Trotuare de protectie

 1. Generalitati
 • Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea trotuarelor de protectie pentru cl─âdiri astfel:

–┬á┬á trotuare din beton simplu turnat pe loc;

–┬á┬á trotuare din pl─âci din beton;

–┬á┬á trotuare din mixturi asfaltice;

–┬á┬á borduri.

 • Standarde si normative de referint─â

Standarde:

 1. STAS 388-80 – Ciment Portland
 2. STAS 790-84 – Apa pentru mortare si betoane
 3. STAS 1030-85 – Mortare obisnuite pentru zid─ârie si tencuieli
 4. STAS 1134-71 – Piatr─â de mozaic
 5. STAS 1137-68 – Pl─âci din beton pentru pavaje
 6. STAS 1139-87 – Borduri din beton pentru trotuare
 7. STAS 1667-76 – Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali
 8. STAS 7064-78 – Bitumuri pentru materiale si lucr─âri de hidroizolatii ├«n constructii
 9. STAS 9199-73 – Masticuri bituminoase pentru izolatii ├«n constructii

Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta planse cu detalii de executie pentru executia trotuarelor de protectie cu sau far─â borduri.

 • Mostre si testari

Inainte de comandarea si livrarea oric─âror materiale la santier, se vor pune la dispozitia

Consultantului spre aprobare urmatoarele mostre:

 1. Placi din beton: 2 mostre
 2. Borduri din beton prefabricate, mozaicate : 2 mostre cu finisajul si culoarea specificate.
 3. Borduri din beton simplu : 2 mostre

Prin aprobarea mostrelor de către Consultant se întelege aprobarea cimentului si agregatelor, precum si alegerea culorilor.

Toate elementele prefabricate mozaicate vor fi confectionate din materialele aprobate.

 1. Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Se vor verifica lucrarile de terasamente impreuna cu Inginerul proiectant.

Se va avea in vedere ca lucrarile de izolatii la soclu si fundatii cladire sa fie incheiate (hidroizolatii si termoizolatii), precum si lucrari de montare a diverselor membrane specifice directionarii apelor care se monteaza pe soclu si langa soclu, sa fie incheiate. Lucrarile pentru executia trotuarelor se vor incepe dupa incheierea lucrarilor de instalatii sanitare (eventual si celelalte specialitati-electrice, termice, etc) in functie de complexitatea cladirii respective.

 1. Materiale si produse

Produse

Borduri pentru trotuare, executate din beton mozaicat (daca se specifica astfel) având fete finisate, cu o latură tesita (conform desenelor).

 1. Bordurile se vor executa prin turnare si presare.
 2. Vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite conform cu specificatiile din planse, fara defecte care s─â afecteze aspectul sau functionalitatea lor.

Nu se vor monta borduri cu stirbituri si fisuri.

 1. Bordurile se vor poliza si freca în atelierul de confectionare.
 2. Confectionare :

–┬á┬á┬á bordurile se vor confectiona dintr-un beton simplu, o parte ciment Portland la 3 p─ârti pietris granilic.

–┬á┬á stratul finisat ├«n grosime de circa 2 cm, pe 2 fete, asa cum este specificat ├«n planse, va consta din ciment si piatr─â de mozaic ├«n proportie I : 2 (la greutate ├«n stare uscat─â), cu granulatie de la 0 la 30 mm.

–┬á┬á cantitatea de apa ce urmeaz─â a fi adaugata va fi maximum 20 l la 45 kg ciment.

–┬á┬á dac─â se specific─â astfel, ├«n cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant.

–┬á┬á agregatul, piatra de mozaic va fi aprobat de Consultant si va trebui sa constituie agregat aparent ├«n proportie de aproximativ 50% din suprafata total─â finisat─â.

Pl─âci din beton pentru pavarea trotuarelor executate dintr-un strat de beton cu agregate din roc─â dur─â sau din dou─â straturi din care cel de baz─â din beton obisnuit. iar cel de uzura cu agregate din roc─â dura, cu dimensiuni si grosimi conform STAS 1137-68.

