Zidarii interioare

 1. Generalitati
 • Obiectul specificatiei

In acest capitol se includ specificatiile pentru zid─ârii din c─âr─âmizi si blocuri ceramice, zid─ârii din blocuri mici din agregate usoare, blocuri mici si placi BCA.

Prezentul caiet de sarcini se aplic─â la execu╚Ťia pe ╚Öantier a lucr─ârilor de zid─ârii ╚Öi cuprinde condi╚Ťiile tehnice pentru:

– materiale necesare pentru prepararea mortarului;

– prepararea, transportul ╚Öi punerea ├«n oper─â a mortarului;

– executarea zid─âriilor din c─âr─âmizi si blocuri ceramice, zid─ârii din blocuri mici din agregate usoare, blocuri mici si placi BCA

– controlul calit─â╚Ťii materialelor, a zid─âriei executate ╚Öi a dimensiunilor indicate ├«n proiect.

├Än cursul execu╚Ťiei lucr─ârilor de zid─ârii nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor prescrip╚Ťii f─âr─â aprobarea prealabila ├«n scris a proiectantului.

Constructorul ╚Öi beneficiarul sunt obliga╚Ťi s─â respecte ├«n afara caietului de sarcini toate prevederile standardelor, instruc╚Ťiunilor tehnice ╚Öi normativelor ├«n vigoare la data execu╚Ťiei lucr─ârilor.

Executantul, prin laboratorul s─âu de ╚Öantier sau prin colaborarea cu unit─â╚Ťi de specialitate, va efectua toate ├«ncerc─ârile ╚Öi determin─ârile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat să asigure toate măsurile tehnologice și organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

├Än cazul ├«n care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune ├«ntreruperea lucr─ârilor ╚Öi anun╚Ťarea Proiectantului pentru ca de comun acord s─â se ia masurile de remediere ce se impun.

Lucr─ârile de zid─ârii nu se vor executa sub temperatura de +5┬░C.

Oprirea execu╚Ťiei lucr─ârilor sub temperatura de +5┬░C este determinat─â de condi╚Ťiile termoclimatice reale existente efectiv pe ╚Öantier pe perioada realiz─ârii lucr─ârilor indiferent de anotimpul ├«n care se produc aceste fenomene.

Marca mortarului, definit─â conform STAS 1030-85 se stabile╚Öte prin proiect, pentru fiecare element de construc╚Ťie.

 

Concepte de baz─â

– Peretii portanti interiori si exteriori din zidarie trebuie sa reziste la sarcinile verticale, sarcinile orizontale si la alte solicit─âri rezultate din functiunile spatiilor pe care le ├«nchid.

– Peretii neportanti interiori si exteriori trebuie sa reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje, la presiunea v├óntului si la alte solicit─âri rezultate din functiunile spatiilor pe care le ├«nchid.

– Peretii portanti si neportanti trebuie s─â asigure protectia termica, fonic─â si acustic─â fundatiilor pe care le ├«nchid.

Domeniile de utilizare a peretilor din zidarie.

Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa zidariile în conformitate cu normativele si STAS- urile în vigoare.

In tabelul de mai jos se prezint─â o schema simplificata cu domeniile de utilizare a materialelor de baz─â pentru zidarii.

 

Sim

bol

Materialul de baza Destinatia Conditii de mediu Gradul de rezistenta la foc si

la explozie

Gradul de

izolare fonica

Gradul de protectie

Antiseismica

 

 

A

 

 

Caramizi si blocuri ceramice

 

– Zidarie simpla, armata sau complexa pentru pereti portanti sau nepoluanti la pereti de ├«nchidere sau compartimentare

– Zidarie mixta la ziduri de subsoluri

 

Grosimea minima a zidurilor de caramida sau de blocuri rezulta din tabelul din ANEXE

Zidaria din caramida si blocuri ceramice este incombustibila si are rezistenta la foc diferentiata în functie grosimea ei. La peretii antifoc nu se vor folosi blocuri cu goluri orizontale. Indicele de zgomot
aerian trebuie s─â
corespunda
cu STAS
6150-68
Se alcatuieste si se dimensioneze în conformitate cu normativele P 100-78 sii P 2-75 (cu modificarile ulterioare). La peretii portanti nu se vor folosi caramizi si blocuri cu goluri orizonta!e
 

