rozatoare, etc

 3.3. Necesar de materiale

Conform specificatii producator.

 1. Executia lucrarilor de glafuri

 4.1. Lucrari premergatoare

Se executa si se verifica toate lucrarile de inchideri perimetrale si izolatii hidrofuge si termice.

 4.2. Punerea in opera propriu-zisa

4.2.1. Executarea straturilor suport, se va face in conformitate cu prevederilor proiectului.

4.2.2. Executarea glafurilor din tabla se face astfel:

 • peste stratul suport se asigura un strat – bariera de vapori din folie de polietilena, un strat izolator – garnitura EPDM, si stratul de izolare termica si fonica din polistiren expandat rigid(EPS) 2cm.
 • se asigura panta glafului de minim 1.5%, spre exterior.
 • glaful se prevede cu “nas” avand hmin=4cm. Distanta intre fata interioara a “nasului” si fata peretelui va fi min. 3cm
 • pe stratul suport se fixeaza cleme prin prindere cu suruburi. Puctele de fixare vor primi protectie hidro cu mastic si/sau silicon, inainte de fixarea propriuzisa a glafului. Glaful se fixeaza prin clipsare pe cleme. Se vor evita pe cat posibil strapungerile glafului cu alte elemente de prindere, pentru a preveni infiltratiile de apa.
 • Imbinarea intre doua tronsoane de tabla se face cu dublu falt.

 4.3. Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile de glafuri se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrarile exterioare nu se vor executa pe ploaie, soare direct  sau vant puternic.

Lucrarile de glafuri se aplica numai pe suport uscat.

Materialele utilizate la lucrarile de glafuri se depoziteaza in medii incalzite.

 

 1. Controlul calitatii lucrarilor

 5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile de glafuri.

Se verifica si se remediaza abaterile golurilor, pozitia tocurilor.

Se verifica continuitatea si planeitatea suprafetelor, inclusiv straturile suport.

 5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor de glafuri si a lucrarilor de glafuri executate.

5.2.1. Continuitatea si aderenta de stratul suport a glafurilor se vor verifica prin metode nedistructive (vizual, usoara ciocanire, etc.).

5.2.2. Se verifica respectarea dimensiunilor si pantelor din proiect.

5.2.3. Glafurile din tabla vor avea suprafata plana, fara discontinuitati, urme de zgariere, lovire.

 1. Masurare si decontare

La metrul liniar (conform specificatii furnizor)

 

 1. Receptia lucrarilor

 7.1 Receptia preliminara

La receptia preliminara a lucrarilor se va incheia proces verbal de lucrari ascunse.

Receptia preliminara se se face pe faze de lucrari, la cererea beneficiarului.

La receptie se verifica

 • respectarea standardelor , respectarea dimensiunilor din proiect, asigurarea izolarii conform prevederilor din proiect si ale caietului de sarcini.
 • pozitionarea corecta astfel incat sa nu fie astupate golurile de scurgere ale tamplariei.

Nu se admit urme de zgariere, urme vizibile de reparatii locale, asperitati, pete, urme de lovire etc.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de prevederile proiectului privind conditiile tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.

In zonele cu defecte majore lucrarile se refac integral.

7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

 

 

 

 

 

Revino la inceputul articolului