 1. Plăcile se vor executa prin presare mecanică fie în culoarea naturală a liantului, fie colorate conform indicatiilor din proiect.
 2. Pl─âcile vor avea fata superioar─â neted─â sau cu santuri imprimate conform indicatiilor din proiect.
 3. Nu se vor monta pl─âci cu stirbituri sau fisuri.
 4. Confectionare:

–┬á┬á placile se vor confectiona din piatr├Ą sparta dur─â cu dimensiunile p├óna la 1/3 din grosimea stratului respectiv, sau din agregate de balastier├Ą.

–┬á┬á cimentul folosit va avea rezistenta minima la compresiune la 28 zile de 4000 N/cm2

(400 kgf/cm2)

–┬á┬á dac─â se specific─â astfel, ├«n cimentul pentru stratul de flnisaj se va adauga pigment colorant conform indicatiilor din proiect

Beton simplu marca Bc 3,5 preparat cu balast cu granulatia pâna la 31 mm si ciment F 25.

Mixtura asfaltică pentru îmbracaminti bituminoase turnate executate la cald. Mixtura se prepara din bitum D 80/100 sau D 100/120 conform STAS 754-86 (functie de zona climaterică caldă sau rece) amestecat în malaxor cu filer conform STAS 539-79 si la care se adauga agregatele naturale (nisip natural conform STAS 662-89 si criblură conform STAS 667-90); tipul si dozajele mixturii asfaltice pentru stratul de uzura vor fi conform STAS 174-83.

Materiale folosite la executia produselor

Coloranti minerali, daca se specific─â.

Bitum neparafinos pentru drumuri, conform STAS 754- 86.

Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins în pulbere, conform STAS 539-79

Agregate naturale de balastier─â, conform STAS 662- 89.

Agregate naturale si piatr─â prelucrat├Ą pentru drumuri, conform 667-90.

Materiale pentru stratul de poza

Mortar de poz─â

Beton simplu cu rezistenta Bc 7,5

Nisip cu granulatie 0-7 mm conform STAS 1667-76.

Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri.

Bitum pentru umplerea rosturilor conform STAS 754-86.

Livrare, transport, manipulare

Pentru agregate mortare si elemente prefabricate sunt valabile specificatiile de mai sus.

 1. Executia trotuarelor

Pavajele  nu se vor executa pe fundatii inghetate (acolo unde este cazul).

Fundatia pavajelor se verifica inainte de asezarea pavelelor conform STAS 6400-84.

Pe fundatiile din beton pavajele se executa numai dupa ce betonul atinge cel putin 80% din rezistenta sa de la 28 de zile conform STAS 1275-88.

Borduri din beton prefabricate

Se execut─â fundatia din beton Bc 3,5, conform celor specificate la capitolul

si conform cu detaliile din proiect.

Se verifică suprafata de pozare si se aplică stratul de poză din mortar de cirnent, în conformitate cu specificatiile de mai sus.

Se pozează bordurile în conformitate cu specificatiile referitoare la elementele din beton mozaicat si indicatiile din proiect.

Pl─âci de beton prefabricate

Se îndepartează stratul vegetal, după care pământul natural va fi bine bătut iar pământul de umplutură va fi asezat si bine batut în straturi succesive de maximum 20 cm grosime.

Se toarna fundatia din beton marca Bc 3,5, turnat în panouri de 4 m2, cu panta spre exterior de cca. 3%.

Se aplică stratul de poză din mortar de ciment 400 kg/m3 în grosime de 3cm.

Se aseaz─â pl─âcile prin presare, cu rosturile ├«n continuare pe cele dou─â directii, control├óndu-┬şse cu dreptarul de 2 m, si av├ónd grij─â sa se asigure panta de scurgere de cca.3 % de la cl─âdire spre exterior.

Se umplu rosturile între placi cu lapte de ciment iar spre soclul cladirii cu bitum (dop de bitum).