 

B

Zidarie din blocuri mici de beton cu agregate usoare (inclusiv lianti, cu LZA si blocheti produsi cu cenusa de temoceatrala  

– Pereti exteriori sau interiori portanti sau nepoluanti cu structura omogena sau cu structura mixta ├«n combinatie cu alte materiale

 

Idem ca mai sus

-Umiditate relativa
interioara max. 60-85% în fnnctie de materialul de alcatuire a blocurilor

 

 

Idem ca mai sus

Indicele de zgomot aerian se stebileste în conformitate cu
Normativul C
14-78
 

Idem ca mai sus cu completarile din C 14-78

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Blocuri mici si placi din BCA

 

 

 

– Pereti neportanti (de umplutura) de ├«nchidere sau compartimentare

– Pereti portanti rezisient─â
– Pereti ├«n trei straturi

Izolarea termica se
alcatuieste în
conformitate cu
Instructiunile tehuice
P104-78
– Umiditate relativa interioara max.60% fara masuri de protectie. Masuri de protectie conform Normativului
P104-78
 

 

 

 

7 ore la grosime 20 cm

 

 

Indicele de zgomot aerian se stabileste în conformitate
cu P104-78

 

 

 

Se alcatuieste si se dimensioneaza în conformitate cu anexa 5 la Instructiunile tehnice P 104-78

 

 

D

I

Blocuri si placi din ipsos

– Pereti simpli iteriori (sau un singur strat)
– Pereti dubli interiori (cu izolatie fonica la mijloc)
– Umiditate relativa interioara max.60┬░/o fara masuri de protectie. Masuri de protectie conform Normativului
C198-79
 

 

2,5  ore la grosime 7 cm

Indicele de zgomot aerian se stabileste în conformitate
cu C 198-79
 

Pâna la gradul 6 fara masuri speciale de protectie antiseismica

 

E

 

 

Caramizi si piese presate din sticla

– Pereti exteriori si interiori neportanti la case de scari, ancadramente de usi, supralumini la coridoare, peret despartitori, etc.  

Umiditate relativa interioara max .35%

 

1,35 ore

 

.

 

 

 • Standarde si normative de referint─â

CR6:2006: Cod de proiectare pentru structuri din zid─ârie

P100-1-1:2006: Cod de proiectare seismic─â – Partea I: Prevederi de proiectare pentru cl─âdiri

SR EN 772 ÔÇô1:2001: Metode de ├«ncercare a elementelor pentru zid─ârie. Partea 1: Determinarea rezisten╚Ťei la compresiune

SR EN 998-2:2004: Specifica╚Ťie a mortarelor pentru zid─ârie. Partea 2: Mortare pentru zid─ârie.

SR EN 1996-1-1:2006: Proiectarea structurilor de zid─ârie ÔÇôPartea 1-1: Reguli generale pentru structurile din zid─ârie armat─â ╚Öi nearmat─â

SR EN 1996-3:2006: Proiectarea structurilor din zid─ârie ÔÇôPartea a 3-a: Metode simplificate de calcul pentru structurile din zid─ârie simpl─â

P2-85 Normativ privind alc─âtuirea si calculul structurilor din zid─ârie.

C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zid─ârie si tencuial─â.

C 126-75 Normativ pentru alc─âtuirea si executarea zid─âriilor din caramizi si blocuri ceramice.

C l4-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucr─ârile de zid─ârie.

P 104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor, planseelor si acoperisurilor din elemente BCA.

C 190-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia peretilor despartitori din placi de fosfogips si ipsos cu zgura expandat─â.

P68-74 Normativ privind gradul de protectie termica a cl─âdirilor.

C 125-81 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a cl─âdirilor.

C 139-79 Instructiuni tehnice pentru executarea zid─âriilor din piatra bruta.

C 16-79 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor si instalatiilor aferente.

C 56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

C 198-79 Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie si montaj a plăcilor si fâsiilor de pereti din ipsos si alte materiale locale.

P 100-91 Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice.

C 140-79 Normativ pentru executarea lucr─ârilor de beton si beton armat.

C 19-79 Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor în constructii.

