ASCENSOARE DE PERSOANE

 1. Generalitati
  • Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind montajul lifturilor in constructii cu destinatia birouri, comert, locuire colectiva, etc.  Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete prescriptiile de punere in opera ale producatorului.

Amplasare: 

Se va prezenta locul ales conform cu planurile din proiectul tehnic.

Standarde si normative de referint─â

SR EN 81-28:2004┬á┬á┬á┬á┬á Reguli de securitate pentru execu╚Ťia ┼či montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane ┼či de materiale. Partea 28: Alarm─â la distan╚Ť─â pentru ascensoare de persoane ┼či ascensoare de material

SR EN 81-1+A3:2010 Reguli de securitate pentru execu╚Ťia ┼či montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice

SR EN 81-2+A3:2010 Reguli de securitate pentru execu╚Ťia ┼či montarea ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice

SR EN 81-58:2004┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Reguli de securitate pentru execu╚Ťia ┼či montarea ascensoarelor. Examinare ┼či ├«ncerc─âri. Partea 58: ├Äncercarea de rezisten╚Ť─â la foc a u┼čilor de palier

SR EN 81-70:2004/A1:2005 Reguli de securitate pentru execu╚Ťia ┼či montarea ascensoarelor. Partea 70: Accesibilitate ├«n ascensoare pentru persoane inclusiv persoane cu handicap

SR EN 81-71+A1:2007 ver.eng.┬á Reguli de securitate pentru execu╚Ťia ┼či montarea ascensoarelor. Aplica╚Ťii particulare pentru ascensoarele de persoane ┼či ascensoarele de persoane ┼či materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism

SR EN 81-73:2005 Reguli de securitate pentru execu╚Ťia ┼či montarea ascensoarelor. Aplica╚Ťii particulare pentru ascensoarele de persoane ┼či ascensoarele de persoane ┼či materiale. Partea 73: Func╚Ťionarea ascensoarelor ├«n caz de incendiu

SR EN 81-77:2014 Reguli de securitate pentru execu╚Ťia ┼či montarea ascensoarelor. Aplica╚Ťii particulare pentru ascensoarele de persoane ┼či ascensoarele de persoane ┼či materiale. Partea 77: Ascensoare supuse condi╚Ťiilor seismice


SR EN 627:1998 Reguli pentru ├«nregistrarea informa╚Ťiilor ┼či supravegherea ascensoarelor, sc─ârilor ┼či trotuarelor rulate

SR EN 13015+A1:2008 Mentenan╚Ťa ascensoarelor ┼či sc─ârilor rulante. Reguli pentru elaborarea instruc╚Ťiunilor de mentenan╚Ť─â

SR EN ISO 25745-1:2013 Performan╚Ťa energetic─â a ascensoarelor, a sc─ârilor rulante ┼či a trotoarelor rulante. Partea 1: M─âsurarea energiei ┼či verificare

SR EN ISO 25745-2:2015 Performan╚Ťa energetic─â a ascensoarelor, a sc─ârilor rulante ┼či a trotoarelor rulante. Partea 2: Calculul energetic ┼či clasificarea ascensoarelor

 • ┬á┬á Mostre si test─âri

Contractorul va prezenta Arhitectului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate, precum si ale echipamentului achizitionat.

Se vor prezenta certificate de calitate pentru materiale folosite.

Costul testelor

Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacă sunt cerute prin specificatii sau de către Arhitect, se vor suporta de Contractor, adică se vor include în preturile unitare.

De comun acord proiectant ÔÇô beneficiar vor stabili tipurile de materiale folosite pe care le vor alege dupa stabilirea furnizorului si a studiului asupra ofertei inaintata de acesta.

 1. Materiale si produse
  • Echipament

Toate materialele utilizate vor fi testate  in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ.

Inainte de executarea comenzilor  si livrarea  materialelor furnizorii vor prezenta mostre de produse si materiale.

Detalii tehnice generale

Se vor prezenta detaliile tehnice conform cu fisa tehnica a producatorului agreat.

Dimensiuni (put ascensor, cabina, usi palier si usi cabina)

Se vor prezenta detaliile tehnice conform cu fisa tehnica a producatorului agreat.

2.2.Materiale

Detalii si finisaje cabina ascensor

Se vor prezenta detaliile tehnice conform cu fisa tehnica a producatorului agreat.

Material finisaj usi cabina

Finisaj perete fata si usi cabina

Se vor prezenta detaliile tehnice conform cu fisa tehnica a producatorului agreat.

Detalii si finisaje usi

Material usi palier

Se vor prezenta detaliile tehnice conform cu fisa tehnica a producatorului agreat.

2.3.Transport (Livrare, depozitare, manipulare)

– Echipamentele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.

– Manipularea si transportul echipamentelor cad in sarcina furnizorului, care va asigura si montajul ascensorului.

– Depozitarea echipamentelor pe santier se va face numai cu acordul si in conditiile furnizorului si executantului lucrarii. Se va avea in vedere protectia echipamentului pe toata durata depozitarii acestuia impotriva socurilor mecanice, fenomene atmosferice, etc.