Beton simplu turnat pe loc

Se îndepărtează stratul vegetal, după care pamântul natural va fi bine batut, iar pământul de umplutură va fi bine bătut în straturi succesive de maximum 20 cm grosime.

Se asterne stratul de balast mărunt amestecat cu argilă bătuta în proportie de 1:1 si grosime medie de 10 cm cu panta spre exterior de cca. 3%.

Se toarna betonul marca Bc 3,5 si se prelucreaz─â fata vizibil─â cu rolul; la cca

3,0 m se las─â rosturi de dilatare.

Se umplu rosturile de dilatare si rostul dintre trotuar si soclu cu bitum.

Mixtura asfaltic─â

Se îndepărtează stratul vegetal, dupa care pământul natural va fi bine bătut iar pământul de umplutură va fi asezat si bine bătut în straturi succesive de maximum 20 cm grosime.

Se toarnă fundatia din beton marca Bc 3.5 în grosime medie de 10 cm, în panouri de

4 m2 si cu panta spre exterior de cca. 3 %.

Se toarnă asfaltul în grosime de 2 cm conform STAS 174-83 si STAS 175-87.

Abateri limita admisibile

La asezarea bordurilor si placilor:

 1. Planeitate : ┬▒ 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime.
 2. Denivelarea admisă între 2 elemente prefabricate alaturate este de 1 mm.

La turnarea betonului si asfaltului:

 1. Grosime: 10% pentru fiecare strat în parte.
 2. Panta profilului transversal: ┬▒ 5 mm / m.

Controlul calitatii lucrarilor

5.1. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile

Se verifica certificatele de conformitate ale materialelor.

5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate.

Materialele vor fi verificate pentru a corespunde conditiilor tehnice de calitate prevazute in standardele respective. Verificarile si determinarile care nu pot fi executate pe santier vor fi executate de un laborator de specialitate, pe probe luate conform prescriptiilor din standardele respective.

Controlul executarii lucrarilor trebuie facut in permanenta de organul de control tehnic.

Rezultatele verificarilor vor fi trecute in evidentele de santier (cartea constructiei, carnet de masuratori, registru de laborator etc) care alcatuiesc documentele de control.

5.3. Verificari în vederea receptiei

Verificarea la receptie a lucrărilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile trebuind sa se încadreze în prevederile acestor specificatii.

Se vor face verificari la:

–┬á┬á┬á aspectul si starea generala

–┬á┬á┬á elementele geometrice (grosime, planeitate)

–┬á┬á┬á fixarea ├«mbr─âc─âmintii pe suport;

–┬á┬á┬á rosturi;

–┬á┬á┬á corespondente cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau dac─â aspectul

lucrărilor nu este corespunzator (plăci fisurate, rosturi cu muchii stirbite, etc.), Consultantul poate decide înlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a lucrărilor si refacerea în conditiile prescrise în specificatii.

 1. Masurare si decontare

Pretul unitar, în articolul pentru bordura din cantitativul de lucrari, include si stratul de poză din mortar de ciment, precum si fundatia de beton simplu.

Decontarea se va face la metru liniar de lucrare conform cu plansele din proiect.

Pretul unitar pentru trotuarul din plăci prefabricate din beton cuprinde în articolul din cantitativul de lucrari si stratul de poza din mortar de ciment, precum si stratul din beton simplu. Decontarea se face la metru patrat de lucrare, conform planselor din proiect.

Pretul unitar pentru trotuarul din îmbracaminte din mixtura asfaltica cuprinde în articolul din cantitativul de lucrari si stratul de poza din beton simplu.

Decontarea se face la metru p─âtrat de lucrare, conform planselor din proiect.

 1. Receptia lucrarilor

             7.1 Receptia preliminara

Receptia preliminara a lucrarilor de executie a trotuarelor de protectie se face in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare, a prevederilor din prezentul caiet si a datelor din proiectul lucrarii.

Receptia se face atunci cand toate lucrarile prevazute din documentatie sunt complet terminate.

7.2. Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii conditiilor in vigoare precum si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 1. Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

 

Revino la inceputul articolului