N.P.22-77 Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenta la foc, categoriei si clasei de pericol de incendiu a constructiilor, instalatiilor si depozitelor.

N.P.23-77 Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea elementelor de constructie.

STAS-6233/76 Cimenturi, adaosuri minerali si aditive clasificare si tehnologie.

STAS-902 1/78 Var hidratat în pulbere pentru constructii.

STAS-39 10/1-76 Var pentru constructii.

STAS-5445/l-75 Ipsos pentru constructii.

STAS-790/73 Apa pentru mortare si betoane.

STAS-8036/72 Beton celular autoclavizat. Gaz metan, conditii tehnice generale de calitate.

STAS-1030/70 Mortare obisnuite pentru zid─ârie si tencuieli. Clasificare si conditii tehnice.

STAS- 10833/76 Beton celular autoclavizat. Elemente nearmate.

STAS-6029/74 Blocuri mici din beton cu agregate usoare.

STAS-1480/63 Placi si fâsii din ipsos pentru pereti despartitori.

STAS-3281/75 Produse ceramice. Clasificare.

STAS-2945/73 C─âr─âmizi de constructie din argil─â ars─â.

STAS-8560/74 Caramizi de constructie din argila ars─â.

C─âr─âmizi si blocuri cu goluri orizontale.

STAS-457/80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Conditii tehnice de calitate. Formate si dimensiuni.

STAS-10501/l,2/76 Corpuri ceramice pentru pereti si cl─âdiri. Conditii tehnice de calitate, forme si dimensiuni.

STAS-l836/73 Produse termoizolatoare din diatomit.

STAS-10690/76 C─âr─âmizi presate din sticl─â cu goluri.

STAS-2863/l.2-76 Piese presate din sticl─â pentru constructii. Constructii tehnice generale de calitate. Forme si dimensiuni.

STAS-8600/70 Tolerante în constructii, sistem de tolerante dimensionale.

STAS-l0104/75 Constructii de zidarie. Principii si metode pentru calculul sectiunilor.

STAS-l0109/0/75 Constructii civile, industriale si agricole. Lucrari de zidarie.

 

 • Mostre si test─âri

Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zid─ârii.

Contractorul va furniza Inginerului:

a)Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar.

b)Buletine de laborator executate de fiecare data c├ónd este necesar s├Ą se schimbe furnizorul unui material.

c)Certificate de calitate pentru adaosuri si materiale folosite (ciment, nisip, arm─âturi, c─âramizi, blocuri, etc.).

Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacă sunt cerute prin specificatii sau de către Inginer se vor suporta de Contractor, adică se vor include în preturile unitare pentru lucrările de zidărie.

Inaintea începerii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.

Peretii mostr─â se execut─â acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se vor distruge sau deteriora.

 

 1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

 

Antreprenorul lucr─ârilor de zid─ârie va trebui s─â se sincronizeze cu celelalte specialit─â╚Ťi, ├«n scopul ob╚Ťinerii de la ace╚Ötia a ansamblului de planuri de detalii ale lucr─ârilor lor pentru a putea, ├«n cuno╚Ötin╚Ť─â de cauz─â, realiza lucr─ârile sale de execu╚Ťie.

├Änceperea construirii zid─âriilor din B.C.A. se va face numai dup─â verificarea execu╚Ťiei urm─âtoarelor lucr─âri ce constituie suportul pe care se realizeaz─â zid─âriile:

– calitatea pl─âcilor la cota +0,00 ╚Öi -1,00;

– calitatea st├ólpilor ╚Öi a grinzilor principale;

– turnare pere╚Ťi B.A.

La recep╚Ťie se verific─â respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigur─â rezisten╚Ťa ╚Öi stabilitatea, a abaterilor, a pozi╚Ťion─ârii elementelor fa╚Ť─â de axe, grinzi ╚Öi centuri.

Elementele care nu ├«ndeplinesc condi╚Ťiile de calitate se demoleaz─â ╚Öi se refac corect. Acest lucru decal├ónd ├«nceperea lucr─ârilor de zid─ârii din B.C.A. p├ón─â ├«n momentul ├«n care se va asigura suportul necesar execut─ârii.