– Manipularea echipamentelor se va face numai de catre personal calificat si specializat.

– Riscurile pierderii sau deterior─ârii produselor pe perioada transportului sunt ├«n sarcina furnizorului p├ón─â ├«n momentul recep╚Ťiei.

 1. Executia lucrarilor
  • Conditii de executie

Instalarea echipamentelor se va face Conform fiselor tehnice ale producatorului si in conditiile acestuia cu acordul beneficiarului si al proiectantului.

Lucrarea nu va fi executata de  catre personal necalificat. Executantul lucrarii trebuie sa fie autorizat ISCIR pentru a desfasura acest tip de lucrari.

 • Influenta conditiilor meteorologice

Lucrarile nu se executa la temperaturi de sub 5 grd. C iarna, de peste 35 grd. C vara.  Lucrarile nu se vor executa pe ploaie, ninsoare, soare direct, vant puternic.  Lucrarile nu se vor efectua in conditii meteorologice care ar putea pune in pericol viata si sanatatea personalului calificat sa instaleze echipamentele, sau care ar putea dauna echipamentului (umiditate atmosferica peste medie, etc).

4.      Controlul calitatii

Ascensoarele vor fi omologate ┼či avizate I.S.C.I.R.-INSPECT, vor respecta ┼či vor fi ├«nso╚Ťite de documentele men╚Ťionate ├«n Prescrip╚Ťiile Tehnice I.S.C.I.R. – INSPECT.

Furniturile folosite vor respecta normele europene ┼či vor purta marca CE.

Echipamentele trebuie sa corespunda normativelor enumerate mai sus precum si oricarui alt act normativ in vigoare la data instalarii echipamentului.

5.  Masurare si decontare

Antreprenorul are obligatia de a verifica situatia reala in santier.

Pe parcursul lucrarilor pot aparea modificari.

Acestea nu influenteaza pretul unitar.

Decontarea se va face pentru fiecare echipament in parte, dupa montarea si verificarea conformitatii lucrarii.

Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor.

   6.      Receptia lucrarilor

Terminarea lucrarilor se constata de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca au fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier┬á si sunt de calitate. Se incheie proces ÔÇô verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de la prevederile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevazute in standardele de referinta specifice mentionate.

Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse, existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.

Perioada de garan╚Ťie acordat─â produselor de c─âtre furnizor va fi de minim 36 luni ┼či va┬á ├«ncepe la data recep╚Ťiei efectuate dup─â punerea ├«n func╚Ťiune a liftului. Recep╚Ťia se va face numai dup─â predarea de c─âtre executant a tuturor documentelor prev─âzute de legisla╚Ťia ├«n vigoare aprobate ┼či avizate de organele ├«n drept, dup─â efectuarea tuturor probelor func╚Ťionale┬á stabilite de normativele ├«n vigoare ┼či dup─â efectuarea instruirii personalului.

Livrarea produselor se va face în termen de maxim 3 luni de la data transmiterii comenzii emise de achizitor, la sediul achizitorului.

Produsele livrate vor fi ├«nso╚Ťite de factura fiscal─â; avizul de expedi╚Ťie; certificate de garan╚Ťie; certificate de conformitate ale produselor livrate cu standardul de calitate dat de produc─âtor; instruc╚Ťiuni de exploatare ┼či ├«ntre╚Ťinere ├«n limba rom├ón─â; carte tehnic─â. Instruirea ├«n utilizarea ascensorului livrat va fi asigurat─â de furnizor, gratuit, prin personal de specialitate.

├Än perioada de garan╚Ťie a produselor furnizorul are obliga╚Ťia de a pune la dispozi╚Ťie utilizatorului piesele de schimb ┼či subansamblurile care se defecteaz─â pe cheltuiala proprie.

 

Furnizorul are obliga╚Ťia de a face dovada conformit─â╚Ťii produselor care urmeaz─â s─â fie furnizate cu normele europene ├«n domeniu ┼či s─â prezinte prospecte, file de catalog, certificate de testare, desene, descrieri etc.

Furnizorul r─âspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractant─â fiind ├«n drept s─â solicite ├«nlocuirea gratuit─â a componentelor sau pieselor ce prezint─â defect de fabrica╚Ťie sau nu corespund din punct de vedere calitativ. Acestea se vor ├«nlocui pe cheltuiala furnizorului ├«n termen de maximum 10 zile de la data comunic─ârii acestora

Furnizorul va r─âspunde de eventualele accidente sau defec╚Ťiuni cauzate de piesele necorespunz─âtoare din componen╚Ťa utilajelor ┼či care au avut loc ├«n perioada de garan╚Ťie.

7. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre executant si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

8. Corespondenta cu proiectul a capitolului ÔÇ×Ascensoare de persoaneÔÇŁ

Acest capitol din caietul de sarcini se va citi impreuna cu planurile de executie si fisele tehnice ale echipamentelor.

 

Revino la inceputul articolului