Recep╚Ťia preliminar─â se efectueaz─â atunci c├ónd toate lucr─ârile prev─âzute ├«n documenta╚Ťie sunt complet terminate, toate verific─ârile sunt efectuate ├«n conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de recep╚Ťie examineaz─â lucr─ârile fa╚Ť─â de prevederile proiectului privind condi╚Ťiile tehnice ╚Öi de calitate de execu╚Ťie, precum ╚Öi constat─ârile ├«n cursul execu╚Ťiei de c─âtre organele de control.

Se ├«ncheie proces verbal de recep╚Ťie conform prevederilor ├«n vigoare specific├óndu-se eventualele remedieri necesare.

Plec├ónd de la planurile generale de arhitectur─â ╚Öi de la planurile sale, antreprenorul care va executa lucr─ârile de zid─ârii va trebui s─â-╚Öi┬á realizeze lucr─ârile ├«n perfect─â sincronizare cu celelalte p─âr╚Ťi implicate.

 

 1. Materiale si produse

 

 • Materiale

Materiale si produse principale:

In cadrul acestor specificatii sunt luate în considerare materialele si produsele principale la executia zidăriilor curente.

Materialele si produsele se pot clasifica în functie de rolul lor astfel:

a) Materiale de baza — caramizi, blocuri, placi

b) Materiale auxiliare – mortare, armaturi

c) Accesorii – piese de prindere, ancore, etc.

 

Materiale principale

Simbol Tipuri de pereli Materiale Caracteristici Norma tehnica
 

 

 

A

 

 

 

 

Pereti din zidarie, caramida si blocuri ceramice

-Caramizi pline presate pe cale umeda, marca 50, 100 240 x 115 x 63 mm STAS 457/1980
-Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale,marca 50,100

 

240 x 115 x88 (138) mm

290 x 140 x 88 (138) mm

290 x 240 x 138 (138) mm

365 x 180 x 138 mm

 

STAS 5185/I-86

STAS 5185/II-86

-Caramizi si blocuri ceramice cu goluri orizontale 290 x 240 x 188 mm

290 x 290 x 138 mm

STAS 8560/1980
 

B

 

Pereti din blocuri mici cu goluri din beton cu agregate usoare si grele -Blocuri mici cu goluri din beton cu agregate usoare si grele  

290 x 240 x 188 mm

STAS 6029/1980

B.S. 2088/1968

B.S. 1364/1968

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Pereti din blocuri sau placi BCA

Blocuri pentru zidarie din beton celular autoclavizat GBN -50, GBN ÔÇô 35 (15) 20 x 30 x 60 cm

20 x 24 x 60 cm

 

STAS 10833/1980

GBC ÔÇô 50 49 x 24 x 20 cm
Placi pentru zidarie din beton celular autoclavizat 7,5 x 24 x 60 cm

10 x 24 x 60 cm

12,5 x 24 x 60 cm

15 x 24 x 60 cm

 

 

 

D

 

 

 

 

Pereti din blocuri, placi sau panouri din ipsos si alte materiale

Blocuri si placi de ipsos 500 x 200 x 125(250)

666 x 500 x 70

N.T.R. 1293/1980
Placi din ipsos cu miez din materiale usoare termo si fonoizolante  

666 x 500 x 70

 

C 190/1973, C 198/1979

Panouri si placi din gips-carton Diverse Import

 

C─âr─âmizile, blocurile si alte materiale pentru zid─ârie vor fi solide, nu vor prezenta fisuri, sparturi si alte defecte care ar putea afecta aspectul si rezistenta zidariei.

Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci când sunt murdare sau unse.

Materialele de zidarie care prezinta sparturi, deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele admise, vor fi sortate si respinse cu aprobarea Consultantului.

 

 • Amestecuri

MORTARE

TIPURI PRINCIPALE COMPOZITIE

(la 1 m3)

Ciment

kg

Var

m3

Nisip

kg

Apa

m3

Aracet

kg

Mortare pentru zidarii caramizi pline sau din blocuri de beton cu agregate usoare (var pasta sau var hidratat) :

– M-10Z (var-ciment)

 

 

F/25-117

M/31-112

 

 

0,100

 

 

1660

 

 

0,310

– M ÔÇô 25Z (ciment-var) F/25-165

M/31-157

0,100 1660 0,305
– M ÔÇô 50 Z (ciment-var) F/25-165

M/30-157

0,090 1600 0,305
– M-100 Z (ciment-var)

– M-100 Z (ciment)

M/30-275

M/30-323

0,060

1600

1600

0,310

0,310

 

TIPURI PRINCIPALE COMPOZITIE

(la 1 m3)

Ciment

kg

Var

m3

Nisip

kg

Apa

m3

Aracet

kg

Mortare pentru zidarii de BCA (parti)

– pentru rosturi obisnuite

1

1

0,7

1

7

10

– mortar adeziv 3 1 1 1
– mortar pentru placi 1 0,4 5
Mortar pentru zidarie din caramizi de sticla (parti) 1 0,25 3
Pasta pentru zidaria placilor de ipsos Întârzietor priza

(g)

Apa

(l)

Ipsos

(kg)

2 0,7 1

 

Mortarele pentru zidarii pot fi preparate si cu cenusă de termocentrală, conform completărilor la Instructiunile tehnice C 17-78 publicate în Buletinul Constructiilor nr.6/1980.

Pentru specificatii cu privire la mortare pentru zidarii, se va consulta capitolul Mortare pentru zidarii.

Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebuie sa corespunda normelor urmatoare:

– Var hidratat ├«n pulbere pentru constructii┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 9201/80

– Var pasta┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 146/70

– Argil─â pentru mortare pe baza de ciment┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 4686/71

– Ipsos pentru constructii┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 545/71

– Cimenturi┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 1500/77

– Aracet pentru mortare┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 388/80

– Agregate, nisip natural de carier─â┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 1667/76

– Apa┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 970/73

– Adeziv plastifiant Disan┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 7514/70

– Acceleratori pentru ├«ntarire┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 2703-80

– Int├órzietori de priza┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á C17-1978

– Aditiv impermeabilizator┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á STAS 8573-78

 

 • Livrare, depozitare, manipulare

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zid─ârii cantitatile necesare conform programului de lucru.

Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator pentru întreaga cantitate necesara.

Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomandă manipularea lor mecanizată pe tot traseul de transportat pâna la punctul de lucru.

Manipularile se vor face îngrijit, cu atentie pentru a se evita degradarile (ciobiri, spargeri, fisurari, etc).

Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, în stive, grămezi, lăzi, containere, în locuri ferite si protejate.

Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca să se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvată de uscare si temperatura la punerea în opera.

Materialele pentru zidărie se vor pastra în stare uscata, ferite de actiunea ploii, zapezii, soarelui.

 

 1. Executia lucrarilor

4.1. Lucrari premergatoare

Se vor inspecta zonele si conditiile în care urmeaza sa se execute zidariile.

Nu se vor începe lucrarile înainte de întrunirea conditiilor satisfacătoare.

Inainte de închiderea cu zidarie a unui spatiu, se vor îndeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi închisa.

Inainte de începerea executiei, se vor pregati:

degajarea frontului de lucru;

– pregatirea zonelor de amplasare a schelelor;

– asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;

asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a materialelor de zidărie si a mortarului;

aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;

montarea schelelor, balustradelor de protectie;

– punerea ├«n functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;

– verificarea pompei de mortar si probarea ei;

– trasarea si verificarea ax─ârii zidariei;

– verificarea si ├«ndreptarea materialelor verticale si orizontale care leag─â zid─âria de structura;

– pozitionarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc.;

rectificarea unor neregularit─âti din structur─â;

 

4.2. Punerea in opera propriu-zisa

Execu╚Ťia zid─âriilor se va face numai dup─â recep╚Ťionarea lucr─ârilor de betoane, care trebuie s─â ├«ndeplineasc─â condi╚Ťiile prev─âzute la capitolul – Lucr─âri de betoane.

Se va verifica pozi╚Ťia ╚Öi alc─âtuirea corect─â a carcaselor de arm─âtur─â pentru st├ólpi.

Se vor folosi maxim 15% c─âr─âmizi sparte, ├«nsa cel pu╚Ťin ┬Ż dintr-un bloc.

La punerea în operă, blocurile/placile de zidarie vor fi curate, fără praf și vor avea umiditatea necesară. Blocurile trebuie udate înainte de zidire, pentru a nu extrage apa din mortar. După desfacerea foliei protectoare se procedează la udarea, în stivă, de sus în jos cu furtunul.

Zidirea ├«ncepe de la col╚Ť.

Grosimea nominal─â a rostului de mortar se recomanda a fi 1,4 cm.

La pozi╚Ťionarea blocurilor ├«n locul ciocanului tradi╚Ťional de zidar se va utiliza un ciocan de cauciuc. Te╚Öirea se face la jum─âtate de bloc.

Golurile de ferestre ┼či u┼či vor avea fe╚Ťele laterale simple ┼či vor fi dimensionate conform STAS 467082 ÔÇ×Goluri pentru u┼čile ┼či ferestrele cl─âdirilor de locuit ┼či social culturale, industriale ┼či agrozootehniceÔÇŁ.

T├ómpl─âria se fixeaz─â de elementele de zidarie cu ┼čuruburi ├«n┼čurubate ├«n dibluri din material plastic.

 

Rosturi

– grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm;

– grosimea rosturilor verticale este de 10 mm;

umplerea rosturilor se face mai putin 11,5 cm de la fata zidului;

– la realizarea rostului orizontal se va avea grij─â ca mortarul s─â acopere toat─â suprafa╚Ťa blocurilor de zidarie., p├ón─â la muchii, mortarul ├«n exces ├«ndep─ârt├óndu-se cu mistria;

– execu╚Ťia se va face ├«n r├ónduri orizontale;

– se vor asigura ╚Öan╚Ťurile, golurile ╚Öi ni╚Öele prev─âzute ├«n proiect pentru montarea traseelor de instala╚Ťii.

 

Ancoraje

Ancorarea zidăriei de structura clădirii (stâlpi, diafragme) se face cu mustătile din otel beton prevazute în structură si/sau în zidărie, sau agrafe fixate cu bolturi împuscate sau forate.

Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si rostul între zidarie si structură se umple complet cu mortar.

Barele de armătură prevazute în zidărie sc vor pozitiona corect, iar grosimea rostului de

mortar va acoperi corespunz─âtor barele de armatura.

Zid─ârie mixt─â (complexa)

–┬á┬á┬á de regula arm─âtura st├ólpilor se face ├«n carcase, care se monteaz─â ├«naintea executiei zidariei;

–┬á┬á┬á┬á mustatile de leg─âtura din rosturile zid─âriei vor str─âbate carcasele st├ólpilor si vor avea marginea de ancoraj necesara;

–┬á┬á┬á mortarul din rostul orizontal al zid─âriei pe latura adiacent─â st├ólpului se las─â neumplut 2 cm;

–┬á┬á┬á┬á turnarea betonului ├«n st├ólpi se face ├«n straturi cu ├«n─âltimea de cca. 1 m dup─â udarea prealabila a zid─âriei si cofrajului: ├«ndesarea se face manual cu vergele.

–┬á┬á┬á┬á deasupra si dedesubtul golurilor de zid─ârie (├«n primul rost de la gol, se vor prevedea arm─âturi orizontale, care se vor ancora de la gol 500 mm:

 

Alte prescriptii

–┬á┬á┬á┬á zidaria se ├«ncepe de la colturi;

–┬á┬á┬á┬á ├«ntreruperile se lasa sub forma de trepte;

–┬á┬á┬á la ├«ntreruperea lucrului nu este permis─â asternerea mortarului peste ultimul strat de c├Ąr─âmizi sau blocuri;

Suprafetele verticale se vor peria în timpul executiei si se vor pastra în stare de curatenie.

Spatiul dintre tocurile tâmplăriei si zidarie (când se montează anterior) vor fi bine umplute cu mortar;

Deasupra golurilor, acolo unde se indică în planse, se vor prevedea buiandrugi din beton armat (prefabricati sau monoliti, conform detaliilor anterior aprobate si armati corespunzator specificatiilor:

Se vor prevedea piesele înglobate în zidărie necesare prevăzute în planuri si specificatii (ghermele, dibluri, piese metalice înglobate, etc.) a caror schite au fost aprobate în prealabil de inginer.

 

Cur─âtirea si protectia lucr─ârilor

Lucrarile se vor executa mentinând pe cât posibil o stare de curătenie corespunzatoare, se îndeparta resturile de mortar de pe laturi, înainte de a se întari.

Zidaria trebuie sa rămână curată, fara pete de mortar, sau cu scurgeri de mortar.

Suprafetele de zidărie vor fi protejate pe durata executiei lucrărilor atunci când nu se lucrează la ele.

Pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada întreruperii lucrănilor, zidurile expuse se vor proteja la partea superioara cu folii de polietilena.

 

4.3. Abateri admisibile

Suprafetele peretilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de nivel, nivela în montura de lemn, (boboboc), coltarul de lemn sau metal la 90° echere mari de lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15, sablare sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare zidariei.

La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:

 1. La dimensiunile zidurilor:

-latimea de pâna la 10 cm : +/-  4mm;

-latimea de 15 cm: +4 ┬ásau – 6mm;

-latimea de 20 cm: + 5 sau – 7mm;

-latimea de 25 cm: + 6 sau – 8mm;

-latimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau 10 mm;

 1. La dimensiunile golurilor:

–┬á┬á┬á egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm; egal mai mare de 1 m: – 15 mm, – 10mm;

 1. La dimensiunile în plan ale încaperilor:

– latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm;

latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm;

 1. La dimensiunea rosturilor:

–┬á┬á┬á┬á verticale: + 3, 2 mm;

–┬á┬á┬á┬á orizontale: +3, – 2 mm;

 1. La planeitatea suprafetelor:

–┬á┬á┬á 8 mm la 2,5 m ├«n orice directie:

 1. La rectiliniaritatea muchiilor:

–┬á┬á┬á 4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea;

 1. La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:

–┬á┬á┬á┬á 6 mm la metru sau 10 mm pe etaj;

 1. Abateri fat─â de orizontala asizelor:

–┬á┬á┬á 3 mm la metru sau 15 mm pe toat─â lungimea peretelui.

 

4.4. Defecte ce nu se admit

Se consider─â defecte ce trebuie remediate prin refacere partial─â sau totala a lucr─ârilor, functie de cum va decide Consultantul, urmatoarele:

– nerespectarea prezentelor specificatii;

– folosirea materialelor necorespunzatoare;

trasare si executie gresita fata de axe;

executia de goluri, dibluri, ghermele, piese înglobate, în alte pozitii decât cele specificate în

planuri si schite;

 

4.5. Influenta conditiilor meteorologice

Lucr─ârile de zid─ârii nu se vor executa sub temperatura de +5┬░C.

Oprirea execu╚Ťiei lucr─ârilor sub temperatura de +5┬░C este determinat─â de condi╚Ťiile termoclimatice reale existente efectiv pe ╚Öantier pe perioada realiz─ârii lucr─ârilor indiferent de anotimpul ├«n care se produc aceste fenomene.

 

5. Controlul calitatii lucrarilor

Pentru asigurarea calit─â╚Ťii lucr─ârilor, se va efectua un control tehnic permanent de c─âtre constructor ╚Öi beneficiar, care au sarcina de a urm─âri sistematic executarea lucr─ârilor de zid─ârii.

             5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile

Constau în:

– calitatea materialelor ╚Öi produselor aprovizionate;

– compozi╚Ťia mortarului;

– utilajele ╚Öi dispozitivele de preparare ╚Öi punere ├«n oper─â.

Controlul calit─â╚Ťii mortarului proasp─ât se va face conform STAS 2634-80, de c├óte ori va fi necesar, dar cel pu╚Ťin o dat─â pe zi pentru fiecare punct de lucru.

 

5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate.

Constă în:

 • verificarea parametrilor de fabricare a mortarului adic─â:

– dozarea materialelor componente ╚Öi certificatele de conformitate, fi╚Öele e transport, agrementul tehnic (dac─â este cazul);

– durata de malaxare.

 • verificarea caracteristicilor blocurilor de zidarie:

– compozi╚Ťia;

– lucrabilitatea;

– densitatea aparent─â;

– umiditatea;

– certificatele de conformitate, fi╚Öele de transport, agrementul tehnic (dac─â este cazul).

 • verificarea ╚Öi supravegherea punerii ├«n oper─â:

– men╚Ťinerea la cotele din proiect.

Pe durata execu╚Ťiei ca ╚Öi la finalizarea lucr─ârilor se vor verifica:

 • men╚Ťinerea la cotele din proiect;
 • grosimea zidurilor ╚Öi a rosturilor orizontale ╚Öi verticale;
 • tasarea corect─â;
 • pozi╚Ťia ╚Öi dimensiunile golurilor;
 • planeitatea, orizontalitatea ╚Öi verticalitatea suprafe╚Ťelor, consider├óndu-se urm─âtoarele abateri maxime:

– abateri de grosime a zidului (+20 / -8 mm);

– abateri la goluri: l─â╚Ťime (+6 /-3 mm) x ├«n─âl╚Ťime (+20 / -10 mm);

– abateri la dimensiunile orizontale ale ├«nc─âperilor: +/- 30 mm;

– abateri la dimensiunile ├«ntregii cl─âdiri: +/- 40 mm;

– abateri la dimensiunile verticale; +/- 30 mm pe etaj, +/- 50 mm pentru ├«ntreaga cl─âdire;

– abateri de la planeitate 3mm/m;

– abateri de la rectiliniaritatea muchiilor 2mm/m;

– abateri de la verticalitatea suprafe╚Ťelor ╚Öi muchiilor 3mm/m, maxim 6 mm pe etaj ╚Öi 30 mm pe ├«ntreaga cl─âdire;

– abateri de la grosimea rosturilor orizontale (+5/-2 mm), verticale (+10/-2 mm).

 

5.3. Verificari in vederea receptiei

Se verifica înscrierea în tolerantele admise

Se verifica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.

Reguli si metode de verificare:

– se vor respecta planurile si specificatiile lucr─ârii;

verificările se fac în timpul si după terminarea lucrărilor, pe sectoare si zone;

– materialele care prezinta ├«ndoieli privind calitatea si ├«ncadrarea ├«n clasele de calitate prescrise se

vor supune verific─ârilor de laborator conform prescriptiilor;

verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite între două dreptare de 1 m asezate pe

fetele zidurilor;

verificările teserii corecte a zidăriei, armării, legaturii la colturi, ancorărilor,  golurilor, pieselor

înglobate se fac în cursul executiei prin examinari vizuale:

– verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m

lungime;

– verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si dreptarul de 2 m;

– verificarea dimensiunilor ├«ncaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se face prin

masuratori directe cu metrul si ruleta.

 

 1. Masurare si decontare

Cantitatile de lucrăni executate se masoară la unitatea de măsură înscrisa în listele de cantităti de lucrari (mc).

Decontare

Nu se vor deconta suplimentar mortarul, accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, esafodaje, etc. si orice alte operatiuni legate de executia propriu-zisa a zidariilor.

 

 1. Receptia lucrarilor

             7.1 Receptia preliminara

La recep╚Ťie se verific─â respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigur─â rezisten╚Ťa ╚Öi stabilitatea, a abaterilor, a centr─ârii fa╚Ť─â de st├ólpi, grinzi ╚Öi centuri.

Zidurile care nu ├«ndeplinesc condi╚Ťiile de calitate se demoleaz─â ╚Öi se refac corect.

Recep╚Ťia preliminar─â se efectueaz─â atunci c├ónd toate lucr─ârile prev─âzute ├«n documenta╚Ťie sunt complet terminate ╚Öi c├ónd toate verific─ârile sunt efectuate ├«n conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Comisia de recep╚Ťie examineaz─â lucr─ârile fa╚Ť─â de prevederile proiectului privind condi╚Ťiile tehnice ╚Öi de calitate de execu╚Ťie, precum ╚Öi constat─ârile ├«n cursul execu╚Ťiei de c─âtre organele de control. Se ├«ncheie proces verbal de recep╚Ťie conform prevederilor ├«n vigoare specific├óndu-se eventualele remedieri necesare.

 

7.2. Receptia finala

Va avea loc dup─â expirarea perioadei de garan╚Ťie ╚Öi se va face ├«n condi╚Ťiile respect─ârii condi╚Ťiilor ├«n vigoare precum ╚Öi a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respect─ârii de c─âtre constructor ╚Öi de c─âtre Beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini ╚Öi care sunt ├«n vigoare la data execu╚Ťiei lucr─ârilor.

 

 

Revino la inceputul articolului